Čtvrtek, 6. května, 2021

Jak na atraktivnější železnici? Do projektu na podporu vlakové dopravy zatím podal žádost jen jeden český subjekt

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Letošní rok má patřit železnici. Alespoň tak si to představuje Evropská unie. Celoročním projektem Evropský rok železnice chce podpořit větší využívání vlaků jako bezpečné a ekologické dopravy. Dopravy, která spojuje jednotlivce i firmy. Odkazuje se přitom na rok 2050, kdy by měla být Evropa klimaticky neutrální. K zapojení už vybídlo i česká města a regiony. Zájem je však zatím v podstatě nulový.

Železnice představuje jeden z nejvíce udržitelných způsobů přepravy. Z celkového objemu emisí vyprodukovaných dopravou vypouští do ovzduší jen půl procenta skleníkových plynů. Na opačném konci stojí doprava silniční, která se podílí na třech čtvrtinách emisí.

Dalším argumentem, proč železnici intenzivněji využívat, je délka vlakových tratí a bezpečnost. Napříč celou Evropskou unií existuje 217 tisíc kilometrů tratí. Počet úmrtí cestujících na železnici na miliardu osobokilometrů je 0,1. Ve srovnání s automobilovou dopravou (2,7) je to zanedbatelné číslo.

Dobrý záměr, špatná doba

Evropský rok železnice má být jedním z koordinovaných projektů, jak zatraktivnit dráhu pro přepravu osob i nákladů. Naplánována je celá řada aktivit od seminářů a konferencí přes veřejné diskuze až po politická setkání. A s konkrétními iniciativami se mají zapojit i města a regiony. První kolo přihlášek skončilo v polovině loňského prosince. Zájem z měst a regionů České republiky je však zatím minimální.

„Doposud se do Evropské komise dostalo více než 180 podání, jedno z nich z České republiky. Všechna podání aktuálně prochází kontrolou a jakmile budou k dispozici všechny potřebné informace, schválené iniciativy budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách,“ řekl Ekonomickému deníku mluvčí pro mobilitu a dopravu Stephan Meder.

Podle ministerstva dopravy je důvodem doposud malého zájmu současná pandemická situace, která propagaci železniční dopravy nepřeje. „Akce s nejvyšším dosahem na veřejnost, například propagační jízdy a další akce hromadného typu, není vzhledem k epidemiologické situaci zatím možné uspořádat. Veškerá propagace dopravy se tedy nyní omezuje na možnosti internetu,“ vysvětluje mluvčí ministerstva František Jemelka a doplňuje že i samotné slavnostní zahájení Evropského roku železnice plánované na konec března se již oficiálně přesunulo do virtuálního prostředí.

Evropská unie na tento projekt předběžně vyčlenila poměrně slušný balík peněz. Jednotliví aktéři mohou v rámci iniciativ žádat až o osm milionů eur. „Projekty mohou získat financování prostřednictvím stávajících programů, jako je např. Horizon Europe, Connecting Europe Facility a další programy,“ upřesnil Stephan Meder.

Kolik peněz bude moci využít Česká republika, závisí na úspěšných žádostech konkrétní projektů. V tuto chvíli tedy spíše na tom, kolik iniciativ se v dalších kolech přihlásí.

Záchrana v pandemii, příležitost pro obnovu

Během nouzové koronavirové situace se počet cestujících napříč celou Evropskou unií dramaticky snížil – z meziročního srovnání třetích kvartálů vyplývá (zdr. Eurostat, pozn. red.), že v loňském roce se v České republice prostřednictvím dráhy přepravilo o 10 milionů lidí méně. Železnice ale dokázala zajistit rychlou přepravu potravin, léků i paliva. A její význam Evropská unie zdůrazňuje i během nejbližších měsíců.

Ilustrační foto: ČD

„Ačkoli pandemie tento sektor významně zasáhla a počet cestujících v důsledku omezení cestování výrazně poklesl, bude hrát železniční doprava důležitou roli při udržitelném zotavní a obnově hospodářství pro koronavirové krizi,“ uvádí Evropský parlament.

Zapojit se mohou všichni

Do projektu je od loňského podzimu zapojeno i ministerstvo dopravy. Kromě Správy železnic a Českých drah už jednalo i s Asociací podniků českého železničního průmyslu či se Svazem měst a obcí. „Počítá se se zapojením dalších dopravců, včetně nákladních, či krajů, které budou mít o aktivity Evropského roku železnice zájem,“ uvedl František Jemelka.

Upřesnil, že za Českou republiku bude ministerstvo projekt koordinovat. Využít ho chce také pro informování veřejnosti o jednotném tarifu, modernizaci infrastruktury a vozového parku, bezbariérovosti a bezpečnosti železnice či rozvoje železniční nákladní dopravy.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter