Středa, 18. května, 2022

Kooperativní inteligentní dopravní systémy v ulicích Brna. Roadshow představila novinky v C-ITS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Online i přímo na brněnském výstavišti. Roadshow SafeRoadsTODAY nastínila novinky v nasazení kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) po celé Evropě i budoucí trendy a příležitosti v této oblasti zvýšení bezpečnosti a informovanosti řidičů nebo cestujících. O společném zavádění a sjednoceném přístupu k těmto technologiím dnes v Brně diskutovali představitelé státního i soukromého sektoru s partnery z dalších evropských zemí. 

V ulicích Brna pak bylo možné vidět reálné ukázky fungování technologií kooperativních inteligentních dopravních systémů, které jsou výsledkem jednotlivých evropských projektů C-Roads zastřešenými mezinárodní koordinační Platformou C-Roads.

Propojení napříč Evropou

Kooperativní systémy ITS jsou založeny na včasném varování díky předávání informací a vzájemné komunikaci mezi účastníky silničního provozu s příslušným zařízením. Hlavním smyslem systémů C-ITS je zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Systémy jsou propojeny napříč celou Evropu. Jediná palubní jednotka či mobilní aplikace tak může řidiče upozornit na to, co se před ním v provozu děje. Řidič tak může vidět doslova „za roh“. 

„V České republice jsme již na několika místech, mimo jiné právě i v Brně, dokázali, že C-ITS systémy mají své místo nejen v silniční dopravě, ale jsou užitečné například i ve zvýšení efektivity městské hromadné dopravy, zlepšení průjezdu vozidel IZS křižovatkami ve městech a zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“, říká ministr dopravy Karel Havlíček.

C-ITS Roadshow představuje závěrečnou etapu téměř pět let trvajícího projektu zavádění kooperativních dopravních systému na evropské pozemní komunikace. Česká republika v tomto ohledu hraje prim. Zástupci ministerstva dopravy stáli na počátku založení mezinárodní Platformy C-Roads, která zastřešuje jednotlivé projekty zavádění kooperativních dopravních systémů v evropských zemích.  

Jediná palubní jednotka či mobilní aplikace tak může řidiče upozornit na to, co se před ním v provozu děje. Foto: C-Roads Czech Republic

V rámci České republiky funguje projekt C-Roads Czech Republic, jehož koordinátorem je ministerstvo dopravy a spolupracuje na něm dalších osm partnerů: AŽD (s přidruženou společností Radom), Brněnské komunikace, Fakultou dopravní ČVUT v Praze, Intens Corporation, O2 Czech Republic, ŘSD ČR, SŽDC a T-Mobile Czech Republic. 

Asociovaným partnerem projektu je také společnost ŠKODA Auto, URC Systems, Dopravní podnik Ostrava, Plzeňské městské dopravní podniky a Dopravní podnik města Brna.

Z pilotu do ostrého provozu

Projekt C-Roads Czech Republic bude dokončen ke konci letošního roku. V současnosti se pracuje na překlopení pilotního provozu do provozu ostrého. V dlouhodobém horizontu je cílem, aby se do co největšího počtu vozidel přenášely v reálném čase zprávy, které pomohou řidiči k bezpečnější a plynulejší jízdě. Díky evropské spolupráci v jednotné podobě, a to v jakémkoliv státu Evropské unie.

C-Roads Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-Roads, jež byla výsledkem společné aktivity České republiky, Rakouska a Německa. 

Přenos informací

Systémy C-ITS jsou založeny na vzájemné komunikaci vozidel mezi sebou i s okolní infrastrukturou. Aby toho vozidla byla schopna, musí být vybavena speciální jednotkou nebo mobilní aplikací. Tato výměna zpráv je základní myšlenkou kooperativních inteligentních dopravních systémů. 

Cílem je co nejrychleji, spolehlivě a zejména srozumitelně předat řidiči informaci například o blížícím se nebezpečí tak, aby byl schopen plynule a dostatečně včas reagovat a nedostával se zbytečně do nebezpečných situací.

C-ITS systémy poskytují řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, upozorní na nebezpečí nebo jen předají informaci o stavu signalizace na nejbližší křižovatce nebo železničním přejezdu. Přispějí tak dopravní předvídavosti řidičů a zaslouží se o zvýšení plynulosti silničního provozu. Doufáme také, že přispějí i ke snížení počtu závažných dopravních nehod.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter