Úterý, 7. prosince, 2021

ProMoPro: Úřad vlády musí s čepicí v ruce za Babišem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

AKTUALIZOVÁNO | Likvidační pokuta, kterou má Úřad vlády zaplatit za nedodržení zákonného postupu při přidělování veřejné zakázky v kauze ProMoPro, se zhruba rovná jeho ročnímu skoro miliardovému rozpočtu. 

848 267 372 korun, tolik činí konečná výše pokuty, kterou má Úřad vlády zaplatit za zadání shora uvedené veřejné zakázky „Zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r. 2009“ v jednacím řízení bez uveřejnění společnosti ProMoPro, aniž by k tomuto postupu byly splněny podmínky stanovené v § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Roční rozpočet Úřadu vlády přitom v letošním roce činí 888 818 264 korun.

Pokud by Úřad vlády pokutu zaplatil, nezbylo by mu dost peněz na vlastní provoz a činnost celé vlády by byla fakticky znemožněna.

Pomůžou finance

Vzhledem k tomu, že výše pokuty vyměřené pražským finančním úřadem je konečná, nezbývá Úřadu vlády nic jiného než prostředky na její uhrazení hledat jinde, konkrétně v rozpočtové kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva.

Nepřehledná majetková struktura společnosti ProMoPro, toho času v likvidaci, sahá od Incheby až po Českou kosmickou kancelář. Grafika ED/Kurzy.cz
Nepřehledná majetková struktura společnosti ProMoPro, toho času v likvidaci, sahá od Incheby až po Českou kosmickou kancelář. Grafika ED/Kurzy.cz

„Uložený odvod je pro Úřad vlády ČR likvidační,“ píše se v předkládací zprávě návrhu na uvolnění skoro osmi set milionů korun, kterou má Ekonomický deník k dispozici. „Úřad vlády ČR jako organizační složka státu plní podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon), úkoly, spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky, přičemž podle čl. 67 Ústavy České republiky je vláda vrcholným orgánem výkonné moci. Úřad vlády ČR by nebyl schopen vykonávat nadále svoji agendu. Musela by přestat být vykonávána organizační a administrativní agenda předsedy vlády, ale i vlády jakožto kolektivního orgánu. Dále by bezprostředně nemohla být vykonávána například agenda související s legislativním procesem, s koordinací protidrogové politiky, s politikou lidských práv, agenda v oblasti koordinace boje proti korupci a celá řada dalších.“

Pokud ministerstvo financí částku 748 milionů korun poskytne, zbývajících sto milionů Úřad vlády zaplatí ze svých rezerv.

To jsme to Evropě osladili

ProMoPro získalo zakázku v roce 2008, šlo o zajištění audiovizuální techniky na konferencích v době českého předsednictví EU, konaného pod heslem „Evropě to osladíme.“ Firma získala zakázku bez výběrového řízení, navíc prý byla rámcová smlouva nastavena tak, že si mohlo ProMoPro jednostranně a neomezeně diktovat ceny za poskytování služeb.

Stát zaplatil celkem 525 milionů korun, jenže podle obžaloby dostala firma 388 milionů na základě podvržených faktur za činnosti, které se buď vůbec neuskutečnily, nebo nijak nesouvisely s předmětem uzavřené smlouvy. Celkové škody však stát vyčíslil na 938 milionů korun.

„Povinnost zaplacení vyměřené částky 550 milionů korun by výrazně ohrozila další činnost Úřadu vlády ČR. Tato částka tvoří 75 procent rozpočtu Úřadu vlády ČR pro rok 2014. Ohrožení zajištění chodu Úřadu vlády ČR by znamenalo výrazné omezení v zajištění chodu celé vlády a vedlo by k ohrožení stability ústavního, politického a ekonomického systému České republiky,“ uvedl Úřad vlády v tiskové zprávě v loňském roce. Tehdy ještě jen zvažoval, že proti rozhodnutí finančního úřadu podá správní žalobu. O půl roku později se musel s pomyslnou čepicí v ruce vydat s prosíkem za ministrem financí.

AKTUALIZACE: „Ministerstvo financí obdrželo „Návrh na uvolnění  finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová  rezerva, k posílení rozpočtu výdajů kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky v souvislosti s povinností uhradit pohledávku finančního úřadu“  a své případné připomínky sdělí předkladateli v rámci standardního připomínkového řízení. Připomínkové řízení přes média však nevedeme,“ sdělil k věci tiskový mluvčí MF ČR Radek Ležatka.

Ondřej Fér

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter