Novela zákona o nekalých obchodních praktikách se ještě dočká řady změn

Panelisté bloku Implementace směrnice o nekalých obchodních praktikách - II. den 13: Svatomartinské konferece. Zleva místopředseda ÚOHS Petr Solský, Kateřina Mandiulová - Deloitte Legal, Martin Štěpánek - MZe, Pavel Vinkler - MPO. Foto: ED, Jiří Reichl

Druhým dnem pokračuje v brněnském sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Svatomartinská konference. Mluvilo se zejména o implementaci evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách, kterou musíme transponovat do národní legislativy do května 2021. První návrh novely vzbudil velké vášně zejména ze strany Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Při přípravě Směrnice Evropské komise o nekalých obchodních praktikách číslo 633 z dubna 2019, se sešlo jejím autorům 1500 připomínek, z čehož bylo 29% z Německa a 14% z Rakouska. „Takže je jasně vidět, že problém s nekalými obchodními praktikami nemáme jen my, ve střední a východní Evropě, jak by to mohlo vypadat, ale že je to problém celé Unie. I proto se Komise postavila k tématu čelem a my to považujeme za velký úspěch,“ řekl Martin Štěpánek z ministerstva zemědělství. Termín pro transpozici této směrnice je do 1. května 2021. Na novele zákona o významné tržní síle se již pracuje, psali jsme o tom například v textu Definice významné tržní síly se změní a sjednotí napříč EU, který vzbudil velkou polemiku a reagovala na něj řada zainteresovaných stran. Například předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v rozhovoru pro Ekonomický deník řekl, že návrh novely zákona o významné tržní síle je paskvil. Podle něj jsme v Evropě jsme za exotická zvířátka.

Podle právníka Martina Nedelky – partnera právní kanceláře Kubáč advokáti, se instituce, které připravují novelu zákona nepoučily a dělají ji bez zainteresovaných stran. „Najednou se objevil stávající návrh, který popřel část toho, co bylo dohodnuto. Podle mne je novela postavena tak, že se nám v následujících letech postará o program těchto konferencí, protože přinese řadu problémových věcí,“ řekl Nedelka. Podle něj je směrnice EK primárně nekalosoutěžní předpis, kdežto u nás se vychází z toho, že dodavatel je chudák, který si není schopen s řetězci nic vyjednat.

Kateřina Mandulová – Deloitte Legal na Svatomartinské konferenci v Brně – 14: 11. 2019

Advokátka Deloitte Legal Kateřina Mandulová se dnes zaměřila na téma regulace retailu a dopadu zákona o významné tržní síle. Ve svém vystoupení se obecněji zamýšlela nad tím, jak správnou regulací omezit nekalé praktiky, jak přispět k inovacím, tržnímu prostředí a ochraně spotřebitele. Podotkla také, že je nutné zapojit do diskuse o regulacích v rámci připravované novely všechny účastníky trhu, aby regulace neřešila jen dílčí zájmy jednotlivých subjektů.

„Zákon o významné tržní síle je tu přesně deset let a od začátku je velmi problematický, byl napaden pro neústavnost a leží asi dva roky na Ústavním soudu. Dodnes neexistuje objektivní zhodnocení jeho dopadů. Společnost Deloitte Advisory provedla studii přínosů regulace pro maloobchodní trh s potravinami formou rozsáhlého dotazníkového šetření mezi odběrateli, dodavateli i zastupitelskými organizacemi. Ukázala pozitivní dopad například na dodržování 30denní splatnosti faktur, ale to považujeme jen za dílčí výhry celé robustní regulace. Dospěli jsme k závěru, že zákon neplní svůj účel a nechrání malé výrobce,“ uvedla mimo jiné v dnešní diskusi Kateřina Mandulová.

Závěrečná doporučení cílila na regulátora a novelu zákona o významné tržní síle. „Bylo by dobré, aby si regulátor předem odpověděl a znovu si definoval, čeho chce regulací dosáhnout, komu by měla prospívat, zda je vyvážená, dostatečně srozumitelná a co nás to bude stát,“ dodala Kateřina Mandulová.

Věra Staňková, Jiří Reichl