Nápady a startupy: Proč spojená Evropa není země zaslíbená

Musí zakladatelé start upů opouštět domov a hledat štěstí za oceánem? Proč jsou větší šance na úspěšný rozjezd společnosti v USA? Proč ne Evropa? A proč ne Česká republika?

Startup je poměrně široký pojem, lze do něj schovat prakticky jakýkoliv začínající projekt. V terminologii investorů je to vstup investora v okamžiku, kdy již existuje produkt, ale ještě žádný platící zákazník, účelem investice je tedy zákazníky najít a spustit generování tržeb. Seed je oproti tomu fáze, kdy produkt ještě neexistuje, je ve fázi příprav a investor napomáhá vytvořit produkt a business plán.

Navzdory tomu, že postup je aplikovatelný na jakékoliv podnikání, nejvíce projektů je spojených se sférou IT. Počítače, internet a mobilní aplikace stojí za masivním nárůstem počtu projektů, které vyhledávají takovýto typ financování. Na rozdíl od klasických produktů je vývoj softwaru, mobilních aplikací či sociálních sítí relativně nenákladný, nemusíte testovat a schvalovat materiály, získávat náročná povolení pro svůj produkt na různých trzích a i distribuce je podstatně snazší. Tato oblast je tak otevřená i pro větší množství investorů.

V Americe jsou dvě místa vývojářům zaslíbená. Silicon Valley a Union Square v New Yorku. Silicon Valley představovat netřeba, ale proč Union Square? Toto místo dává odpověď na otázku, co Amerika má a Evropa ne. Je to velká koncentrace majitelů a především aktivních uživatelů moderních telefonů a jejich aplikací na malém prostoru. Při vývoji aplikací pro životní styl je New York požehnáním. Můžete chodit po náměstí a bez většího úsilí otestovat reakci uživatelů na vaší aplikaci v měřítku, jakého v Evropě stěží dosáhnete.

Druhou silnou stránkou Ameriky oproti Evropě je větší koncentrace investorů. Pozitivní myšlení a přístup k zacházení s penězi vytváří ve Spojených státech společenskou atmosféru, lze to též nazývat společenskou inteligencí, ve které se zkrátka takovému způsobu financování daří. Společenská atmosféra je něco, co nelze změnit ze dne na den, stojí za tím staletí zkušeností, tradice, pozitivních i negativních příkladů.

Evropa je jiná, musí být nutně horší? Evropané jsou obecně konzervativnější. Investoři vyžadují precizní podnikatelské plány, větší pravděpodobnost úspěchu, jakýsi výnos se zárukou. Získat investici pro svůj startup od Evropana je obecně těžší, ale nemusí to být nutně špatně. Náročná příprava projektu a tlak potenciálního investora nutí začínající podnikatele lépe a hlouběji zvažovat příležitosti a rizika, učí je pečlivosti a vysoké úrovni jejich práce. V Evropě se investor potýká s její rozmanitostí, odlišnými preferencemi spotřebitele v různých státech. Jejich podnik je nucen vyrůstat na zdravějších základech a lépe se přizpůsobuje měnícím se podmínkám, což není zanedbatelná výhoda.

Union Square, místo startupům zaslíbené. V Evropě nic takového prostě nenajdete. Foto: Pinterest
Union Square, místo startupům zaslíbené. V Evropě nic takového prostě nenajdete. Foto: Pinterest

 

Americký startup obecně dokáže získat vyšší průměrnou investici než startup evropský, ale náklady na v USA jsou podstatně vyšší než v Evropě. Senior vývojář v Silicon Valley stojí od 160 000 USD ročně, v ČR je to v přepočtu mezi 35-50 000 USD ročně. A protože náklady na zaměstnance tvoří v rané fázi drtivou většinu nákladů, vyvíjený produkt má globální povahu a tedy příjmy nezávislé od místa výroby, smaže tento rozdíl atraktivitu vyšších průměrných investic v USA a razantně překreslí křivky rentability.

Evropu však táhne v atraktivitě dolů přeregulované prostředí. Složitost povinností podnikatelů vůči úřadům je největší překážkou pro start podnikání. Daně jsou sice rovněž vysoké, ale ty nepřestavují takový problém, jako všudypřítomné normy, hlášení úřadům a kontroly. Zvládnutí státní regulace odčerpává lidské kapacity začínajících společností, které pak chybějí v byznysu samotném. Zatímco velké firmy hravě seženou pár lidí či celé oddělení specializované na takovou agendu, malé a střední podniky si to nemohou dovolit. Evropa disponuje celou řadou fondů a nástrojů podpory pro malé a střední podniky, jejichž administrace vytvořila samostatný byznys. To rozhodně začínajícím firmám neprospívá.

Východní Evropa má ještě jeden specifický problém a Česko zejména. Společenskou atmosféru zděděnou z dob totality. Atmosféru závisti a pesimismu. Ta má za následek demotivaci začínajících podnikatelů ze strany rodiny, namísto podpory jejich myšlenek jak je obvyklé v západní a zejména americké společnosti. Úspěchy si navzájem nepřejeme. Přestože se i v Česku nacházejí lidé schopní a ochotní investovat do začínajících projektů, zůstávají často skryti a je celkem obtížné, aby se dobrý startup setkal se svým investorem.

Co tedy může evropským startupům pomoci vyrovnat se v úspěšnosti těm americkým? Se společenskou atmosférou nelze dělat bezprostředně nic. Než se Evropa zbaví dědictví totality a přílišné preference jistoty, musí prostě uplynout nějaký čas. Nepomohou evropské fondy podpory podnikání, jejichž administrace spolkne více, než startup samotný. Národní fond rizikového kapitálu není a nebude nic jiného, než nástroj na rozdělení peněz daňových poplatníků zasloužilým kolegům politiků, tímto směrem nelze upínat žádné naděje. Najdeme ale i pozitivní příklady podpory, které fungují a poskytují evropským startupům výhody oproti americkým. Technologické parky a podnikatelské inkubátory, které mají vazbu na nějakou univerzitu, dokáží vytvořit prostředí nadmíru příznivé. Zde získají začínající podnikatelé kvalitní zázemí, mají přístup k odbornému vedení, znalostem, technologiím a mohou se zde potkávat s investory.

Deregulace je velmi prospěšná pro podnikání obecně, nejen pro startupy. Máme mnoho regulace v oblasti výkaznictví státu, hygienických předpisů a dalších podzákonných norem, které jsou psány pro velké provozy a těžce zasahují či přímo znemožňují fungování začínajícím podnikatelům. Obecně prospěšnou radou pro každého začínajícího podnikatele je předstoupit před investora s co nejpokročilejší fází projektu. Pokud chcete vyrábět kvalitní potravinářské výrobky, vaše počáteční investice do výrobního provozu je díky předpisům velmi vysoká. Mnohem hůře se prodává investorovi popis produktu na papíře oproti fázi, kdy už v malém vyrábíte něco, co lidem chutná. Deregulací vede nejpřímější cesta k rozvoji startupů v Česku i Evropě.

Evropa nemá do ideálního prostředí pro podnikání tak daleko, jak si mnozí pesimisté myslí. Přes všechny překážky je ve světě úspěšných startupů silná česká stopa. Čeští vývojáři patří ke světové špičce, antiviry Avast nebo AVG běží na stovkách milionů zařízení po celém světě, úspěchu dosáhla firma Bohemia Interactive Studio veřejnosti známá především hrami Operace Flashpoint nebo Arma. Webnode se svojí tvorbou webových stránek prorazil do světa na trhu, který se zdál obsazen. Mezi úspěšné lovce elitních startup investorů z USA se řadí projekt správy dat GoodData. Geewa se svými hrami patří do TOP10 vývojářů na facebooku.

Uspět na tomto poli přes všechny překážky jde a nevadí, že jste z Evropy, dokonce ani, že jste z Česka. Podnikání je o překonávání překážek a Ti, kteří je úspěšně překonali doposud, jednou svůj podnik prodají a budou se vracet v roli investorů, nejen s penězi, ale i cennými zkušenostmi a kontakty. Následující generace startupů to bude mít spíše snazší.

Martin Procházka