Neděle, 1. srpna, 2021

Rekord v počtu doručených balíků. Lidé si jich loni nechali poslat více než 36 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Celkem 37 provozovatelů poštovních služeb, z nichž reálně fungovala pouze dvacítka. Tak vypadal poštovní trh v minulém roce. Nutno říct, že ani přes pandemii, která jinak poštovní trh zasáhla, se to na počtu provozovatelů neodrazilo. Znatelný byl však nárůst balíků, které si lidé nechali posílat. Zatímco v roce 2019 jich k lidem zamířilo 16 milionů, loni už to bylo více než dvakrát tolik. Naopak doručování poštovních zásilek rok od roku klesá, uvádí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve výroční zprávě.

Podání poštovních zásilek loni nabízelo 21 provozovatelů, dodání o sedm více. Dlouhodobě lze sledovat pokles poštovních zásilek obsahujících písemnost, tedy poštovní zásilky do dvou kilogramů nebo doporučené zásilky. K poklesu dochází hlavně vlivem změn ve způsobu komunikace a přechodem k využívání elektronické formy. 

Historický rekord

Naopak k výraznému nárůstu došlo u poštovní služby dodání poštovního balíku do deseti kilogramů. Tuto službu nabízela nejen Česká pošta, ale i další provozovatelé. Společnost Zásilkovna nabízela zejména dodání do provozoven smluvních partnerů. Kromě nižší ceny dodání zákazníci volí tuto variantu dodání proto, že si zásilku mohou vyzvednout dle vlastních časových preferencí.

Vlivem pandemie se loni zvýšil objem objednávaného zboží v e-shopech, kde si lidé objednávali ve větší míře i zboží běžné potřeby. S tím souvisí i nárůsty počtů přepravovaných balíků, a to včetně dárků v předvánočním období. 

Z hlediska balíkového trhu byl rok 2020 rekordním nejen v historii České pošty, ale i ostatních provozovatelů. Česká pošta v absolutní špičce zpracovávala ve své poštovní síti 1,129 milionů balíků oproti přibližně půl milionu balíků v předešlém roce. Celkově zaznamenala narůst počtu přepravených balíků zhruba o 52 procent. 

Vývoj počtu přepravených poštovních zásilek. Zdroj: ČTÚ

Dlouhodobě lze sledovat nárůst počtu provozoven smluvních partnerů využívaných pro podání nebo dodání. Významně jej ovlivnili dva provozovatelé – Uloženka a Zásilkovna, kteří zásilky nedodávají na adresu, ale pouze do výdejen.

Pokles stížností? Jak se to vezme

Jedním z důležitých ukazatelů kvality poštovních služeb je sledování vývoje počtu uplatněných a oprávněných reklamací. V roce 2020 došlo ke snížení celkového počtu uplatněných reklamací. Bylo to však způsobeno změnou metodiky České pošty, která od té doby eviduje jako reklamaci pouze podání od objednatele služby. Ostatní podání pak eviduje jako jiné stížnosti. 

Počty reklamací poštovních služeb. Zdroj: ČTÚ

Z tohoto vývoje ale není možné dovozovat zlepšení kvality poštovních služeb. Protože dlouhodobě klesá počet přepravených poštovních zásilek, sleduje ČTÚ také poměr reklamací k počtu poštovních zásilek. Tento ukazatel tak lépe vystihuje vývoj kvality v čase. 

Základní služby

Současnou poštovní licenci drží Česká pošta, a to až do konce příštího roku. Dlouhodobě eviduje pokles objemu poštovních zásilek a poštovních poukázek podaných v rámci základních služeb. 

Tento pokles je zřejmý i u služeb, které v agregované podobě za všechny provozovatele vykazují růst. 

„Zákazníci využívají nejen produkty jiných provozovatelů, ale i komerční produkty České pošty, které tato společnost nabízí nad rámec základních služeb. Z hlediska rozhodujících kategorií základních služeb jsou poštovní zásilky obsahující písemnosti nahrazovány prostředky elektronické komunikace. Pokles počtu doporučených zásilek není tolik výrazný, protože tento druh písemností je využíván orgány veřejné správy,“ vysvětluje se ve výroční zprávě ČTÚ.

Kromě toho dochází i k poklesu počtu přepravených poštovních zásilek, kterými je přepravováno zboží nebo jiné předměty. Počet poštovních balíků do deseti kilogramů dlouhodobě klesá zejména proto, že místo těchto poštovních služeb využívají zákazníci komerční poštovní služby, které nejsou nijak regulovány. 

Omezení kvůli pandemii

V roce 2020 bylo plnění některých povinností České pošty značně ovlivněno výskytem nemoci covid-19 a potřebou zavádět omezující opatření. Třeba v období od 16. do 25. března nemohla Česká pošta na celém území státu zajistit ve všech lokalitách z důvodu nedostatku ochranných prostředků pro své zaměstnance dodání do místa určeného v poštovní adrese, ale ukládala poštovní zásilky přímo u pošt. 

Omezeno bylo i dodávání některých doporučených zásilek, a to jejich bezprostředním vhazováním do domovních schránek v případě nezastižení adresáta. V době jarního nouzového stavu také došlo k omezení otevírací doby pošt.

Rychlost doručení

Jediným jednoznačně měřitelným ukazatelem kvality poskytnuté základní služby je rychlost dodání poštovních zásilek. Podle podmínek poštovní licence byla Česká pošta v roce 2020 povinna dosáhnout výsledku nejméně 92 procent poštovních zásilek dodaných první pracovní den následující po dni, ve kterém bylo učiněno jejich poštovní podání. Podle údajů ČTÚ se České poště podařilo dosáhnout 92,63 procenta.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter