Google spustil novou aplikaci. Spočítá uhlíkovou stopu ve městech

Ekologická stopa. Google ji bude brzy schopen změřit v tisících měst po celém světě. Nová aplikace zatím běží v beta verzi.

Environmental Insights Explorer je nová aplikace od Googlu. Umí spočítat emise skleníkových plynů budov individuální i hromadné dopravy.

Aplikace využívá data získaná z Google Maps a jiných nástrojů pro odhad uhlíkové stopy, kterou po sobě zanechávají městské budovy, ale i nejrůznější druhy dopravy včetně individuální automobilové, autobusové nebo metra. Aplikace Environmental Insights Explorer (EIE) byla spuštěna zatím jen v beta verzi, neboť stále prochází vývojem.

Google ji vyvíjel ve spolupráci s mezinárodní aliancí Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCMCE). Ta sdružuje zástupce téměř deseti tisíc měst či lokálních vlád, které se rozhodly spojit síly v boji proti změnám klimatu. Společná iniciativa vyšla ze skutečnosti, že k Pařížské klimatické dohodě z roku 2015 se připojilo už více než devět tisíc měst, ale méně než pětina z nich dosud stihla provést něco jako inventuru svých emisí skleníkových plynů.

Mapa skleníkových emisí

„Mnoho měst totiž nemá dostatečné prostředky k tomu, aby byla schopna relevantní data nasbírat, natož jasně stanovit cíle pro jejich postupné snižování,“ uvedla Rebecca Moorová, technologická šéfka společnosti Google Earth ve svém blogu u příležitosti spuštění EIE. Ten poskytuje zdarma datové sestavy emisí budov, dopravy a energetických zdrojů, včetně dvacetiletých klimatických projekcí, které vedením měst usnadní plánování smysluplného postupu k dosažení vytyčených cílů pro redukci emisí skleníkových plynů.

„Takovou aplikaci uvítají tisíce měst, která nejsou schopna tato potřebná data nasbírat ani analyzovat,“ řekla portálu Fastcompany.com Nicole Lombardová, která řídí tým, jež v Googlu na EIE pracoval. „Jsem přesvědčena, že tím ušetříme nemalé náklady nejen městům, ale všem, kdo chtějí uhlíkovou stopu zmenšovat,“ dodala.

EIE dokáže prostřednictvím dat z Google Maps dovodit, zda je zvolená budova obytná nebo komerční. Z toho dále odhadne její velikost a na základě dat z místní energetické sítě umí s určitou přesností vypočítat spotřebu energie, a tedy i objem emisí skleníkových plynů, jenž na vrub dané budovy jde. Obdobně jsou odhadovány emise pro dopravu ve zvoleném městě, respektive konkrétní ulici.

Jednotlivá města ale mohou nový nástroj Googlu využít ještě mnohem hlubším způsobem. Pokud by byl jediný přínos EIE v tom, že zmapuje uhlíkové stopy budov a dopravy, zůstal by prakticky na půli cesty. Na základě zjištěných dat se totiž dá prostřednictvím EIE modelovat, jak se bude objem emisí vyvíjet za předpokladu určitého rozvoje daného místa. To znamená nejen výstavbu nových budov, ale také rozšiřování dopravy, nebo její nahrazení dopravou jiného typu či modernizaci budov stávajících.

Nabídne řešení

Google uživatelům rovněž nabídne možnosti, jak lze emise u daného objektu zredukovat. Konkrétně to znamená, že bude přinášet informace o tom, zda se vyplatí instalovat na střechu solární panely nebo zda nestojí za zvážení nahradit několik autobusových linek vybudováním nové trasy metra.

„Budeme nyní schopni přinést analytické informace do veřejných debat o obnovitelných energetických zdrojích nebo ukázat veřejnosti, že v jejich městě je možné vyrábět elektřinu za pomoci slunečních paprsků,“ uvedl Brad Petry, ředitel oddělení datových analýz Centra pro datový výzkum v kanadském městě Victoria. Shodou okolností si tamní radnice stanovila, že do roku 2020 bude zajišťovat spotřebu energie z obnovitelných zdrojů z jedné čtvrtiny a do roku 2025 ze čtyřiceti procent.

Vzhledem k tomu, že EIE zatím funguje jen ve své beta verzi, je využitelný jen v několika málo městech. Patří k nim například Melbourne, Buenos Aires, Pittsburgh, Victoria nebo Mountain View. „Časem plánujeme, že tyto informace budou dostupné v tisících měst a regionů po celém světě,“ píše na svém blogu Rebecca Moorová. Podle ní je samozřejmostí, že se nová aplikace bude nejen rozšiřovat, ale i neustále vylepšovat, aby ji bylo možné používat se stále větší spolehlivostí.

-zm-