Finance budou mít nového státního tajemníka – Petra Bejčka z AOPK

Petr Bejček. Nový státní tajemník od 15. 10. 2018. Foto: web AOPK

Přesně podle původního plánu, tedy k 15. říjnu bude mít Ministerstvo financí ČR nového státního tajemníka. Vláda schválila nominaci Petra Bejčka na toto místo. Byl jediným uchazečem.

Post státního tajemníka na Ministerstvu financí ČR nezůstal neobsazen dlouho. K 15. říjnu se jím stane Petr Bejček, který dosud vedl právně-personální odbor Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). S rozhodnutím výběrové komise a následným doporučením ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) souhlasila dnes vláda.

Místo státního tajemníka MF ČR bylo neobsazeno od poloviny září, kdy odešel dlouholetý státní tajemník Jan Sixta na Ministerstvo zemědělství ČR (podrobně jsme informovali v textu Státním tajemníkem na ministerstvu zemědělství bude Sixta z financí).

Nový státní tajemník MF ČR má dva tituly (JUDr., Ing) a narodil se v roce 1984 v Českém Brodě. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2011) a Fakultu životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze, obor regionální environmentální správa (2013). V AOPK ČR působí od roku 2011, nejprve pracoval jako právník v samostatném oddělení právní podpory státní správy, kde se podílel na metodickém vedení výkonu státní správy v ochraně přírody a krajiny správ chráněných krajinných oblastí, připomínkování návrhů právních předpisů v oblasti životního prostředí a právní podpoře v oblasti správního práva a práva životního prostředí. V roce 2013 se stal vedoucím samostatného oddělení právního a veřejných zakázek, kde koordinoval a zajišťoval administraci veřejných zakázek a právní podporu organizace v oblasti soukromého práva včetně zastupování před soudy. Od roku 2015 je ředitelem samostatného odboru právně-personálního, v rámci něhož řídí a koordinuje administraci veřejných zakázek, zajišťuje právní podporu organizace a personálně-právní agendu, včetně záležitostí ve věcech státní služby.

Vzhledem ke svému novému angažmá si bude muset požádat o bezpečnostní prověrku na II. nejvyšší stupeň tajné.

-chl-