Čtvrtek, 23. září, 2021

Odpad povinně přepravovaný po kolejích. Rakousko zavádí nová pravidla

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Odpadky z domácností, stavební a demoliční odpad, vytěžený materiál, popel a struska. Asi 80 procent z toho odpadu lze svážet po železnici, přesto většina putuje po silnici. Rakušané proto novelizují zákon o nakládání s odpady. Postupně chtějí snižovat povinnou vzdálenost pro přepravu odpadu a vytvořit „platformu pro přepravu odpadu“, která jasně shrne všechny nabídky dostupných možností dopravy opadu po železnici.

Celkové množství odpadu v Rakousku bylo v roce 2018 přibližně 66 milionů tun. Řada druhů odpadu je díky svým vlastnostem vhodná i pro železniční přepravu. Potenciál pro přepravu odpadu po železnici, a tím i okamžité snížení emisí CO2, jemného prachu a hluku na silnicích, je velký. Vlaková doprava je navíc asi 40krát ekologičtější a zároveň i levnější než silniční nákladní doprava.

Povinná přeprava odpadů

Současný návrh novely zákona stanoví postupné zkrácení vzdáleností pro povinnou přepravu odpadu. Od roku 2023 to bude 300 kilometrů, o rok později 200 kilometrů a od roku 2025 pak sto kilometrů. 

Rakouský dopravce ÖBB tento návrh vysloveně vítá, protože pouze tak lze přepravu odpadu v Rakousku přesunout na železnici, na kterou se nevztahoval dříve platný limit 400 kilometrů. 

Dalším důležitým krokem pro dekarbonizaci odvětví dopravy je snížení množstevního limitu z původních 50 tun na tři tuny. Díky inovativním kontejnerovým řešením jsou nyní rakouské společnosti zabývající se nákladní železniční dopravou schopny snadno a efektivně přepravovat i malá množství po železnici uhlíkově neutrálním způsobem. 

Platforma nabídek

Předpokladem pro jednoduchou a efektivní organizaci přepravy odpadu po železnici je jasný přehled nabídek všech železničních společností. Vznikne tak nová platforma, v rámci které budou veškeré tyto nabídky k dispozici. Zároveň bude umět rychle poskytnout zpětnou vazbu o dostupných možnostech přepravy.

Platforma se zaměří i na města a obce, které jsou za sběr a likvidaci komunálního odpadu odpovědné.

Konec odpadu

Podle dopravce ÖBB je však třeba ještě vyjasnit definici odpadu. Ta se totiž na národní úrovni liší od stávajících právních předpisů EU. Konkrétně jde o otázku recyklace odpadních materiálů pro případné další použití jako druhotných surovin. 

Z pohledu ÖBB by proto měla být vnitrostátní právní situace v souladu s požadavky práva Evropské unie. Tím by bylo jasné, že proces recyklace může v zásadě vést ke konci odpadu, což by také mohlo připravit cestu ke skutečnému oběhovému hospodářství.

Aby se zajistil uhlíkově neutrální dodavatelský a likvidační řetězec pro komerční a průmyslové parky, ÖBB rovněž navrhuje, aby se v budoucnu stalo železniční spojení předpokladem pro schválení obchodních a průmyslových parků.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter