Pátek, 26. února, 2021

Definice významné tržní síly se změní a sjednotí napříč EU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozšíření dozorové pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na celý produkční potravinový řetězec a pravděpodobné rozšíření seznamu nekalých obchodní praktik. To má za cíl novela Zákona o významné tržní síle, kterou by měli projednávat ministři. Přinese více práce pro ÚOHS zejména v oblasti dvojí kvality potravin.

Sjednotit posuzování nekalých obchodních praktik napříč státy Evropské unie. Ustanovení tzv. donucovacího orgánu (v ČR se předpokládá, že tato pravomoc zůstane Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) a spolupráce s jednotlivými donucovacími orgány členských států, sdílení dobré praxe, nových případů zneužití silnější pozice na trhu a výměna informací. To jsou cíle evropské směrnice, která byla publikována 17. dubna. Česká republika má nyní již necelých 24 měsíců k tomu, aby směrnici transponovala do českého právního řádu. Opatření by měla být použitelná nejpozději 30 měsíců po vstupu směrnice v platnost.

Právě proto budou ministři v nejbližší době projednávat novelu zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, kde jsou dopady evropské směrnice zakomponovány. Kromě ministrů se návrhem novely budou zabývat také odborníci na tradiční Svatomartinské konferenci (13. -14. 11.), kterou organizuje s Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hlavními hosty bude Ministerstvo zemědělství jako gestor zákona a Ministerstvo průmyslu a obchodu jako spolugestor.

„Jako základní nekalé obchodní praktiky odběratele jsou uvedeny pozdní splatnost, platby za přijetí do prodeje, rušení objednávek, jednostranné změny smluvních podmínek, nesouvisející platby, náhrada za zhoršení jakosti dodávky, odmítnutí písemného potvrzení smlouvy, zneužití obchodního tajemství, odvetná opatření za uplatňování zákonných práv, odškodnění za náklady na stížnosti. Zakázané praktiky pokud nejsou sjednány ve smlouvě, jsou vratky, platba za akceptaci zboží v nabídce, náklady na slevy, náklady na reklamu, platba za uvedení na trh, úhrada za pracovníky na úpravu obchodních prostor. Zákon rovněž reflektuje zákaz prodeje potravin ve dvojí kvalitě a zakazuje dodavatelům v bránění v dovozu potravin na trh v České republice, které nejsou určeny dodavatelem na tento trh,“ uvádí se v důvodové zprávě k materiálu s tím, že hlavním cílem novely zákona je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/633 ze dne 17. dubna 2019. „Tohoto cíle nemůže být dosaženo jinak než novelou zákona o významné tržní síle. Změny, které bezprostředně nesouvisejí s transpozicí směrnice jsou nezbytné k zefektivnění zákona o významné tržní síle,“ stojí dále v dokumentu.

Podnikatelé budou muset revidovat smlouvy, mohou jich být miliony

Podle předkladatelů budou mít navrhované změny dopad na podnikatelské subjekty, na které doposud zákon o významné tržní síle nedopadal, tj. na odběratele s obratem menším než 5 mld. Kč. „Tito podnikatelé budou muset sjednat veškeré smlouvy s dodavateli v písemné podobě. Dopad na skupinu podnikatelů s obratem 5 mld. Kč a výše bude poměrně malý a může spočívat v revizi dodavatelských smluv dle aktuálně mírnějších požadavků ustanovení § 3a zákona, mohou mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky v důsledku nutnosti revize dodavatelských smluv pro potraviny.“ V případě revize a nastavení nových podmínek pro dodavatelské smlouvy se jedná o desítky…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit