Rekodifikace stavebního práva IV: Ke stavbě má stačit jedno integrované povolovací rozhodnutí

Stavba. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Snadnější povolování staveb? Dočkáme se jednoho povolení, schváleného všemi potřebnými institucemi? Přinášíme další díl pohledu na souhrnný materiál o chystané rekodifikaci stavebního práva.

Příliš papírů a rozhodování několika subjektů na různých úrovních – to jsou podle Ministerstva pro místní rozvoj hlavní důvody, které vedou k právní nejistotě investorů. Jen těžko tak navíc mohou předvídat, jak celé zdlouhavé řízení dopadne. V materiálu k rekodifikaci stavebního práva tak co se postupu povolování stavby týká stanovuje jako prioritu přehodnotit opodstatněnost množství různých forem povolování a odůvodněnost výjimek. Stačit by ideálně mělo jen jedno povolení, schválené všemi potřebnými institucemi. Ministerstvo chce také upřesnit pravidla pro vyvlastňovací řízení, kde chce zahájit diskuzi o zcela nové právní úpravě.

Když v dubnu letošního roku poslanci probírali novelu stavebního zákona, část z nich po vzoru Německa (v čele s Ladislavem Oklešťkem z ANO a za podpory Ministerstva dopravy) prosazovala zavedení institutu předběžné držby. To je situace, kdy stát může začít stavět na pozemku dřív, než je dokončené vyvlastňovací řízení. Návrh ale neprošel a  ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová to ocenila. Obávala se totiž soudních sporů o náhradu škody. Nicméně to, že vyvlastňovací zákon bude muset projít výraznějšími změnami potvrzuje i ona. V připravované rekodifikaci se tak počítá i s tím, že bude potřeba zkontrolovat počet a přesné definice titulů pro vyvlastnění. V současnosti je totiž stanovuje víc než deset zvláštních zákonů. Materiál ministerstva ale zatím jen pojmenovává hlavní problémy a náměty k řešení, konkrétní výslednou podobou se ještě nezabývá.  Za snadnější vyvlastnění pozemků lobbují stavaři hlavně při výstavbě dálnic.

Stavby v Česku ale brzdí hlavně nejednotnost, nepřehlednost a zčásti i zastaralost obecných požadavků na výstavbu (např. obecné požadavky na využívání území nebo technické požadavky na stavby stanovené prováděcími předpisy). Současná právní úprava podle ministerstva ale i stavařů klade zbytečně vysoké nároky nejen na zpracovatele projektové dokumentace, na stavební úřady, ale i na zhotovitele nebo dozor. „Technické požadavky na stavby musí být stanoveny pro všechny stavby jednoznačně a jednotně,“ píše se v materiálu. „Proto je nezbytné provést důkladnou revizi celého souboru technických předpisů ovlivňujících výstavbu. Po jejich prozkoumání a po srovnání s obdobnými předpisy z relevantního zahraničí (např. Německo a Rakousko, Velká Británie, Skandinávie) je potřeba vyhodnotit problémy současné právní úpravy. Na takto získaných závěrech je nutné založit novou koncepci právní úpravy obecných požadavků na výstavbu ve stavebním zákoně a tu následně naplnit konkrétními, technicky reálnými a ekonomicky únosnými obecně závaznými podmínkami a technickými požadavky, představujícími ochranu veřejného zájmu ve výstavbě,“ vyvozují závěr úředníci. Mezi úkoly je tak například možnost využití systému BIM, o kterém jsme už psali zde.

Ministerstvo také počítá s tím, že bude potřeba přehodnotit strukturu stavebních úřadů včetně věcné i místní příslušnosti a zároveň prověřit vztahy mezi nimi tak, aby rychleji a efektivněji spolupracovali na povolení nebo zamítnutí žádosti stavařů.

Vanda Kofroňová

Tématu jsme se věnovali v předcházejících textech:

Rekodifikace stavebního práva III. – MMR chce víc městských architektů i daně podle využití… 

Rekodifikace stavebního práva II. – příliš mnoho souvisejících zákonů 

MMR chce zcela revidovat stavební právo – I. 

Vzniknou samostatné stavební úřady? Vláda řeší systémovou podjatost těch současných 

ČNB zřejmě neprosadí snížení dostupnosti hypoték ani v příští sněmovně