Pondělí, 24. ledna, 2022

Ministerstvo obrany musí zaplatit půl miliardy za tendr na armádní vrtulníky. Pokuta od ÚOHS je pravomocná

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna dnes potvrdil pokutu 550 milionů korun pro ministerstvo obrany za tendr na armádní víceúčelové vrtulníky. Ministerstvo je za 17 miliard koupilo od firmy Bell. Pokuta je pravomocná a ministerstvo ji musí zaplatit.

Úřad zamítl rozklad podaný ministerstvem proti prvostupňovému rozhodnutí z února tohoto roku. Rozhodl v něm, že ministerstvo se dopustilo přestupku tím, že v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo S.p.A., která je výrobcem mimo jiné armádních vrtulníků.

Smlouva uzavřená před doručením námitek

Předseda ÚOHS při rozhodování o rozkladu zamítl všechny námitky, které ministerstvo obrany proti prvoinstančnímu rozhodnutí vzneslo. Zadavatel zejména zpochybňoval aktivní legitimaci společnosti Leonardo k podání námitek.

Dále rozporoval, že by v důsledku jeho postupu došlo k újmě společnosti Leonardo nebo byl ovlivněn výběr dodavatele a konečně požadoval uložení pokuty pouze v symbolické výši.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna provedl v rozhodnutí o rozkladu drobnou korekci výroku prvostupňového rozhodnutí, když upřesnil, že ministerstvo nedovoleně uzavřelo smlouvu před doručením rozhodnutí o námitkách, nikoliv před rozhodnutím o námitkách, jak bylo původně uvedeno v prvoinstančním rozhodnutí.

Již dříve Úřad rozhodl o tom, že vzhledem k bezpečnostním zájmům státu v dané věci nelze uložit zákaz plnění smlouvy.

Pokuta mohla být vyšší

Pokuty za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek jsou ukládány v poměru k hodnotě zakázky, maximálně mohou dosahovat až 10 procent z ceny zakázky. V uvedeném případě maximální výše pokuty činila téměř 1,5 miliardy korun.

Úřad také musel zohlednit, že ministerstvo obrany chybuje při zadávání veřejných zakázek opakovaně. Pokuta proto byla uložena ve výši přibližně jedné třetiny možné výše.

Pokutu musí ze svého rozpočtu zaplatit ministerstvo obrany. Daňový poplatník nicméně poškozen nebude, protože pokuta se stane příjmem státního rozpočtu. Současně se zadavatel musí bez prostředků zaplacených na pokutě ve zbytku rozpočtového období obejít, což pro něj může být citelný problém. V neposlední řadě ministerstvo může postihnout osoby, které jsou za pochybení přímo odpovědné.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter