Globální etický kodex devizového trhu je na světě. Centrální banky ho vítají.

Globální kodex devizového trhu sice není právně závazný, tvůrci si od něj ale slibují zlepšení obchodování na devizových trzích.

Centrální banky, komise a zástupci komerčních bank vytvořili etický kodex obchodování na devizovém trhu. Ten má být díky němu transparentnější a efektivnější.

Globální etický kodex devizového trhu představuje významnou iniciativu celosvětového významu Jeho cílem je podpora robustního, spravedlivého, likvidního, otevřeného a transparentního devizového trhu, kde se budou dodržovat vysoké etické standardy.

Není vymahatelný, ale…

Ve výsledku z toho budou těžit všichni účastníci velkoobchodního devizového trhu. Ten je totiž pro centrální banky, komerční banky i další účastníky důležitý tím, že je schopen zajišťovat hladký přenos měnověpolitických opatření do reálné ekonomiky. Ceny tak budou schopny daleko efektivněji přenášet informace z jedné strany devizového trhu na druhou, což je jejich základní funkce.

Globální etický kodex však nepřináší žádné právní ani právně vymahatelné regulace nebo povinnosti účastníkům devizového trhu. Dokonce ani nenahrazuje regulaci stávající. Jeho význam spočívá v tom, že může být využit jako základ pro lokální jurisdikci, pravidla či regulaci. Jeho dodržování tedy není samo o sobě závazné. Centrální banky však již dávají najevo, že se jím hodlají řídit a v případě potřeby jeho prvky do regulatorních nástrojů začleňovat.

Centrální i komerční bankéři

Na kodexu pracovaly dvě skupiny lidí. Jedna, která zastupovala centrální banky, za tímto účelem vznikla v červenci 2015. Tvořili ji představitelé 21 centrální bank, které reprezentují největší světové měnové oblasti. Skupině předsedal Guy Debelle, toho času viceguvernér Rezervní banky Austrálie.

Druhou skupinu pak tvořili zástupci účastníků trhu ze strany soukromého sektoru. Řídil ji David Puth, který je generálním ředitelem newyorské CLS Bank International, která je jedním z největších globálních obchodníků s měnami.

Kodex ale není výsledkem práce takto úzce vymezeného okruhu lidí. Obě skupiny vypracovaly své návrhy, které konzultovaly nejen mezi sebou, ale i s těmi, které zastupovaly. Do jednotlivých ustanovení kodexu tak mohly mluvit prakticky všechny relevantní subjekty.

Principy

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit