Čtvrtek, 23. září, 2021

Palubní personál v ohrožení? U dálkových vlaků se to nepotvrdilo

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Více než tisíc zaměstnanců dlouhodobě testoval německý dopravce Deutsche Bahn. V sérii tří testů zjišťoval, zda je personál v dálkových vlacích s trvalým kontaktem s cestujícími vystaven vyššímu riziku nákazy nemocí covid-19 než skupina, která se zákazníky nepřijde do styku. Celkové výsledky studie jasně ukazují, že u zaměstnanců palubního personálu dálkových vlaků DB vyšší riziko nákazy neexistuje.

Cílem studie bylo získat vědecky podložené znalosti o procesu šíření infekce mezi vlakovým palubním personálem. V Deutsche Bahn (DB) proto zjišťovali, zda se situace u pracovníků vystavených vysokému počtu kontaktů liší od situace zaměstnanců, kteří jsou během své práce v kontaktu s jinými lidmi buď velmi málo, nebo vůbec.

Tři z tisíce

V loňském a letošním roce šlo celkem o tři série testů s více než tisíci zaměstnanci dopravce.

Testovalo se jak prostřednictvím PCR testů, tak testů na protilátky pomocí vzorku krve. Akutní infekce byla zjištěna celkem u tří zaměstnanců. Dva z nich přitom pracovali jako palubní personál (0,3 procenta ze skupiny palubních služeb) a jeden jako technik údržby (0,5 procenta ze skupiny údržby).

Protilátky testy odhalily u 66 zaměstnanců. Celkem šlo 6,8 procent v případě palubního personálu, 3,9 procent u strojvedoucích a 8,5 procent u personálu údržby.

Cílem studie bylo získat poznatky o procesu šíření infekce mezi vlakovým palubním personálem. Foto: Deutsche Bahn

Druhé série ze zúčastnilo 773 zaměstnanců. Prokázaná nákaza byla u palubního personálu o 5,2 procenta nižší než u zaměstnanců údržby. Více než polovina účastníků třetí části testu, což představovalo 618 zaměstnanců, se zúčastnila všech tří testovacích sérií.

Opatření fungují

Jako velmi dobrá se během třetí vlny pandemie ukázala také opatření na palubě vlaků spočívající v nošení roušek a respirátorů v kombinaci s čerstvým vzduchem ve vozech. Potvrzuje to třetí a poslední ze série studií, provedené DB Fernverkehr a Charité Research Organisation (CRO).

„Železniční doprava je bezpečná, jak ukazují zkušenosti a vědecké poznatky z více než rok trvající pandemie. Výsledky naší dlouhodobé studie jsou pozitivním a povzbudivým signálem nejen pro náš vlakový personál, ale také pro všechny zákazníky železniční dopravy v Německu,“ uvádí člen rady pro osobní dopravu DB Berthold Huber.

Společný výzkumný projekt mezi DB a CRO probíhal ve třech fázích. První řada testů proběhla od 29. června do 3. července 2020, druhá od 26. do 30. října 2020 a třetí od 24. února do 2. března 2021, a to v Berlíně, Hamburku, Frankfurtu a Mnichově.

Od začátku pandemie má DB k dispozici vlastní koncepty ochrany zdraví a bezpečnostní opatření. V únoru 2021 Institut Roberta Kocha (RKI) certifikoval dálkovou železniční dopravu jako nízkorizikovou.

Pravidelná dezinfekce

Také České dráhy konstatují, že u zaměstnanců, kteří přicházejí nejčastěji do styku se zákazníky, tedy vlakový personál a pokladní, neevidují vyšší nemocnost na covid-19 než u ostatních profesí.

„Bezpochyby k tomu přispěla i opatření národního dopravce k zamezení šíření nemoci, například pravidelná dezinfekce vozidel, madel a míst, kterých se dotýkají cestující, vybavení souprav dávkovači dezinfekce, nošení roušek a respirátorů ve vlacích. Rouškami, respektive respirátory a dalšími ochrannými prostředky jsme vybavili také náš personál. Stejně jako Deutsche Bahn jsme i my přesvědčeni, že vlaky jsou bezpečné a cestující je mohou bez obav využívat,“ říká Gabriela Novotná z Český drah.

1 700 m³ čerstvého vzduchu za hodinu

S podobnými závěry přišel i rakouský dopravce ÖBB, který ve svých Railjetech vyměňuje vzduch minimálně 11krát za hodinu. Ventilační systém totiž dokáže rychle odstranit aerosoly. Celkem 1 700 metrů krychlových čerstvého vzduchu za tak pravidelně zajišťuje okamžité ředění vydýchaného vzduchu ve voze a ventilační systém jeho účinné odvádění.

Rozsáhlá měření opět potvrdila, že veřejná doprava hraje v obecném procesu infekce podřadnou roli. Cestování vlakem tak ani při vysoké obsazenosti není spojeno s vyšším rizikem kontaminace aerosoly, než je tomu v jiných oblastech veřejného života.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter