Památkářům hrozilo, že nebudou mít čím telefonovat. Do konce roku zaplatí za mobily 4 miliony

Mobily pod drobnohledem. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Národní památkový ústav a pravděpodobně i další podřízené organizace Ministerstva kultury se v březnu dozvěděly, že jejich zřizovatel zrušil veřejnou zakázku na služby mobilního operátora, jelikož se do tendru nikdo nepřihlásil. Ta stávající přitom končila v polovině dubna.

Další případ využívání Evropskou komisí tolik kritizovaného jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) se podařilo zmapovat Ekonomickému deníku. Národní památkový ústav musel v polovině března narychlo využít tento speciální institut a požádat komisi pro JŘBU, aby mu schválila veřejnou zakázku pro stávajícího dodavatele mobilních služeb. Veřejná zakázka byla NPÚ zadávána v návaznosti na skutečnost, že MK, jakožto centrální zadavatel, zrušilo centrální veřejnou zakázku, aniž by zajistilo poskytování těchto služeb po ukončení současné smlouvy s tím, že o této skutečnosti se NPÚ dozvěděl dne 9. 3. 2017, tj. ve chvíli, kdy nebylo možné veřejnou zakázku zadat v otevřeném řízení a uzavřít smlouvu včas před koncem současné smlouvy,“ uvádí se v důvodové zprávě pro členy Sobotkova kabinetu, kterou sepsali zástupci Národního památkového ústavu. Ti se zároveň zavázali, že do měsíce vypíší otevřenou soutěž.

Důvodem pro zrušení veřejné zakázky vypsané ministerstvem kultury byla skutečnost, že se do soutěže nikdo nepřihlásil. Kdy bude vypsáno nové výběrové řízení není jisté a podle mluvčí ministerstva Simony Cigánkové není ani jasné, kolik SIM karet, případně telefonů se bude poptávat. „V tuto chvíli nelze odhadovat předpokládanou hodnotu a počet poptávaných SIM karet, jelikož Ministerstvo kultury tyto údaje bude opětovně zjišťovat, přičemž bude vycházet z požadavků organizací v jeho resortu,“ uvedla Cigánková.

 

Platnost původní smlouvy skončila ke dni 15. 4. 2017. NPÚ tak měl na zvážení dalšího postupu a jeho realizaci celkem 36 kalendářních dní a celkem 25 pracovních dní,“ uvádí se v informacích k veřejné zakázce. „Důvody pro použití JŘBÚ jsou shledány ve smyslu § 63 odst. 5 ZZVZ. Zadavatel se dozvěděl o těchto okolnostech dne 9. 3. 2017 dopisem zřizovatele. I s ohledem na výsledek a postup otevřeného řízení centrálního zadavatele, lhůty stanovení ZZVZ pro jiné druhy řízení a dobu nutnou pro zajištění migrace 3970 ks SIM karet na případného jiného dodavatele nebylo možné v termínu do 15. 4. 2017 zrealizovat jiné zadávací řízení,“ uvádí zástupci NPÚ v materiálu pro ministry.

Zaměstnanci NPÚ tak budou do konce roku telefonovat s operátorem Vodafone. Hodnota zakázky je 4 miliony korun bez DPH. Doba plnění smlouvy byla zadavatelem stanovena tak, aby pokryla dobu k realizaci otevřeného nadlimitního řízení, a aby se NPÚ vyvaroval nezbytnosti opakovaně uzavřít smlouvu na přímo v případě průtahů zadávacího řízení, čímž by se dle názoru NPÚ dopustil nezákonného dělení zakázek. Současná, nově uzavřená smlouva umožňuje flexibilně reagovat na nové zadání VZ v otevřeném nadlimitním řízení, a to kdykoliv, jednostrannou výpovědí ze strany NPÚ s měsíční výpovědní lhůtou,“ uvádí se v informacích k veřejné zakázce.

Podle doplňujících údajů NPÚ byly v předchozích letech náklady na mobilní služby:

Rok 2015 ————-2 904 555,22 Kč

Rok 2016————–3 855 223,05 Kč

Tyto výdaje zahrnují plnění za služby mobilní telefonie, datové služby bez případných srážek prováděných z platů zaměstnanců, administrativní úkony dodavatele, případné dodávky koncových zařízení.

Jiří Reichl