Neděle, 17. října, 2021

Jeden vlak přepraví stejný náklad jako 52 kamionů. DB Cargo přichází s projektem „Zboží patří na železnici“

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Asi pětina emisí CO2 připadá v Německu na odvětví dopravy. Po energetickém sektoru a průmyslu tak jde o třetí oblast s nejvyššími emisemi skleníkových plynů. Asi čtvrtina plynů přitom pochází z těžkých nákladních vozidel. Podle odborníků se objem provozu na německých silnicích v příštích letech dokonce výrazně zvýší. Federální vláda se v souladu s pařížskou dohodou o ochraně klimatu zavázala ke snížení emisí CO2 v odvětví dopravy o 42 procent ve srovnání s referenční hodnotou z roku 1990.

Z dlouhodobého hlediska bude nutný přechod na elektricky poháněná vozidla a ekologická paliva. Krátkodobě by bylo možné dosáhnout požadovaného cíle, pokud by se přeprava zboží přesunula na železnici. Protože ve srovnání s těžkými kamiony způsobují nákladní vlaky přibližně o 80 procent méně CO2, jediný vlak by mohl nahradit až 52 těžkých nákladních vozidel.

Bez kamionů to nepůjde

DB Cargo každoročně po Evropě přepraví zboží, které odpovídá asi 22 milionům těžkých nákladních vozidel. Úspora CO2 tak představuje 7 milionů tun ročně.

„Faktem je, že nákladní vlaky způsobují méně emisí než těžké nákladní automobily. Ale je také fakt, že přepravu zboží si nelze zcela představit bez nákladních vozidel. Proto hovoříme o kombinované dopravě, kde každý dopravní prostředek může plně využít své silné stránky,“ říká předsedkyně představenstva společnosti DB Cargo a členka představenstva pro nákladní dopravu Deutsche Bahn Sigrid Nikutta.

Zejména v místní dopravě bude muset podle ní Německo i nadále spoléhat na nákladní automobily. Nicméně dvě třetiny objemu dopravy na silnici tvoří dálková doprava, což je důvod, proč je vlak v každém ohledu lepší volbou.

Specifické cíle iniciativy

S cílem upozornit na potenciál nákladní dopravy šetrné ke klimatu zahájila společnost DB Cargo iniciativu „Zboží patří na železnici“ a představila tři konkrétní cíle, jak snížení emisí skleníkových plynů v oblasti dopravy dosáhnout.

Prvním z nich je změna dodavatelských řetězců na ty, které co nejméně produkují CO2. DB Cargo proto vytváří síť spojení, která několikrát denně obsluhuje nejdůležitější hospodářská centra v Německu. Díky tomuto systému společnost zajišťuje, aby průmysl a společnost byly zásobovány zbožím téměř ve všech regionech Německa ekologicky a udržitelně.

DB Cargo každoročně po Evropě přepraví zboží, které odpovídá asi 22 milionům těžkých nákladních vozidel. Foto: DB

Dalším bodem je logistika šetrná ke klimatu spojená s automatizací a digitalizací procesů s cílem urychlit procesy v logistickém řetězci. Díky digitálním informačním systémům je „zelená logistika“ od rezervace až po konečnou dodávku stejně snadná jako online nakupování.

Poslední krok představuje inteligentní kombinace železnice a silnice. Kombinovaná doprava spojuje výhody železniční dopravy šetrné ke klimatu s flexibilní silniční logistikou. Nákladní auta tak pokrývají poslední úsek cesty.

Nákladní vlaky se poté používají na dálkových trasách. Společnost DB Cargo plánuje rozšířit tuto kombinovanou dopravu tak, aby do roku 2030 ušetřila více než 50 milionů tun CO2. To odpovídá roční produkci velké uhelné elektrárny.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter