Investor je dnes chudák, říká materiál MMR. Rekodifikace veřejného stavebního práva to má změnit

stavebnictvi_ilustracni foto zdroj: pixabay.com

Materiál, který předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj navazuje na „Základní teze rekodifikace veřejného stavebního práce“ ze září 2017. Ten aktuální se jmenuje „Rekodifikace veřejného stavebního práva – Informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace“ a má být dalším krokem na dlouhé cestě ke zjednodušení a zpřehlednění stavebního práva. U konce by podle současného odhadu MMR měla být za 5 let.

Že veřejné stavební právo potřebuje zásadní změny bylo jasné už léta, naposledy se debata rozvířila vloni při projednávání novely stavebního zákona, která přinesla sice zásadní, ale jen dílčí změny. „Aby byla úprava veřejného stavebního práva efektivní a funkční, přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, je nezbytné připravit nejen nový stavební zákon, ale je nutné navrhnout a přijmout i zásadní úpravy mnoha souvisejících zákonů a provést též podstatnější reformu veřejné správy v České republice,“ nastiňuje nutnost dalších kroků právě předkládaný materiál, který vznikl pod vedením MMR v úzké spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Právní okolí ke stavebnímu zákonu tvoří zhruba 80 norem. Materiál MMR je má ilustrovat a zdůraznit roztříštěnost a nepřehlednost úpravy. Celá problematika je jednou z vládních priorit.

Materiál pojmenovává 8 základních problematických oblastí a zároveň nastiňuje představu řešení. Jedná se o územní plánovaní, stavební právo hmotné, problematiku dotčených orgánů, právní předpisy obsahující další požadavky, příslušnost stavebních úřadů, jedno povolovací řízení, problematiku vyvlastnění a nad rámec tohoto materiálu identifikuje i nutné změny v soudním přezkumu. Podrobněji se budeme jednotlivým oblastem věnovat v následujícím článku.

 

MMR upozorňuje, že bude třeba soustředit se nejen na stavební zákon. Zdlouhavou přípravu staveb má na svědomí i problematika dotčených orgánů (všechny mají chránit veřejné zájmy, jejich priority ale často nejsou v zákoně pevně ukotvené, navíc věc upravuje na 40 předpisů). Podle materiálu je jich příliš, nevyjadřují se jednotným způsobem (rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření) a právní úprava je velmi roztříštěná.

V současném právním řádu je také celá řada zvláštních zákonů upravujících pro stavebníka další požadavky- další podklady, povolení, výjimky atd., což celý proces komplikuje a zneprůhledňuje. Rekodifikace by také měla vyřešit i dávno nevyhovující organizaci veřejné správy. Do procesu zasahují obecné, speciální i další stavební úřady, ale i obce, kraje a v některých případech i ministerstva. Zjednodušení systémy sice bude vyžadovat významnou změnu ve veřejné správě, měla by ale přispět nejen ke zjednodušení celého řízení ale i vyšší odborné úrovni a nestrannosti v rozhodování.

Ministerstvo také představilo svoji vizi časového plánu. Podle něj by zákon měl vstoupit v platnost v květnu 2023. Ještě do konce letošního roky by měl úřad připravit Návrh věcného záměru zákona, s rokem 2019 by mělo začít i vnitřní připomínkové řízení v rámci MMR.

Vanda Kofroňová

O rekodifikaci stavebního práva jsme psali zde:

MMR chce zcela revidovat stavební právo – I.

Rekodifikace stavebního práva II. – příliš mnoho souvisejících zákonů

Rekodifikace stavebního práva III. – MMR chce víc městských architektů i daně podle využití…

Rekodifikace stavebního práva IV: Ke stavbě má stačit jedno integrované povolovací rozhodnutí

Stavebníci kvůli novele zákona doplácejí statisíce