Neděle, 19. září, 2021

Přeshraniční úsek Via Carpatia nebo rychlejší železnice mezi hlavními městy V4. Ministři na fóru v Karpaczi řešili budoucí spolupráci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejen polsko-slovenská spolupráce, ale i plánované vysokorychlostní železniční spojení zemí Visegrádské čtyřky bylo tématem setkání polského náměstka ministra infrastruktury Andrzeje Adamczyka a slovenského ministra dopravy a výstavby Andreje Doležala. Společné prohlášení všech zemí V4, které se zaměří na rychlejší cestování po železnici mezi hlavními městy, se podle českého ministerstva dopravy připravuje.

Téma číslo jedna představovala spolupráce Polska a Slovenska na přípravě společné žádosti Evropské komisi, týkající se financování výstavby přeshraničního úseku trasy Via Carpatia z nástroje CEF 2.0. Obě strany podepsaly společné prohlášení, které bude k žádosti přiloženo.

Rychlá železnice napříč zeměmi V4

Ministři potvrdili i další postup prací na projektu vysokorychlostní železnici (VRT) spojující Polsko, Slovensko, Maďarsko a Českou republiku. Společné prohlášení všech zemí k těmto aktivitám se teprve připravuje.

„Je zřejmé, že obsahově bude zaměřeno na zkrácení cestovních dob mezi hlavními městy V4 formou úprav stávající sítě na vysokorychlostní parametry či pomocí výstavby nových vysokorychlostních tratí a společnou pozici V4 pro probíhající revizi sítě TEN-T,“ uvádí František Jemelka z ministerstva dopravy.

V průběhu setkání došlo i na problematiku aktivit zemí V4 s ohledem na zařazení čtyř hlavních prioritních projektů do sítě TEN-T, uvedených ve „Společném prohlášení ministrů dopravy V4 o nadcházející revizi sítě TEN-T “. Ministři se také shodli na potřebě dalších akcí pro společné projekty Visegrádské skupiny.

Přeshraniční přechod

Trasa Via Carpatia aktuálně měří téměř devět tisíc kilometrů. Prochází regiony, které dohromady obývá více než 125 milionů lidí. V Polsku představuje délka hlavní osy 715 kilometrů, s odbočkami až 1 600 kilometrů. Klíčovou trasou tvořící osu koridoru je rychlostní silnice S19 vedená podél východní hranice země.

K výstavbě přeshraničního úseku trasy Via Carpatia mezi Polskem a Slovenskem a žádosti o finanční prostředky už proběhla formální setkání obou stran i nezbytné právní přípravy.

Společné jednání Polska a Slovenska ohledně budoucího přeshraničního úseku Via Carpatia. Foto: Polské Ministerstwo Infrastruktury

„Dnes máme šanci uspět společnými akcemi pro dobrou a slibnou budoucnost našeho regionu. Rád bych proto ještě jednou poděkoval za podporu našeho návrhu společné žádosti Evropské komisi. Společně můžeme udělat více jak pro občany našich zemí, kteří budou využívat tato spojení, tak pro regiony, které se budou lépe a rychleji ekonomicky rozvíjet,“ uvedl na setkání polský náměstek ministra infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Společná žádost

Zástupci obou ministerstev připravili společný dopis o záměru adresovaný Evropské komisi, který bude přiložen k žádosti, s cílem zdůraznit rozsah zapojení a připravenost navrhovaný projekt účinně realizovat. 

Předmětem dopisu je vůle předložit společnou polsko-slovenskou žádost. Ta má pokrýt výstavbu dvou částí silnice S19 na polské straně: Miejsce Piastowe – Dukla a také Dukla – Barwinek. Na slovenské straně pak půjde o úsek vedoucí od státní hranice do Hunkovce. Koordinátorem bude podle dopisu polská strana.

V další části jednání se ministři věnovali otázce nadcházející revize sítě TEN-T. K projektům, které sem spadají, patří mimo jiné i začlenění celého mezinárodního silničního koridoru Via Carpatia do hlavní sítě TEN-T, rozvoj vysokorychlostních železničních tratí v regionu V4, stejně jako zlepšení vnitrozemských vodních spojení a splavnosti Dunaje, Odry a Labe.

VRT k polským hranicím

Polská strana nedávno oznámila, že na studii proveditelnosti rychlodráhy až k polsko-české hranici již vybrala dodavatele. Společnost BBF má dokumentaci připravit za 15,1 milionu polských zlotých. Do konce příštího roku má být hotová i studie proveditelnosti tvořená Českou republikou.

Poláci již uvedli, že zahájení stavebních prací předpokládají v roce 2023. U nás se celá akce zatím nachází v před-investiční fázi.

„Projektant v současné době pracuje na studii proveditelnosti pro tento úsek vysokorychlostní tratě, její dokončení předpokládáme na konci roku 2022. Do připravovaného materiálu postupně zapracováváme výstupy polských kolegů a novou železniční trať také pravidelně projednáváme se samosprávami či dalšími subjekty,“ uvádí Dušan Gavenda ze Správy železnic.

Česká a Polská strana na podzim tohoto roku plánují setkání, kterého se zúčastní také projektanti jednotlivých úseků vysokorychlostní železnice.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter