Neděle, 9. května, 2021

Řízení letového provozu škrtlo 27 manažerů. Na mzdách ušetří přes sto milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poprvé v historii zaznamenalo Řízení letového provozu ztrátu ve výši více než 1,4 miliardy korun. Díky úsporným opatřením, které loni kvůli covidu zahrnovaly i meziroční snížení počtu zaměstnanců, se podnik dokázal vyrovnat se všemi závazky, a to i za cenu růstu zadlužení. S vyrovnaným hospodařením počítá až v příštím roce. Náborové i výcvikové aktivity jsou zatím pozastaveny. Aktuální provoz odpovídá 23 procentům úrovně roku 2019.

Loňské výnosy dosáhly částky 1,8 miliardy korun, což je o 55,9 % méně než v předchozím roce. Hlavní zdroj příjmů tvořilo poskytování letových navigačních služeb. Výnosy z těchto služeb představovaly 81,7 % z celkových provozních výnosů. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely traťové navigační a letištní přibližovací služby. Na pandemii a s ní spojený pokles příjmů podnik reagoval také snížením počtu zaměstnanců. Meziročně jich ubylo devadesát.

Škrty v organizační struktuře

V době úplného výpadků příjmů od leteckých dopravců čerpal podnik finance z externích zdrojů. V průběhu roku 2020 mu ministerstvo dopravy poskytlo návratnou státní finanční výpomoc ve výši 500 milionů korun k úhradě nezbytných provozních nákladů. Celkový objem nákladů včetně zohlednění splatné a odložené daně za roku 2020 činil 3,258 miliardy korun, což je meziroční pokles objemu nákladů o 18,4 procent.

„V režimu krizového managementu jsme v průběhu celého roku 2020 realizovali řadu zásadních opatření na straně nákladů. I přes bezprecedentní krizi letectví nám ekonomická kondice podniku pomáhá řešit jeho činnost v dlouhodobějším horizontu v případě klíčových investic, a především při plnění jeho závazků vůči našim zaměstnancům, bez jejichž pochopení by budoucí cíle nebylo možné realizovat“, popisuje hospodářské výsledky generální ředitel Řízení letového provozu Jan Klas.

Úsporná opatření v nákladové oblasti se ale dotkla právě zaměstnanců. Jejich celkový počet se snížil z 1 039 v lednu 2020 na 949 v lednu 2021, což představuje předpokládané úspory ve výši 103 milionů korun ročně. Změnila se i organizační struktura podniku, ze které zmizelo 27 manažerských pozic.

Výhledy do budoucna

V současné době Řízení letového provozu pozastavilo všechny nábory i výcviky, nicméně po návratu do běžného provozu je plánuje znovu obnovit.

Úsporná opatření v nákladové oblasti se dotkla i zaměstnanců. Foto: Pixabay

Aktivity podniku se nyní pohybují na úrovni zhruba jedné pětiny provozu z roku 2019. „Další postup bude souviset s vývojem letní letové sezóny. Žádná další úsporná opatření zatím neplánujeme. Kroky z roku 2020 by měly být dostatečné až do konce současného referenčního období v roce 2024, pokud se naplní scénáře provozního vývoje,“ říká vedoucí komunikace Řízení letového provozu Richard Klíma.

Podle něj podnik v příštím roce počítá s 67procentním objemem provozu oproti roku 2019 a dosažení vyrovnaného hospodaření. Dodává ale, že tyto cíle budou závislé na schválení výkonnostních plánů pro poskytovatele služeb řízení letového provozu ze strany evropských regulačních orgánů.

pdm

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter