Neděle, 19. září, 2021

Komise reviduje směrnici o kombinované dopravě. Důležitá bude funkčnost regulačních podmínek v reálném životě, říkají železniční nákladní dopravci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Směrnice o kombinované dopravě řeší podporu přechodu od nákladní dopravy na silnicích směrem k jiným druhům nízkoemisní dopravy. Jde hlavně o využití železnice, ale i vodních cest, včetně námořní dopravy. Kvůli ambicím na bezuhlíkovou Evropu, se kterými přišla Zelená dohoda pro Evropu, a také s nutností začít uplatňovat zásady „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“, je tak třeba přezkoumat, jaká konkrétní doprava by měla získat podporu a jaká konkrétní opatření se jeví jako nejúčinnější.

Pokud se má dojít k dekarbonizačním cílům evropského klimatického zákona, je třeba začít využívat udržitelnější dopravní možnosti. Vzhledem k širokému spektru externalit v dopravě, které se dnes neodrážejí v cenách silniční nákladní dopravy, trh v současné době neposkytuje dostatečné pobídky, tvrdí Evropská komise. Řešení vidí v jednotných podmínkách a v podpůrných opatřeních na celoevropské úrovni.

Rozvoj překladních terminálů

V rámci aktuální revize směrnice tak bude třeba přezkoumat rozšíření oblasti její působnosti na všechny intermodální nebo multimodální dopravní operace, kteří slibují úsporu na externalitách.

Revize by se měla dotknout i rozvoje terminálů kombinované dopravy, stejně jako zavedení pravidelných analýz systému dopravy, které mají pomoci vyhodnotit účinnost opatření v rámci jednotlivých členských státech.

Zjednodušení komplikovaných podmínek

„Ať už Komise uzákoní definici kombinované dopravy, nebo ji nahradí kalkulačkou externalit pro zjištění, která alternativní řešení mají být podporována, nic to nemění na potřebě služeb vnitrozemské nákladní dopravy, které jsou energeticky účinné, bezuhlíkové, s nízkým znečištěním, bezpečné, nepřispívají k přetížení a nabízejí zaměstnání s vysokou přidanou hodnotou,“ uvádí Mezinárodní unie nákladních kombinovaných železničních dopravců (UIRR).

Unie zároveň zdůrazňuje, že důležitá bude také funkčnost podmínek v reálném životě, a klade si otázku, zda nové řešení zjednoduší už tak komplikovaný regulační rámec a usnadní prosazování schválených opatření.

Nespolehlivá železnice

V českých podmínkách se jako největší limit pro kombinovanou dopravu ukazuje nespolehlivá železnice. Výpadky spojů totiž potenciální zákazníky od využití tohoto způsobu přepravy nákladů odrazují.

Překladní terminál. Foto: Pixabay

S počtem překladních terminálů to u nás není úplně špatné. Jejich počet je sice dostatečný, problém je spíše jejich rozmístění napříč republikou i omezená kapacita. Zákazníci si často stěžují i na vysokou cenu překládkových služeb. Zájem o kombinovanou dopravu i přesto pomalu stoupá.

V roce 2015 se po železnici v rámci kombinované dopravy přepravilo téměř 707 tisíc ložených kontejnerů, o čtyři roky později už to bylo více než 862 tisíc.

Kombinovaná přeprava nabývá na významu zejména v mezinárodní dopravě. Stále více železničních nákladních dopravců například využívá Novou hedvábnou stezku. Její potenciál se ukázal třeba i v souvislosti s nedávno zablokovaným Suezským průplavem.

Přijetí v příštím roce

Nákladní železniční dopravci označují techniku intermodální překládky jako nejúčinnější pro přesun nákladů z nákladních aut na železnici a další udržitelné způsoby nákladní dopravy. Unie se hodlá procesu revize směrnice aktivně účastnit.

Připomínky lze zasílat do 16. září. Následovat bude veřejná konzultace. Přijetí revidované směrnice ze strany komise se očekává ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter