Evropští investoři mohou dostat podporu ve výši 10 státních rozpočtů České republiky

Dotace, euro. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Inovátoři a vizionáři mohou část svého podnikatelského rizika přenechat na Evropském fondu pro strategické investice (EFSI). Vedle digitálních, dopravních, energetických nebo vzdělávacích firem možná dostanou příležitost také zemědělci. Rada Evropské unie, přesněji ministři financí (Ecofin) totiž navrhují zesílení fondu.

“Unie trpí nedostatkem investic zejména kvůli fiskálním omezením, která musí dodržovat  členské státy, a pomalému růstu, což vede k nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky,” píše Evropský parlament a Rada EU v Nařízení 2015/1017. Důvěra v nové projekty zůstává podstatně nižší, než před poslední hospodářskou krizí (zhruba o 15 %). Proto vznikl Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který podporuje v následující oblasti:

  • digitální, dopravní a energetická infrastruktura
  • vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace
  • obnovitelné zdroje energie a energetické účinnosti
  • malé a střední podniky

 

Petr Woff

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru