Čtvrtek, 4. března, 2021

MPSV hledá nového generálního ředitele či ředitelku Úřadu práce, bude muset vyřešit trable s IT systémy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí Ingrid Štegmannová vyhlásila výběrové řízení na pozici generálního ředitele, či generální ředitelky Úřadu práce. Zájemci se mohou hlásit do 25. ledna, termín nástupu do funkce je stanoven na 17. února. Vyplývá to z informací na portále MPSV.

S velkými očekáváními je spojené ve středu 15. ledna vyhlášené výběrové řízení na generální ředitelku či generálního ředitele Úřadu práce. Od zájemce se očekává orientace v řadě oblastí od sociálních dávek, přes problematiku zaměstnanosti až po zvládnutí vyjednávání se speciality z IT oblasti. Úřad práce totiž prochází obdobím, kdy jsou za pochodu měněny klíčové IT systémy, což s sebou nese řadu složitých jednání a to nejen s externími dodavateli, ale také se zaměstnanci, kteří jsou zvyklí na stávající systémy a mnohdy bojují proti jakýmkoliv změnám.

Řečí zákona o státní službě bude muset nový ředitel vykonávat tyto obory služby:
Nepojistné sociální dávkové systémy, zaměstnanost, organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.

Kromě toho musí splňovat další podmínky pro práci ve státní službě, jako je bezúhonnost, pokud je zájemce narozen dříve, než v roce 1971, tak musí dodat čisté lustrační osvědčení a mít alespoň magisterské vzdělání.

Termín pro podání přihlášek je do 25. ledna k rukám státní tajemnice MPSV. Podrobnosti k výběrovému řízení jsou uvedeny na stránkách ministerstva. 

Prubířským kamenem, který nového šéfa Úřadu práce ČR čeká, je nastavení pravomocí v rozhodování o klíčových IT zakázkách. Někteří – často již bývalí – zaměstnanci Úřadu práce upozorňují na skutečnost, že potřeby IT systémů, které jsou implementovány na úřadech práce, jsou stanovovány direktivně od stolů ministerských úředníků a pak se při samotné realizaci vysoutěžených zakázek složitě mění podle skutečných potřeb úřadu.

Dotažení přechodu na nové IT systémy bude pro novou ředitelku či nového ředitele dosti podstatnou záležitostí. Od začátku letošního roku předchází celý úřad na nový Ekonomický informační systém (EKIS), jehož nasazení už mělo být v předloňském a posléze loňském roce, ale několikrát se odložilo. Nyní je nasazen z rozhodnutí vedoucích představitelů ministerstva práce a sociálních věcí a zaměstnancům úřadu práce je poskytována masivní podpora ze strany dodavatelské firmy Atos IT Solution Services. Podle interních informací z MPSV právě malá angažovanost dnes již bývalé generální ředitelky Úřadu práce Kateřiny Sadílkové při vyjednávání o nasazení EKIS a to především směrem k ředitelům krajských úřadů práce, stála za ukončením jejího angažmá v čele zhruba desetitisícové organizace.

O tématu EKIS jsme psali v řadě textů smutnou skutečností je fakt, že podle původně vyhlášené veřejné zakázky, měla smlouva na podporu a rozvoj tohoto systému skončit před několika dny. Konkrétně 3. ledna. MPSV při vyhlášení zakázky v roce 2015 počítalo s maximální cenou 97, 2 milionu korun, vítězná firma Atos IT Solution Services nabídla 35.126.000, což byla nejnižší nabídková cena. Druhá nabídka v pořadí byla o 13 milionů vyšší.

Skutečné náklady jsou daleko vyšší. V jednom z dokumentů pro poslanecký Výbor pro sociální politiku zástupci ministerstva přiznali, že k září 2018 byly náklady přes 88 milionů korun. Od té doby se na projektu udělala spousta práce, jejíž vyčíslení prozatím MPSV i přes několikeré urgence neposkytlo.

Jisté je, že jen současně poskytovaná podpora, která spočívá v poskytnutí zhruba asi 15 lidí po dobu 3 měsíců, kteří fyzicky sedí na generální ředitelství Úřadu práce vyjde na miliony korun. Přiznal to náměstek ministryně práce Jan Baláč s tím, že přesnou částku bude možné vyčíslit až po ukončení podpory.

Na systém EKIS opakovaně upozorňuje také Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj úřad práce díky nefungujícímu ekonomickému systému špatně vedl účetnictví. Podrobně jsme o tom psali již v roce 2017 v textu Časté změny IT systémů MPSV tepe i NKÚ. Kontroloři našli nesrovnalosti za miliardy. V listopadu roku 2017 dokonce NKÚ vydalo tiskovou zprávu v níž doslova kontroloři píší:  MPSV od roku 2011 třikrát měnilo ekonomický informační systém (dále také „EKIS“), jehož součástí je i systém pro vedení účetnictví. V roce 2016 došlo na MPSV k zatím poslední změně v EKIS. Od 1. 1. 2016 došlo k přechodu na EKIS SAP, který však od počátku nebyl řádně nastaven. … MPSV si je problémů v nastavení počátečních zůstatků vědomo,“ píší kontroloři na jednom místě. Na dalším uvádí: MPSV u výše uvedených účtů pohledávek a závazků nezjistilo jejich skutečný stav. Při přechodu na nový EKIS v rámci jednotlivých roků nebylo schopné určit, o jaké konkrétní pohledávky a závazky za jakými konkrétními subjekty se jedná, případně v rámci jakých účetních operací mají být tyto zůstatky zúčtovány. V důsledku toho pak nevytvořilo průkazné inventurní soupisy dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Zůstatky výše uvedených účtů pohledávek a závazků k 31. 12. 2016 jsou proto neprůkazné,“ uvádí kontroloři ve své zprávě.

Kromě Ekonomického informačního systému čekají na novou ředitelku či nového ředitele generálního ředitelství úřadu práce podobné problémy s dalšími agendovými informačními systémy. Především s tím na výplatu sociálních dávek označovaným jako IS DAV a s agendovým informačním systémem zaměstnanost.

Jiří Reichl

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter