Neděle, 9. května, 2021

Náhradní spoje i více prostoru pro kola. Cestování vlakem bude snadnější

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Europoslanci schválili nová pravidla pro cestujících v železniční dopravě. Při zpoždění nebo zrušení spoje budou mít nárok na náhradní spojení a na pomoc. Při více než 60minutovém zpoždění si bude moci cestující vybrat mezi plnou náhradou jízdenky a jiným spojem. Osobám s omezenou schopností pohybu a orientace zaručí větší podporu a snadnější přístup ke službám. K dispozici bude i více místa pro přepravu jízdních kol.


Cestující tak mají být lépe chráněni, pokud by došlo ke zpoždění a zrušení spoje nebo k diskriminaci. Povinnost dopravců ohledně zajištění náhradních spojů bude platit i tehdy, pokud půjde o zásah vyšší moci. V každém vlaku musí být vyhrazen prostor se stojany alespoň pro čtyři kola. Nová pravidla se budou vztahovat na všechny mezinárodní a vnitrostátní železniční spoje a služby po celé Evropské unii. Členské státy však budou mít možnost stanovit po určitou dobu výjimku pro vnitrostátní dopravu.

Náhradní spoj nebo peníze zpět

Při zpoždění větším než šedesát minut si cestující budou moci vybrat, zda chtějí dostat plnou náhradu ceny jízdenky, pokračovat v cestě po původní trase nebo cestovat za srovnatelných podmínek jiným spojem. A to bez toho, aniž by jim tím vznikly dodatečné náklady.

Pokud měl cestující původní jízdenku zakoupenou do první třídy, dále musí mít možnost cestovat stejnou třídou.

V případě, že dopravce cestujícím nesdělí možnosti náhradních spojů do sta minut od plánovaného času odjezdu, mohou si cestující sami zařídit jiný spoj. Jeho cena jim musí být proplacena.

Nová pravidla také přesněji definují, co přesně bude případ vyšší moci. Foto: Ekonomický deník

Aktuálně jsou pravidla taková, že výše odškodnění závisí na délce zpoždění vlaku. Při zpoždění 60 až 119 minut to je čtvrtina z ceny jízdenky. Pokud je zpoždění delší, jde o padesátiprocentní kompenzaci. Ani přes kompenzaci neztratí cestující nárok na přepravu.

Povinnost zajistit náhradní spoj bude nově platit i při zásahu vyšší moci. V takovém případě budou mít cestující nárok na občerstvení a proplacení nákladů na ubytování. Železniční dopravci jim však za těchto okolností nebudou muset vyplácet odškodnění za zpoždění nebo zrušení spoje.

Nová pravidla také přesněji definují, co přesně bude případ vyšší moci. Kromě extrémních povětrnostních podmínek a vážných přírodních katastrof bude vyšší moc zahrnovat i kritické situace v oblasti veřejného zdraví nebo teroristické útoky. Výjimka se však nebude vztahovat na stávky zaměstnanců železnic.

Pokud měl cestující původní jízdenku zakoupenou do první třídy, dále musí mít možnost cestovat stejnou třídou. Foto: Ekonomický deník

Aktuálně se můžete domáhat náhrady i při ztrátě zavazadla. „V případě, že dojde ke ztrátě, poškození či zničení zavazadla, máte nárok na náhradu škody až do výše 1200 eur za jedno odbavené zavazadlo, pokud můžete doložit cenu přepravovaných věcí, nebo až do výše 300 eur, není-li možné jejich cenu doložit,“ říká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Žádost o pomoc den předem

Dosavadní předpis stanovoval, že pokud lidé s omezenou schopností pohybu potřebují při cestě speciální pomoc, musí to oznámit dopravci s dvoudenním předstihem. Nově přijatá novela tuto lhůtu zkracuje na 24 hodin.

Pokud je třeba, aby zdravotně postižené doprovázela další osoba, bude doprovod cestovat zdarma. Lidé, kteří používají asistenčního psa, budou mít právo vzít si zvíře s sebou do vlaku.

Nová pravidla budou platná po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Uplatňovat se začnou o dva roky později, s výjimkou požadavků na místa pro jízdní kola, které začnou platit čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter