Neděle, 9. května, 2021

Dodejte nám masky, vyzvala obrana gumárny. Jde o první kontrakt za víc za 70 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo obrany vyzvalo Gumárny Zubří, aby armádě dodaly 9 tisíc kusů ochranných masek. Hodnota prvního kontraktu, který vyplývá z uzavřené rámcové smlouvy, přesáhne 70 milionů korun. Maximální hodnota celého kontraktu činí přes 159 milionů korun.

Devět tisíc kusů ochranných masek a 768 lícnic k nim mají Gumárny Zubří dodat do armádních skladu ve Štěpánově dodat nejpozději do 15. října. Celková hodnota zakázky činí 72 359 258 korun včetně DPH.

Rámcovou smlouvu s Gumárnami Zubří ministerstvo obrany zveřejnilo poslední březnový den v registru smluv. Předpokládaná maximální hodnota kontraktu činí 159 743 700 korun. Armáda bude nakupovat ochranné masky OM-90 a jejich komponenty.

Výzva k dodání prvních masek se v registru smluv objevila 21. dubna.

Účelem rámcové dohody je vytvoření právního rámce k následnému zadávání jednotlivých
výzev k pořízení ochranných masek OM-90 a jejich lícnic. Příjemci budou specialisté chemického vojska. Ale také příslušníci Armády ČR, kterým budou masky sloužit jako prostředky individuální ochrany jednotlivce k zajištění ochrany dýchacích orgánů, očí a kůže obličeje proti účinkům chemických látek. Další částí předpokládaného kontaktu bude doplnění skladových zásob armády a zabezpečení obměny materiálu, vyčleněného pro
přímé zabezpečení bojové činnosti.

Rámcová dohoda mezi ministerstvem obrany a Gumárnami Zubří nabyla platnosti ihned a zaniká nejpozději dnem 16. října 2023.

Cena masek

Ochranné masky kalkulace. Foto: Jan Hrbáček

Pokud by se gumárny s dodávkou zpozdily, zaplatí kupujícímu v případě prodlení dle
rámcové dohody smluvní pokutu ve výši 0,15 procent z hodnoty zboží, uvedené ve výzvě
včetně DPH, za každý započatý den prodlení. Okamžik práva fakturace vzniká
prvním dnem prodlení.

Za povolené lege artis překážky při dodání se podle rámcové dohody výslovně považuje pouze pandemie „koronaviru“ SARS-CoV-2, respektive překážky plnění smluvních závazků, které vzniknou na základě příčinné souvislosti s pandemií.

Gumárny Zubří dodávaly v loňském roce masky policii a záchranářům. Ministerstvo vnitra si objednalo nákup 34 236 obličejových masek v hodnotě 70 105 872 korun. V září byla zveřejněna smlouva na dokup lícnic k maskám v hodnotě přesahující 10 milionů korun.

Rámcovou smlouvu na dodávku masek armádě podnik uzavřel i v roce 2018. Maximální cena byla tehdy stanovena na 170 milionů korun s DPH.

Ochranná maska OM-90
Souprava se skládá z lícnice OM-90, ochranného filtru OF-90, brašny OM-90, zátky speciální, jednorázové pláštěnky JP-90 a přípravku pro skladování. Ochranná maska OM-90 je vyráběna ve třech velikostech, požadovaná velikost bude uvedena ve výzvě armády.

Ochranná maska OM-90 z výroby Gumáren Zubří. Foto: Gumárny Zubří

Lícnice OM-90
Lícnice OM-90 je vyráběna ve
třech velikostech, požadovaná velikost bude opět uvedena ve výzvě armády.

Masky už od války

Gumárny Zubří jsou valašskou společnost s více než osmdesátiletou tradicí. Společnost byla založena v pohnuté době první republiky těsně před začátkem druhé světové války, jako dceřiná společnost nejstarší středoevropské gumárenské společnost Optimit v Odrách. Původně s jediným výrobním programem, a to výrobou protiplynových ochranných masek dle anglické licence Leyland.

Statut zbrojovky si gumárny zachovávají dodnes. Po obsazení Zubří německými vojsky se závod stal majetkem říšskoněmeckých firem pod názvem Gasma.

Po osvobození byla firma jako majetek Německé říše zkonfiskována. Kvůli nedostatku surovin podnik v této době udržoval jen nejnutnější provoz a chvíli se zde dokonce nepracovalo vůbec. Politická situace po únorovém puči v roce 1948 ovlivnila další vývoj gumárenské výroby. Gumárny obdržely strategickou zakázku na výrobu ochranných masek. To si vyžádalo nové stroje a rozšíření výroby. Roku 1953 měl závod již 600 zaměstnanců.

V roce 1997 získala společnost nového majoritního vlastníka. Nový majitel provedl rozsáhlou modernizaci strojů a prostředí. V září 1998 byla provedena inovace vojenských ochranných masek pod označením OM-90. Ačkoliv domácí poptávka klesala, zahraniční se zvyšovala a díky tomu společnost prosperovala.

V roce 2008 zasáhla společnost  hospodářská krize. Gumárnám silně poklesla výroba, došlo k redukci výrobních kapacit a masivnímu propouštění. Počet zaměstnanců tehdy klesl téměř o polovinu. Krizi ale podařilo zvládnout a v polovině roku 2010 v gumárnách pracovalo 700 zaměstnanců.

Areál gumárenské továrny v Zubří. Foto Gumárny Zubří

Hlavním výrobním programem byly výrobky pro automobilový i neautomobilový průmysl vyráběných na bázi technické pryže, plastů i TPE. Rozšiřuje se portfolio odběratelů o značky jako Continental, BMW, PSA, Audi, GM, Opel, Ford, Toyota. Gumárny se dostaly do povědomí zahraničních i domácích zákazníků.

Společnost nadále vyvíjí a vyrábí také ochranné masky. Gumárny se zaměřily na modernizaci vojenské ochranné masky OM-90 a speciálního oděvu OPCH-05. Významným odběratelem je české ministerstvo obrany.

Díky účasti společnosti na mezinárodních veletrzích získávají gumárny nové významné zákazníky ochranných obleků a ochranných masek po celém světě.

Gumárny Zubří jsou členem Asociace obranného průmyslu.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter