MMR posílá věcný návrh rekodifikace stavebního práva do meziresortního řízení, ODS navrhuje novelu správního řádu

Novostavba Jižní výhledy. Foto: Central Group

K dalšímu důležitému milníku se přiblížila rekodifikace stavebního práva, na které usilovně pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími odbornými partnery. Do konce měsíce ledna bude do mezirezortního řízení odeslán věcný záměr. Komplexní rekodifikace stavebního práva je jedním z nejvýznamnějších legislativních návrhů Vlády České republiky v současné době. Opoziční ODS navrhuje změnu správního řádu. „Promlčecí“ lhůtu stanovuje na 30 dnů. Její tvůrci říkají, že novela je kompexnější, než návrh MMR.

Rekodifikace stavebního práva je prioritou nejen pro MMR, ale také pro premiéra Andreje Babiše. Ten již dříve uvedl, že celý proces musí být dokončen do roku 2021. Podle ministryně Dostálové je současně nastavené vysoké tempo předpokladem tento harmonogram zvládnout. „Pokud zůstaneme ve věcné diskusi, pak věřím, že tato priorita bude naplněna,“ říká ministryně.

„Materiál pro mezirezortní řízení se v současné době dopracovává a nejpozději do konce ledna 2019 bude rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj, Klára Dostálová.

Tématu jsme se věnovali v několika textech velice podrobně:

Dostálová zároveň oceňuje zapojení odborných skupin do přípravy předkládaného materiálu. „Velmi oceňuji  přístup většiny zapojených do takto mimořádně složité problematiky, zahrnující nejen komplexní změny veřejného stavebního práva, ale i změny institucionální a procesní. Věřím, že podobně k materiálu v budoucnu přistoupí také politici a že se povede věcná debata,“ podotýká Dostálová.

„Předkládaný materiál vychází z analýz problémů, které jsou již léta veřejně i odborně diskutovány, a právě současný věcný záměr a na něj navazující paragrafované znění jsou reakcí na ně. Ve svém důsledku přinese změna profesionalizaci výkonu státní správy v oblasti stavební legislativy a úřady samotné vybavením, kompetencemi i dalšími parametry přenese do 21. století. I díky tomu dojde nejen k zrychlení procesu např. stavebního povolování, ale návrh také zásadním způsobem omezí korupční prostředí v této oblasti, nastaví jasná pravidla a odstraní byrokratickou zátěž,“ říká Vladimír Dlouhý, president Hospodářské komory České republiky.

Svůj návrh přináší také ODS. Chce novelu správního řádu

Do podobné oblasti také míří včera představená novela správního řádu z dílny poslanců ODS. Její poslanci navrhují, aby začal platit princip, že pokud se úřad nevyjádří k určitému problému ve lhůtě do 30 dnů, bude to znamenat kladné stanovisko.

Podobný návrh připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i do novely zákona o urychlení výstavby, který však počítá s lhůtou 60 dní. (o tématu jsme psali například po slavnostním zasedání Svazu měst a obcí na Pražském hradě). Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je návrh jeho strany lepší, protože je to obecné ustanovení dotažené do detailu.

„Současná vláda má plná ústa toho, jak chce občanům zjednodušit život, bojovat s byrokracií, ale pravý opak je pravdou. Jsme tady svědky toho, jak se pět let pod vedením vlád ANO a ČSSD zhoršují podmínky pro normální fungování státu. Občané jsou vystaveni stále novým regulacím a byrokracie se neustále zvyšuje,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Jako příklad uvedl stavební řízení, které v Česku patří k nejdelším na světě. Podle loňských údajů Světové banky bylo Česko ve vyřizování stavebního povolení na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Na zahájení větších developerských projektů se v některých případech čeká až deset let.

„My jsme z tohoto důvodu připravili novelu správního řádu, která se snaží aspoň některé tyto nedostatky napravit. Námi zaváděná novela zavádí pro všechna závazná stanoviska takzvanou fikci souhlasu. To znamená, že stát bude mít přesně určenou lhůtu 30 dnů pro vydání závazného stanoviska. A pokud tuto lhůtu nesplní, tak to řízení pokračuje, jako by stát vydal souhlasné stanovisko,“ uvedl dále Fiala. Návrh ODS označil za neideologický, jednoduchý a legitimní princip, který říká, že má stát plnit svoje povinnosti.

„Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň připravuje ustanovení fikce souhlasu do chystané novely zákona 416 (o urychlení výstavby dopravní infrastruktury). Byl to náš návrh, ale to, že nám vláda občas sebere dobrý nápad, nám nevadí. Nicméně to, co přinášíme my, je lepší obecné ustanovení, které je dotažené do detailu. Přesně definuje to, jakým způsobem se řeší ten případ, kdy stát promešká lhůtu,“ doplnil Kupka. Na rozdíl od novely, kterou navrhuje MMR, by podle něj návrh ODS pomohl i drobnějším investorům například při stavbě rodinného domu nebo garáže.

Podle něj nebude zároveň možné, aby se prvoinstanční orgány spoléhaly na to, že za ně situaci vypořádá v odvolacím řízení odvolací orgán. „Protože ani v tomhle případě nebude možné revidovat neexistenci závazného stanoviska. Pevně doufáme, že tahle novela povede k tomu, že úřady budou rychlejší a disciplinovanější,“ dodal Kupka.

Jak uvedla v polovině prosince ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), návrh novely zákona o urychlení výstavby je v meziresortním řízení a v lednu by ho měla projednat vláda.

-red-, -čtk-