Neděle, 9. května, 2021

Nejvyšší obrat a prudký pokles zahraničních objednávek. Německý železniční průmysl hodnotí loňský rok

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rekordní obrat ve výši 12,5 miliardy eur loni zaznamenala německá Asociace železničního průmyslu. V posledních dvou letech je znatelná nejen odolnost tohoto segmentu dopravy, ale také vysoký příjem objednávek. Poptávka ze zahraničí se však loni kvůli pandemii covid-19 dramaticky propadla o téměř čtyřicet procent.

Celkové aktivity v této oblasti loni v Německu vzrostly o pět procent, tržby z exportu se zvýšily o deset procent. O 21 procent narostl obchod s drážními vozidly, který představoval 9,2 miliardy eur. Celkový počet zaměstnanců v tomto odvětví počítá asociace na více než 53 tisíc.

Propad objednávek ze zahraničí

Na druhé straně se ukázal silný propad příchozích objednávek ze zahraničí, který je do značné míry spojen s pandemií. Přestože se celková situace na německém trhu zlepšila o 23,5 procent, propad exportu představoval 37,5 procent.

„Ne každá společnost je ovlivněna stejně. Zejména exportně orientovanému sektoru malých a středních podniků však v příštích letech hrozí znatelné negativní důsledky krize. Obchod a ani politická reprezentace nesmí tyto varovné signály ignorovat,“ říká prezident asociace Andre Rodenbeck.

Klimatické cíle na železnici

Kromě toho musí železniční dopravci řešit také snižování emisí. Cílů v oblasti klimatu v odvětví dopravy lze podle asociace dosáhnout pouze šetrnou železnicí. To však vyžaduje vysoce výkonné průmyslové struktury.

Propad příchozích objednávek ze zahraničí je do značné míry spojen s pandemií. www.pixabay.com

Asociace říká, že Německo může, a dokonce i musí dosáhnout 70procentního elektrifikačního cíle do roku 2025. Elektrifikace trolejovým vedením však vyžaduje dostatečné finanční zdroje, méně složité plánovací postupy a optimalizované procesy.

Pro dosažení maximálního klimatického efektu by pobídky k financování technologií musely také aktivovat náběh trhu v oblasti nových pohonů na železnici a zahrnout i dříve nedotované lokomotivy duálního režimu.

„Aby bylo možné německou železniční síť plně vybavit digitální řídicí a bezpečnostní technologií do roku 2035, jak bylo plánováno, musí být předchozí roční objem čtyř až pětinásobný,“ vysvětluje prezident asociace.

Další náklady na ETCS

U zavádění zabezpečovacího systému ETCS musí být kolejová vozidla digitálně dovybavena takzvanými palubními jednotkami. V budoucnu budou díky ETCS zbytečné signální stožáry, protože část infrastruktury se přesune v digitální podobě přímo do vozidla.

Plan pro dovybavení vlaků ETCS. Zdroj: Asociace železničního průmyslu Německo

„Palubní jednotky představují digitální infrastrukturu, u které je federální vláda odpovědná za financování,“ říká Andre Rodenbeck. I přes podporu ze strany Evropské unie a jednotlivých federálních států v Německu dosud chyběla jasná perspektiva na dovybavení digitálních vozidel.

Od letošního roku mají být v Německu nabízena nová vozidla pouze s palubním ETCS vybavením. Do roku 2030 bude digitálně dovybaveno přibližně 12 750 stávajících vozidel.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter