Portál stavebníka urychlí stavební řízení. Vznikne do roka?

Stavba. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Dočkáme se již zanedlouho digitalizace stavebního řízení? Ředitel Unie ICT Zdeněk Zajíček  hovoří o tom, že by v dohledné době měl vzniknout tzv. portál stavebníka, který by měl digitalizaci výrazně napomoci . Digitalizaci stavebního řízení prosazuje také poslanec Martin Kupka, s iniciativou přichází také Ministerstvo pro místní rozvoj.

Stavební řízení u nás probíhá stále velmi podobně jako před mnoha lety. Podle některých odborníků a také politiků se blíží doba, kdy budeme s úředníky ze stavebního úřadu komunikovat jen elektronicky, veškeré podklady bychom jednoduše nahrávali na internet. Ke spisu případu by mohly přistupovat jen povolané osoby, zároveň by  portál byla napojen na katastr nemovitostí a, datové schránky. Autoři slibují maximálně snadné a intuitivní ovládání. To vše by měl nabídnout tzv. portál stavebníka. V mnohém by měl být podobný portálu občana, který dnes již funguje: „Bude mít jednotný design a uživatelské rozhraní propojené s portálem občana. Portál občana bude upozorňovat na portál stavebníka. Když už se přihlásím do portálu občana, tak už se nemusím identifikovat v portálu stavebníka, rovnou mě to tam pošle a budu moci konzumovat  služby,“ vypočítává Zdeněk Zajíček z ICT Unie.

O tom, jak (ne)funguje Portál občana jsme psali při jeho spuštění v létě loňského roku v textu Občanka s čipem nebude stačit na některé státní online služby. Bude potřeba i další identifikátor

O portálu stavebníka se hovoří delší dobu, nyní by měl být ale opět na pořadu dne: „ Ministerstvo pro místní rozvoj poptalo ICT Unii o oponenturu jejich projektu na digitalizaci stavebního řízení z roku 2013. Východiska v projektu byla správná, ale za pět let se mnoho věcí změnilo. Proto jsme vypracovali pro Ministerstvo návrh , jak v digitalizaci  postupovat,“ uvádí Zdeněk Zajíček. Od listopadu se schází na půdě sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj skupina pro elektronizaci stavebního řízení. Poslanec Martin Kupka (ODS) je dlouhodobým zastáncem digitálního řízení a často upozorňuje na zdlouhavé stavební řízení, které by mohla urychlit také digitalizace. Šéf ICT Unie Zdeněk Zajíček je přitom, co se fungování portálu týká, optimistický. Podle něj by mohl fungovat již do roka.

Portál  stavebníka umožní vést skoro celé řízení na dálku, digitálně.  Portál bude mít část veřejnou, která bude obnášet informace, metodiky, životní situace, právní předpisy a pak část personalizovanou. Ta bude umožňovat přistupovat k dalším službám, interaktivně napomůže vyplnit formulář, bude hlídat lhůty, ukáže plán řízení a kalendář. Součástí portálu bude rozsáhlé datové úložiště, o jehož výsledné platformě ještě není rozhodnuto. Může jít o distribuované, nebo centrální řešení, nebo kombinace obojího. Podklady ke stavebnímu řízení, plánky, mapky apod. se budou na portál ukládat jednak ve formátu PDF, který nelze upravovat a je nezaměnitelný. Zároveň by se měly dát šance i jiným formátům: „Rádi bychom ukládali otevřené formáty, aby projektant, který s nimi bude pracovat v budoucnu, nemusel data znova pořizovat. To zjednoduší práci pro stavebníka, ale zároveň ji zjednoduší pro všechny ostatní. Musíme vyřešit také autorská práva,“ prohlásil šéf ICT Unie Zdeněk Zajíček. Hovoří se hlavně o formátu BIM, tedy Building Information Modeling – Informační model budovy. Ten slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu.

Michaela Kadlecová