Evropská komise bude posuzovat návrhy ČR na záchranné programy. Musí získat notifikaci. První už má na stole

Evropská komise. Foto: Jai79, Pixabay.com.

Některá opatření, které pro nastartování domácí ekonomiky připravuje vláda, respektive jednotlivá ministerstva, je možné vnímat jako veřejnou podporu. Takové projekty budou muset být schváleny Evropskou komisí – tedy získat tzv. notifikaci. První program z dílny MPO již mají členové Komise na stole. Rozhodnutí Evropské komise lze očekávat během několika dnů. EK navíc oznámila, že rozšiřuje Dočasný rámec na další kategorie boje s Koronavirem.

Úředníci Evropské komise mají od dnešního rána na stole návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na program „Technologie COVID“, který by umožnil poskytnutí dotací pro malé a střední podniky ve výši nejméně 300 milionů korun z Operačního programu podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Vzhledem k tomu, že takováto selektivní podpora naplňuje znaky tzv. „veřejné podpory“, musí být podmínky programu posouzeny úředníky Evropské komise a získat tzv. „notifikaci“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu by v případě získání notifikace bude moci podpořit projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení a podnikatelská činnost se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je za koordinaci získávání notifikací a komunikaci s Bruselem v této oblasti zodpovědný uvedl, že ve spolupráci s ministerstvy připravuje další notifikace programů veřejné podpory, které jsou určeny na boj s koronavirovou pandemií i jejími ekonomickými důsledky.

„Podpůrná opatření, která poskytují selektivní výhodu podnikům, podléhají schválení ze strany Evropské komise v procesu tzv. notifikace. Evropská komise přijala v tomto kontextu speciální předpis, který by měl maximálně urychlit proces schválení opatření podpory přijatých členskými státy, a tím je „Sdělení Komise – Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19,“ uvádí se v tiskové zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Projekty pro notifikaci se pravděpodobně rozrostou

Počet projektů naplňujících znaky veřejné podpory pravděpodobně bude stoupat, jelikož Komise schválila další rozšíření oblastí, na které lze notifikaci získat. Přijetí pozměňovacího návrhu proběhlo v obdobně rychlém tempu, jako přijetí Dočasného rámce.

V pátek 27. 3. 2020 Evropská komise představila svůj pozměňovací návrh. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci koordinační činnosti v oblasti veřejné podpory návrh obratem rozeslal všem zainteresovaným subjektům, tedy převážně ministerstvům, s žádostí o předložení připomínek. Během pondělí 30. 3. 2020 pak odeslal Evropské komisi souhrnné připomínky za Českou republiku. Pozměňovací návrh byl přijat 3. 4. 2020,“ uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Pozměněný Dočasný rámec rozšiřuje stávající možnosti o nové kategorie podpor, a sice:

  • podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem
  • podpora výstavby a modernizace testovacích zařízení rozšiřování výroby
  • investiční podpora výroby produktů určených na boj s COVID-19
  • cílená podpora v podobě odkladu plateb daní a/nebo příspěvků  na sociální zabezpečení
  • cílená podpora v podobě subvencování mzdových nákladů na zaměstnance

Celý text pozměněného Dočasného rámce je k dispozici zde

Jiří Reichl