Středa, 25. května, 2022

Novela zákona o elektronických komunikacích prošla ve sněmovně druhým čtením. Významně posílí spotřebitelská práva

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Novela zákona je transpozicí evropských právních předpisů a reakcí na překotný vývoj v této oblasti. Na trhu už totiž nejsou jen tradiční poskytovatelé telekomunikačních služeb, ale objevují se i noví účastníci. Zároveň neustále roste poptávka po velmi kvalitním pevném i bezdrátovém připojení. Novela se také zaměřuje na novou situaci na trhu, kdy poskytování komunikačních služeb již není nutně svázáno se zajišťováním sítě. K významným změnám pak dojde v oblasti posílení práv spotřebitelů.

Přestože lhůta pro transpozici byla stanovena do 21. prosince loňského roku, první čtení se uskutečnilo zkraje března a garanční hospodářský výbor materiál poprvé projednal 18. března. Poslanci v rámci podrobné rozpravy na mimořádné schůzi sněmovny odůvodnili svoje pozměňovací návrhy.

Evropský kodex

„Návrh zákona transponuje do českého právního řádu směrnici evropského parlamentu a rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Návrh je s touto směrnicí v souladu, uvedl ve sněmovně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Dále doplnil, že novela se dotýká například oblasti ochrany spotřebitele, problematiky tísňové komunikace, univerzální služby, cenové dostupnosti služeb nebo přístupu a propojení.

„Za hlavní změny velice potřebné v našem právním prostředí považuji návrhy snažící se narovnat pokřivené prostředí způsobené telekomunikačním oligopolem. Jak se říká, kapříci udělají vše pro to, aby zabránili vypuštění svého bohatého rybníku. Proto je aplikace nařízení EU potřebná, protože se to ukazuje jako správná cesta vedoucí k férovým cenám pro spotřebitele a posílením pozice zákazníka, to je mým prvořadým cílem,“ říká poslanec Leo Luzar.

Nezbytnost přijetí zákona zdůrazňuje i poslanec Pavel Staněk: „Považuji jej za důležitý a nejpodstatnější částí je dle mého soudu určitě transpozice unijního práva do legislativy České republiky. Jsem přesvědčen, že na půdě Hospodářského výboru bylo učiněno vše potřebné, aby byl zákon dostatečně prodiskutován a následně aby mohl být přijat.“

Ochrana spotřebitele

Na projednání novely netrpělivě čeká například Český telekomunikační úřad (ČTÚ). „Dost slibujeme od přijetí transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích, protože nově implementovaný evropský kodex pro elektronické komunikace se ve významné míře zaměřuje na další posílení ochrany spotřebitele. Týká se jí podstatná část této právní normy, která se ale také vztahuje na podnikatele,“ říká předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Vyšší ochranu spotřebitele díky přijetí novely předpokládá i poslanec Patrik Nacher: „V rámci projednávání neočekávám žádné obstrukce či zdržování. Dokument navazuje na poslední novelu účinnou od loňského dubna, díky které mohou zákazníci jednodušeji přejít od jednoho operátora k druhému. Aktuální novela se obdobně věnuje i poskytování internetového připojení.“

Obecně však vítá jakékoli změny zlepšující postavení spotřebitele. Podle něj spotřebitelé vždy musí mít dostatek informací, možnosti srovnání a co nejméně překážek při přechodu k jinému poskytovateli služeb.

K posílení ochrany spotřebitelů má dojít i díky zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotnému uplatňování pravidel.

Jednodušší procesy, rychlejší internet

Poslanec Martin Jiránek, který byl určen jako zpravodaj projednávaného materiálu, informoval o projednávání novely na garančním hospodářském výboru. „Hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy legislativně-technického rázu. Šlo ale i vyjmutí možnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zjišťovat pozice mobilních zařízení, ujasnění možnosti vstupu na pozemek při pošetřování například rušení signálu či zjednodušení pokládky kabelovodů internetových sítí podél dopravních staveb.“

Poslanec Petr Pávek představil pozměňovací návrh, který se zabývá problémy při instalaci fyzických sítí v domech. „Když si například sjednáte nějakou internetovou službu a v domě, kde žijete, není položen optický kabel, je velmi obtížné tam kabel zabudovat. Problematické je to v případě domu družstevního či ve správě SVJ, kde je třeba na instalaci všeobecná shoda. Dnes se žádá o povolení ke stavbě, byť se o stavbu nejedná. Stavební úřad to pak předává ČTÚ, který se tím následně zabývá.“

V pozměňovacím návrhu se stavební úřad „přeskočí“ a žádost by měla putovat přímo na ČTÚ, který by následně rozhodl. Tento postup by dle Petra Pávka měl podpořit výstavbu potřebné infrastruktury pro rychlý internet.

Patrik Nacher načetl pozměňovací návrh, který označil jako „nákladová cena“. Týká se toho, aby náklady na změnu poskytovatele nebyly odrazující. Cílem návrhu je, aby v případě, kdy při změně poskytovatele to vyvolá nějaké úkony a náklady, aby nebyly k tíži spotřebitele. Doplnil že, návrh v podstatě kopíruje to, co je v zákoně v současné době u mobilních operátorů.

Narovnání pokřiveného trhu

Nyní novela může zamířit do třetího čtení. Stále však zůstává otázkou, zda ji sněmovna stihne projednat do konce svého funkčního období.

„Vzhledem k nutnosti implementace evropských předpisů a již nesplněné lhůtě se dá očekávat, že předkladatel, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu, bude chtít projednávání stihnout do konce volebního období. Nutno podotknout, že tato situace je způsobena tím, že vláda předložila sněmovně návrh zákona až 16. 11. 2020, přičemž lhůta pro implementaci předpisů EU byla do 21. 12. 2020,“ vysvětluje aktuální zpoždění Helena Langšádlová.

Za nejdůležitější v zákoně považuje zpřístupnění a zkvalitnění vysokorychlostního internetu pro širokou veřejnost.

Poslanec Jiří Kohoutek naopak doufá, že schválená podoba novely nebude obsahovat ustanovení, která by umožňovala jakýmkoli orgánům veřejné správy vyžadovat od mobilních operátorů data o pohybu osob. „Například v souvislosti s podezřením na nákazu covid-19 nebo v jakékoli jiné souvislosti nad současný rámec. Zákon nesmí sloužit k dalšímu sběru osobních údajů českých občanů a k porušování jejich práva na soukromí, nesmí omezovat možnost používat takzvané anonymními předplacené telefonní karty a podobně.“

Za nepřijatelné pak považuje i některé pozměňovací návrhy, které obsahují body, jež nepožaduje zavést ani Evropské unie. Jde třeba o zpětné revize již přidělených práv využívat kmitočty ze strany ČTÚ.

Poslanec Leo Luzar vidí jako klíčové návrhy na narovnání pokřiveného prostředí, které je způsobeno telekomunikačním oligopolem. „Jak se říká kapříci udělají vše pro to, aby zabránili vypuštění svého bohatého rybníku. Proto je aplikace nařízení EU potřebná, protože se to ukazuje jako správná cesta vedoucí k férovým cenám pro spotřebitele a posílením pozice zákazníka, to je mým prvořadým cílem.“

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter