MPO má ambiciozní plány pro podporu umělé inteligence v ČR. Národní strategie počítá se vznikem řady dotačních programů

Umělá inteligence. Foto: www.pixabay.com

Do roku 2021 vznikne v Česku Evropské centrum excelence, které by mělo umožnit obousměrný přenos znalostí mezi výzkumem a soukromým sektorem. Změny legislativy by měly zatraktivnit ČR pro vědecké pracovníky i případné investory. Česko již nyní předčí řadu světových metropolí v počtu nových odborníků zaměřených na umělou inteligenci. ČR bude usilovat o změny nastavení podmínek programovacího období EU s důrazem na rozvoj AI.

Do roku 2021 by mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídit Výbor pro umělou inteligenci, který by měl řídit náměstek MPO pro digitalizaci a inovace. Na řízení by se měli dále podílet třeba generální ředitel CzechInvest, ředitel národního ústavu pro vzdělávání nebo Ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Výbor by měl dohlížet na plnění cílů, které MPO vytyčilo v národní strategii umělé inteligence. Cíle, které ministerstvo stanovilo jsou velmi ambiciozní a očekává se, že do roku 2021 vznikne v Česku Evropské centrum excelence v umělé inteligenci.

Podle aktuálních čísel MPO je v ČR přibližně 950 vědeckých pracovníků se zaměřením na umělou inteligenci, z nichž je 150 hodnoceno jako excelentní výzkumníci. Vysoké školy pak produkují více než stovku dalších odborníků, což řadí Česko na světovou špičku a v tomto ohledu předčí i mnohé světové metropole, jež jsou zaměřeny na umělou inteligenci.

Kromě vzniku Evropského centra excelence by do roku 2021 vzniknout i centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu a tato centra by měla být zapojena v evropských sítích excelence, které organizují sdružení CLAIRE a ELLIS. Tyto struktury by měly mimo jiné umožnit obousměrný přenos znalostí a zkušeností mezi výzkumným a soukromým sektorem a umožnit tak zavádění revolučních inovací v českých firmách.

MPO se v oblasti umělé inteligence nespoléhá pouze na české výzkumníky, ale zmiňuje i zatraktivnění ČR pro vědecké pracovníky ze zahraničí. „V rámci připravovaných vládních programů (klíčový a vysoce kvalifikovaný zaměstnanec) umožnit zrychlené
a zjednodušené získávání pobytových a pracovních oprávnění pro experty, výzkumné a vědecké pracovníky a jejich rodinné příslušníky,“
uvádí k dané oblasti Národní strategie pro umělou inteligenci. Pro tento účel by měly také vzniknout speciální grantové programy pro podporu postgraduálních studentů a výzkumníků v jejich studiu a následné práci v ČR. Připravovaná podpora počítá s možností pobytu vědeckých pracovníků po dokončení jejich výzkumu až po dobu 9 měsíců za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Michal Ožuch