Čtvrtek, 28. ledna, 2021

O prodej elektronických dálničních známek má zájem prodejce lístků spadající pod Agrofert, Česká pošta, Zásilkovna, Albert, asociace petrolejářů, TicketArt i startup sídlící v Německu s českými inženýry

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Najít dodavatele o kterého se bude moct opřít a stoprocentně se na něj spolehnout při vytváření sítě prodejních míst elektronických dálničních známek. To je cíl Státního fondu dopravní infrastruktury, který dnes zveřejnil zadávací dokumentaci dlouho očekávané veřejné zakázky. Ta je posledním velkým dílkem skládačky s názvem Systém Elektronické dálniční známky. Cena zakázky nebyla zveřejněna, ale z předcházejících materiálů vyplývá, že by se měla pohybovat okolo 400 milionů korun bez DPH. Vítězem se stane ta firma, která si z prodeje vezme nejméně procent. Maximální hranice je 3,3 %.

Online prodejce lístků Ticket Art a provozovatel jeho konkurence TicketPortal – společnost IRSnet patřící do holdingu Agrofert, Zásilkovna, síť prodejen Albert, ČAPPO – České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (sdružující čerpací stanice ČEPRO, MOL Česká republika, OMV Česká republika, Shell Czech Republic, UNIPETROL RPA), sdružení firem Česká pošta, Autoklub České republiky a MTX (zabývající se mj. vývojem elektronické palubní jednotky či přestavbou policejních aut) a jako poslední MotionWise Solutions UG se sídlem v Berlíně, za kterou však stojí čeští inženýři. To je seznam firem, které v únoru a březnu projevily zájem o účast v tendru na provozování prodejních míst elektronických dálničních známek.

Se zástupci těchto firem vedlo vedení Státního fondu dopravní infrastruktury předběžné tržní konzultace za „účelem seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení VZ a současně za účelem získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek,“ s tím, že díky těmto diskusím byly změněny některé parametry zakázky.

Jde o:

  • změna podmínek technické kvalifikace
  • snížení výše zadavatelem požadované bankovní záruky na 50 milionů korun
  • zjednodušena možnost integrace Systému dodavatele
  • snížení druhu a výše smluvních pokut stanovených v návrhu smlouvy

Informace vyplývají ze zadávací dokumentace k zakázce na Zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech zveřejněné na webu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kdo se o prodej zajímá?

Mezi firmami, které byly účastny předběžných konzultaci, je většina těch, které které není nutné představovat. Dosud málo známou firmou je však MotionWise, která má sídlo v Berlíně, ale podle dohledatelných údajů jsou za ní čeští inženýři a byznysmeni. I propagační video je natáčeno v Praze s autem s pražskou registrační značkou. Firma se na se na webu a sociálních sítích prezentuje jako startup MotionPass, který umožní platit veškeré poplatky napříč Evropou přímo z ovládacího panelu vozidla připojeného do internetu a propojeného s platební kartou či aplikací. MTX, která do tendru půjde a Autoklubem ČR a Českou poštou (ta známky prodává nyní) byla více známa jako Metalex a za komunismu spadala pod Svazarm. Zabývala se především úpravou aut pro motorsport. Přestavby aut jí zůstaly i nyní. specializuje se například na úpravy vozidel pro potřeby Policie. Prodává také zahraniční dálniční papírové i elektronické dálniční známky a palubní jednotky pro elektronické mýto. Dalšími zájemci jsou prodejci lístků na sportovní a kulturní akce, kteří mají vybudovánu prodejní síť a lidé jsou v ní zvyklí vyzvedávat své vstupenky. Jednou z nich je firma z holdingu Agrofert – IRSnet, která provozuje TicketPortal a druhou její konkurent TicketArt.

Struktura zájemců odpovídá požadavku, aby byla pokryta především města s počtem obyvatel nad 10.000 obyvatel. Není však vyloučeno, že se do veřejné zakázky zapojí někdo další. Musel by však splňovat požadavky na to, aby řídil provoz maloobchodní sítě v minimálním rozsahu 200 obchodních míst, nebo poskytoval vlastní služby v partnerské maloobchodní prodejní síti v minimálním rozsahu 200 obchodních míst, kterým poskytuje vlastní technické prostředky pro poskytování služeb a dodávek. Kromě toho zájemce musí doložit realizaci významných zakázek vlastního informačního systému s více než 75 lokalitami, podporu takového systému, která běžela nejméně 8 hodin denně 5 dnů v týdnu a řadu dalších zakázek.

Termín pro podání nabídek je 1. 7. do 12:00.

Vyhraje zájemce, který si „vezme“ nejméně procent

Cena sice není u této zakázky explicitně uvedena, ale z dřívějších informací ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury i státního podniku CENDIS, který se na projektu EDAZ také podílí, vyplývá, že se počítá s cenou okolo 400 milionů korun bez DPH. Pokud by se do ní uchazeči byli schopni vejít, pak by celý projekt EDAZ vyšel na zhruba 770 milionů korun bez DPH. Tedy na 931 milionů včetně daně.

Vítězem této veřejné zakázky se stane ten, kdo nabídne nejnižší provizi, za kterou je schopen distribuční místa zajistit. Ta nesmí být podle zadávací dokumentace nižší, než 0,8 % a zároveň vyšší než 3,3 % z prodejní ceny dálničních známek. Výše provize má být navíc rozdělena do tří kategorií (A, B, C) a to do 1 miliardy příjmu, od jedné do dvou miliard a nad 2 miliardy. Rozhodující bude výše první kategorie, která má 70% váhu při hodnocení nabídek.

„Zadavatel předpokládá, že finanční objem úhrad prostřednictvím fyzické distribuce bude představovat 1,328 mld. Kč za dobu 12ti po sobě jdoucích Provizních období. S ohledem na tento předpoklad Zadavatel nastavil výše uvedené hodnocení nabídek. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že finanční objem předpokládaných úhrad v rámci fyzické distribuce je pouze odhadem Zadavatele, tj. výše finančního objemu může být v budoucnu od tohoto předpokladu odlišná, a to i s ohledem na elektronizaci prodeje časových poplatků či jiné dosud nepředvídané faktory,“ píše se v zadávací dokumentaci.

Státní fond dopravní infrastruktury také uvádí, kolik se dosud prodalo jednotlivých dálničních známek. Z toho redakce Ekonomického deníku vypočítala teoretickou výši provize pro distributora jak u maximální, tak u minimální sazby (za předpokladu, že by se všechny známky prodaly přes fyzickou distribuci. V reálu to bude okolo 60 %).

Z ní je patrné, že prodej dálničních známek stále roste. Otázkou je, co s tímto trendem udělá současná krize cestovního ruchu kvůli pandemii koronaviru. I tak se ale očekává – a zkušenosti ze zahraničí tomu nasvědčují – že více než polovina nově prodávaných elektronických dálničních známek jde přes fyzickou distribuci. Postupně by se měl jejich prodej přesunout do aplikací v mobilních telefonech, webového rozhraní, nebo k samoobslužným kioskům. „Vzhledem k aktuálnímu stavu vývoje elektronizace společnosti (dle reakcí v souvislosti s COVID-19) očekáváme vyšší podíl elektronických úhrad časového poplatku prostřednictvím e-shopu,“ uvedla ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury Lucie Bartáková. Kiosků je v současné době poptáváno 14, v zadávací dokumentaci je však zmíněna možnost potenciálního rozšíření až o 50 kusů. Spolu s dodavatelem platebních terminálů pro tyto kiosky hledá Státní fond dopravní infrastruktury také provozovatele elektronické platební brány. Celková předpokládaná cena obou zakázek je 60 milionů korun bez DPH.

Další zakázka za desítky milionů pro systém elektronické dálniční známky

Zájemce musí složit bankovní záruku 50 milionů. V minulém tendru to bylo 10x tolik

Další zajímavou položkou drahých veřejných zakázek je, jak velkou bankovní garanci zadavatel požaduje. V minulém tendru na distributora EDAZ to byla půl miliarda. Skupina zájemců o tuto zakázku podle všeho přesvědčila vedení fondu, aby tento požadavek razantně snížil. Údajně také kvůli přemrštěným požadavkům se do předchozího tendru nepřihlásila Česká pošta, což se nelíbilo premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Nyní je požadavkem jistina ve výši 50 milionů korun.

Operace s financemi a jejich převodem na účet je popsána následovně:

„Zadavatel bude od vybraného dodavatele jako podmínku pro uzavření Smlouvy dále požadovat předložení závazného příslibu banky, kterým dodavatel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši adekvátní pro zajištění bankovní záruky nebo zajištění poskytnutí jistoty v úhrnné výši minimálně 350.000.000 Kč,“ uvádí se v dalším bodě zadávací dokumentace.

„Uchazeč je povinen sledovat výši celkové expozice vůči SFDI a zajistit splnění podmínky, že na konci žádného kalendářního dne nepřekročí expozice 80 % výše zajištění. Například při výši zajištění 1 mld. Kč nesmí skutečná expozice překročit částku 800 milionů Kč. Uchazeč například sleduje akcelerující tempo úhrad v druhé polovině ledna. Aktuální výše zajištění pomocí bankovní záruky je 500 mil. Kč. Aktuální limit expozice (80 % zajištění) je 400 mil. Kč a aktuální expozice Uchazeče je 300 mil. Kč. Je tedy jasné, že v příštích dvou až třech dnech dojde k překročení limitu expozice.

Varianta 1: Protože je Uchazeč schopen sbírat částky úhrad ze své distribuční sítě rychle, zvolí cestu snížení expozice předčasnou úhradou. Pomocí funkcí IS EDAZ si proto vygeneruje Mimořádnou výzvu k provedení Platby Objemu úhrad (v částce mu vyhovující, nicméně na celé kalendářní dny). Platbu ve výši 250 mil. Kč převede na účet SFDI, čímž se aktuální expozice sníží na 50 mil. Kč, což představuje dostatečnou rezervu vůči limitu expozice 400 mil. Kč na další provoz distribuční sítě.“

Varianta 2: Uchazeč preferuje zvýšení celkové částky zajištění, a proto bankovní záruku ve výši 500 mil. Kč (statické zajištění) doplní o další záruku ve výši 300 mil. Kč. Celkové zajištění se tak zvýší na 800 mil. Kč a limit expozice na 640 mil Kč.“

Podle původního harmonogramu bylo na vývoj a implementaci prodejního systému počítáno s 6 měsíci a zkušebním provozem 1,5 měsíce. Tedy celkem zhruba 8 měsíců. Když je připočteme k současnému datu, jsme na konci ledna 2021

Stíhá se start? Úředníci tvrdí, že ano, zkušenosti naznačují opak

Velkým otazníkem, který se vznáší nad celým projektem elektronické dálniční známky je nejen konečná cena, která se začíná povážlivě přibližovat hranici jedné miliardy korun, ale především to, jestli se projekt stihne spustit k 1. lednu 2021, respektive k 1. prosinci letošního roku, kdy by mělo být dle dosavadních zvyklostní možné si koupit novou dálniční známku.

Dnes vyhlášený tendr měl být „venku“ již před měsícem. Zpoždění oproti původně plánovaným termínům nabírají také menší zakázky na stabilní i mobilní kamery pro kontrolu zaplacení dálničního poplatku. Termín pro podání nabídek musel být posunut kvůli řadě dotazů ohledně technických dotazů na poptávané kamery.

„Neúspěch se nepřipouští“ Martin Opatrný mluvčí projektu elektronické dálniční známky k případnému odklonu od startu
1. 1. 2021

Vzhledem k objemu peněz, které může potenciální dodavatel získat, mediální i politické citlivosti zakázky a při připočtení zkušenosti s průběhem veřejných zakázek, však lze předpokládat, že se případný neúspěšný uchazeč o tuto zakázku obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a v tom případě se začne termín spuštění systému EDAZ v lednu 2021 začne otřásat v základech. Při pohledu do původně plánovaného harmonogramu, se však situace zdá více než kritická. Podle něj bylo na vývoj a implementaci prodejního systému počítáno s 6 měsíci a zkušebním provozem 1,5 měsíce. Tedy celkem zhruba 8 měsíců. Když je připočteme k současnému datu, jsme na konci ledna 2021.

Pověřený šéf státního podniku CENDIS, který se na celém projektu EDAZ významně spolupodílí, Jan Paroubek už v březnovém rozhovoru uvedl, že má v kalendáři červeně zvýrazněno datum 30. 6. „Do 30. 6. musíme prokázat, že máme tým, který je schopen to zrealizovat a musí být hotový datový model a API rozhraní. Hlavně musíme mít dostatek sebereflexe a když budou problémy, tak je přiznat a hledat řešení,“ uvedl tehdy Paroubek. Nyní stále tvrdí, že se dá vše stihnout. Stejně tak mluví vedení SFDI.

Mluvčí celého projektu elektronické dálniční známky Martin Opatrný doslova uvedl, že „neúspěch se nepřipouští“. „Záložní plán a minimální varianta projektu je nákup známek ve státním e-shopu, který fungovat bude a zajištění možnosti oznámení osvobození od poplatků pro vybraná vozidla,“ uvedl Opatrný. Ekonomický deník před časem upozornil na to, že z mediálně tolik v lednu oslavovaného hackathonu nakonec nebude ve „státním e-shopu“ nic.

Bublina hackatonu splaskla. Z práce na dálniční známce zbyl jen „duch a nadšení“

„Všechny další funkcionality mohou být připojovány, až následně viz např. kontrola, kdy reálně má smysl ji začít realizovat až od února 2021, kdy již přestanou platit papírové dálniční kupóny a bude tedy naprosto zřejmé, kdo má koupenou elektronickou dálniční známku, jelikož tato informace bude zanesena do Evidence úhrad,“ uvedl mluvčí projektu EDAZ Martin Opatrný.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter