Pošta si nechá radit s restrukturalizací. Za 70 milionů

Přepážka České pošty. Ilustrační foto: www.ceskaposta.cz

Až 70 milionů korun bez DPH je ochotno zaplatit vedení České pošty za poradenství při přechodu na nový model, který nese název „Nová pošta 2022+“. Poradenské společnosti mají poskytnout podporu při tvorbě dílčích strategických či obsahově odborných materiálů, či se zaměřit na definici nejlepší či dobré praxe, porovnání s konkurencí a případových studií.

Vedení České pošty (ČP) chystá masivní restrukturalizaci, která má za cíl podnik vrátit do kladných ukazatelů ekonomických výsledků. Loni například skončila v červených číslech s miliardovou ztrátou. Státní podnik, který spadá pod ministerstvo vnitra, by se měl rozdělit na několik divizí. Mluví se také o tom, že opustí některé lukrativní budovy v centru Prahy. Odprodej zbytného majetku by měl také pomoct vyřešit nelichotivou ekonomickou situaci.

Na plán restrukturalizace si nyní chce vedení České pošty najmout pět poradenských firem, kterým hodlá za pomoc s projektem „Nová pošta 2022+“ zaplatit až 70 milionů korun bez DPH. Zájemci o práci pro státní podnik se mohou přihlásit do právě vyhlášené veřejné zakázky, jejímž cílem bude uzavření rámcových dohod s pěti vybranými firmami.

Předmětem rámových dohod bude stanovení právního rámce pro poskytování odborných služeb pro zadavatele v oblastech týkajících se:

  • strategického a manažerského poradenství,
  • podpory Zadavatele při vytváření dílčích strategických či obsahově odborných materiálů,
  • podpory Zadavatele v rámci koncepční, analytické, implementační či post-implementační podpory při řešení úloh dle specifických požadavků Zadavatele
  • poskytování odborného poradenství, včetně definice nejlepší či dobré praxe, porovnání s konkurencí a případových studií.

Do výběrového řízení se může přihlásit firma, která v posledních pěti letech realizovala alespoň pět zakázek, které splňují tyto požadavky:

  • Alespoň dvě služby, jejichž předmětem bylo poradenství související se změnou podniku a podnikových procesů, každá v hodnotě minimálně 3 mil. Kč bez DPH.
  • Alespoň jedna služba, jejímž předmětem bylo řízení projektu/programu, nebo návrh implementace a řízení projektové, programové či transformační kanceláře, který se týkal zlepšení vnitropodnikových
  • Alespoň jedna služba, jejímž předmětem bylo poskytování poradenských služeb včetně úspěšné realizace v oblasti poštovních nebo logistických nebo finančních služeb v hodnotě minimálně 2 mil. Kč bez DPH.
  • Alespoň jedna služba, jejímž předmětem bylo poskytování poradenských služeb včetně úspěšné realizace v oblasti tvorby prozákaznické firemní strategie, včetně designu kampaní pro komunikaci strategie do firmy v hodnotě minimálně 2 mil. Kč bez DPH.

O vizích, které má generální ředitel České pošty Roman Knap jsme s ním mluvili loni při nástupu do funkce. Připomeňte si, co říkal:

Dobíháme, co jsme podcenili. Budoucnost má hybridní pošta, říká generální ředitel Roman Knap

 

Stát by měl poště za služby platit třikrát víc, říká generální ředitel České pošty Roman Knap

Hodnocení nejlepší nabídky bude posuzováno podle následující tabulky:

V rámci restrukturalizace chce vedení České pošty podnik rozdělit na několik částí. Vzniknout by měla divize státních poštovních služeb, vyčlení se finanční služby a logistické služby. Odhady nákladů restrukturalizace se pohybují v řádech miliard korun s tím, že ročně byl to mělo být mezi jednou a dvěma miliardami. Počítá se také se snižováním počtu zaměstnanců, současně jich pošta má okolo 30.000. V létě se mluvilo o postupném propuštění až 7.000 zaměstnanců. S tím však zásadně nesouhlasí odbory.

Jiří Reichl