Pátek, 25. června, 2021

Komise navrhla nová pravidla pro posuzování státní podpory

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská komise schválila nový kodex nejlepších postupů v řízení o státní podpoře v Evropské unii, který popisuje, jak mají Komise a členské státy spolupracovat při řešení problematiky veřejné podpory. Češi byli loni úspěšní s vyjednáváním podpory pro Českou poštu a datové schránky. Projekty přijdou na pět miliard.

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager uvedla nový kodex nejlepších postupů veřejné podpory. Podle ní bude přínosem pro členské státy, podniky a další zúčastněné strany. Navíc by měl vést k zefektivnění a urychlení kontroly veřejné podpory a zejména zajistí rychlejší a lepší spolupráci mezi členskými státy a Komisí.

V posledních letech Komise implementovala reformní balíček „State Aid Modernisation“, který členským státům umožnil zrychlení a zjednodušení provádění veřejné podpory. V souvislosti s finančním rámcem 2021–2027 („Multiannual Financial Framework 2021–2027) tato snaha o modernizaci pravidel Evropské unie pro veřejnou podporu a také pracovních metod Komise pokračuje.

Aby byly tyto modernizované předpisy o veřejné podpoře využity co nejefektivněji, kodex nejlepších postupů poskytuje návod, jak má Komise, členské státy a další zúčastněné strany spolupracovat při řešení problematiky veřejné podpory. Jedná se například o to, jak zajistit, aby složitější případy veřejné podpory byly vyřizovány co nejefektivněji, dále jaký je postup při vyřizování stížností na opatření veřejné podpory a také sledování, jak členské státy realizují opatření veřejné podpory.

Kodex nejlepších postupů tedy vysvětluje, jak probíhají postupy v oblasti veřejné podpory a uvádí kroky, které Komise činí s cílem zvýšení rychlosti, transparentnosti a předvídatelnosti těchto postupů. Podle materiálu by například doba pro vyřízení pre-notifikací neměla trvat více než šest měsíců.

O tom, že téma veřejné podpory je žhavou otázkou nejen v České republice, ale v celé Evropě, svědčila také velice dobře obsazená mezinárodní konference na toto téma, kterou na konci května organizoval Úřad pro hospodářskou soutěž. Například náměstek ministra financí Ondřej Landa zmínil na konferenci o veřejné podpoře pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže příklady veřejné podpory. Mluvil o třech případech – úvěru poskytnutého ČSA, akciové společnosti Osinek, úvěru společnosti PRISKO poskytnutého OKD pro úvěrové financování v insolvenci, navýšení kapitálu na základě ex-ante analýzy v případě státem vlastněného hotelu Thermal a případu Kongresového centra Praha, kdy se ministerstvo financí stalo ručitelem za závazky společnosti.

Libuše Bílá z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prezentaci upozornila na skutečnost, že Evropská komise našla u programů z let 2006-2017, které namátkově kontrolovala méně závažné nesrovnalosti u 30 % projektů. Jako nejzávažnější případ uvedla zjištění Komise, že se poskytovatelé velice často spoléhají na čestná prohlášení. „Komise to označuje za chybějící systémovou kontrolu. Zjistili případy, kdy poskytovatelé spoléhají na čestná prohlášení a pak nekontrolují, zda je to, co v nich bylo uvedeno pravda, či nikoliv,“ upozornila Bílá.

Největším případem veřejné podpory v České republice bylo vyjednávání o podpoře České pošty ze strany Ministerstva vnitra ČR. Za český tým byl hlavním vyjednavačem náměstek předsedy ÚOHS Petr Solský, který na zmiňované konferenci uvedl, že Dosud nikdo s EK neřešil veřejnou podporu pro firmu s celospolečenským dosahem. „Specifické bylo řízení hned v několika ohledech. Jednak předmětem podpory – jedná se o služby, které mají celospolečenský dosah. Nikdy předtím podporu v tomto odvětví ÚOHS ani jiný český státní orgán s Evropskou komisí neřešil. Případy tohoto typu přitom patří i na úrovni Evropské komise k těm nejsložitějším. Proto i přes četná rozhodnutí vyžaduje Evropská komise v těchto případech nejdříve tzv. prenotifikaci (tj. fáze jednání s Evropskou komisí před podáním formální žádosti o posouzení podpory). Dále bylo specifické také to, že se řešil nejen jeden záměr podpory pro stejného příjemce, ale hned dva, a navíc vstoupily do řízení zmíněné stížnosti. Konečně nelze nezmínit i to, že podpora byla specifická svojí výší, a tedy i rozsahem možných hospodářských důsledků pro příjemce, pokud by ji Evropská komise neschválila,“ řekl mimo jiné v rozhovoru Solský.

Jiří Reichl

O tématu jsme již psali:

Evropská komise schválila státní podporu pro Českou poštu na datové schránky a poštovní služby 

Místopředseda ÚOHS Solský: Dosud nikdo s EK neřešil veřejnou podporu pro firmu s celospolečenským… 

Mezinárodní konference ÚOHS o veřejné podpoře – sledujeme online 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter