Úterý, 13. dubna, 2021

Ochranné pruhy pro cyklisty jsou bezpečnější i pro řidiče

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podle vědců z University of Colorado a University of New Mexico jsou ochranné cyklopruhy bezpečnější nejen pro samotné cyklisty, ale chrání i řidiče automobilů.

Před časem rozvířily veřejnou debatu z měny v dopravě na pražské magistrále. V blízkosti stanice metra Vltavská se loni na podzim objevily nové pruhy pro cyklisty, které jsou sice podle odborníků bezpečné, každodenní zkušenosti řidičů však naznačují něco jiného. „Zrovna dnes ráno jsem viděl proplétat se cyklistu mezi automobily, jejichž řidiči se snažili najet na magistrálu z Bubenského nábřeží ve směru na Florenc. Vzniklo tam několik nebezpečných situací,“ řekl Ekonomickému deníku pan Jaroslav, který tudy několikrát týdně projíždí při svých služebních cestách mezi Teplicemi a Vysočinou.

Něco podobného zažívali podle portálu CityLab.com také řidiči a cyklisté v americkém městě Baltimore. Tamní radnice se dokonce rozhodla, že cyklopruhy, které teprve nedávno instalovala, začne postupně zase odstraňovat. Důvod? Prý si stěžovali nejen samotní řidiči, ale i rezidenti, kteří kvůli cyklistickým pruhům neměli kde parkovat. „Chceme stavět takovou cyklistickou infrastrukturu, která bude funkční a ohleduplná vůči všem, nejen cyklistům. To je náš hlavní cíl,“ uvedla baltimorská radnice pro CityLab.com.

Dvanáct měst, dvanáct let

Jenže ze studie výzkumníků z denverské Coloradské univerzity a University of New Mexico publikované v časopise Journal of Transport and Health vyplývá, že ochranné cyklopruhy nebo dokonce pruhy oddělené od zbytku silnice, přinášejí více bezpečí nejen pro samotné cyklisty, ale i pro řidiče automobilů a jejich spolucestující.

„Jestliže chcete docílit, aby vaše město bylo bezpečnější pro stále větší počet cyklistů, nakonec zjistíte, že se město stane bezpečnějším pro všechny,“ uvedl Wesley Marshall z Coloradské univerzity, spoluautor zmíněné studie.

Marshall se svými třinácti kolegy a kolegyněmi analyzoval data nehodovosti za posledních třináct let ve dvanácti velkých amerických městech. Vědci pátrali po tom, co způsobuje, že v některých městech u dopravních nehod dochází k častějším úmrtím než v jiných městech. Ověřovali tři hypotézy: 1. souvisí větší podíl cyklistů s vyšší mírou opatrnosti řidičů? 2. mohou za to odlišnosti v socioekonomickém a demografickém složení? 3. záleží čistě na rozvinutosti dopravní infrastruktury včetně ochranných pruhů pro cyklisty?

Hypotézy ověřovali z výzkumu více než 17 tisíc případů úmrtí a 77 tisíc zranění u dopravních nehod, ke kterým došlo mezi lety 2000 a 2012 ve městech: Minneapolis, Seattle, San Francisco, Denver, Portland, Dallas, Houston, Austin, Oklahoma City, Kansas City, Memphis a Chicago. Všechna tato města zažila vzestup popularity cyklistiky coby jednoho ze způsobů dopravy. Všude došlo k zavádění srovnatelných ochranných prvků týkajících se cyklistické infrastruktury.

Jen namalovat cyklopruhy nestačí

Vědci vyvrátili hypotézu číslo 1, tedy že s rostoucím podílem cyklistů v dopravě se zvyšuje opatrnost řidičů automobilů. Ukázalo se, že mezi těmito jevy neexistuje silná statistická vazba. Naopak se jako poměrně významný faktor ukázala socioekonomická a demografická struktura obyvatelstva. Ve městech s větším podílem bílých a dobře situovaných obyvatel se vyskytuje nižší míra úmrtnosti nebo kritických zranění při dopravních nehodách. Z toho vědci mimo jiné vyvodili, že lidé z jiných etnik mají vyšší pravděpodobnost, že se stanou oběťmi dopravních nehod.

Nicméně jako nejvýznamnější faktor se ukázal výskyt ochranných pruhů pro cyklisty či pruhů, které jsou od silnice pro motorová vozidla oddělené. Ve městech, kde se tyto prvky objevily, klesl počet fatálních kolizí mezi automobily a cyklisty o 44 procent a počet zranění o polovinu. Cyklisté více těžili ze zvýrazněných pruhů, zatímco oddělené cyklopruhy dopadaly pozitivně na všechny účastníky provozu z hlediska úmrtnosti či zranění.

Studie ovšem nevysvětluje, jaké jsou konkrétní příčiny toho, že ochranné cyklopruhy snižují riziko úrazu i pro řidiče automobilů. Pouze shrnuje statistická data a ukazuje souvislosti mezi nimi. Na druhou stranu vědci došli k závěru, že pouze namalované cyklopruhy v pruzích, kde jezdí automobily, jsou prakticky k ničemu. Marshall dokonce hovoří o tom, že mohou „dát lidem falešný pocit bezpečí“, což ve finále ještě riziko nehody a úrazu či smrti zvyšuje.

-zm-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter