Unie chce překopat spotřebitelskou a zdravotnickou legislativu. Přijímá návrhy

Prodej a nákup přes internet, neboli e-commerce. Zdroj fotografie: pixabay.com

Evropská komise navrhne změny v několika směrnicích, ale ještě předtím vyzývá občany, aby zaslali svoje názory. V říjnu můžeme navrhovat úpravy například ve spotřebitelském právu, zdravotnictví, nebo v integraci Romů.

“Řádný legislativní postup spočívá v tom, že Evropský parlament a Rada přijímají společně na návrh Komise nařízení, směrnice nebo rozhodnutí,” stojí ve Smlouvě o fungování EU. Ještě před zákonodárným procesem však obvykle probíhají veřejné konzultace, do kterých mohou vstupovat všichni zainteresovaní občané členských států. Například nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bylo diskutováno na přelomu let 2010 a 2011, v účinnost vstoupí 25. května roku 2018 a jeho obhájci argumentují právě názorem většiny.

Letos v říjnu končí několik aktuálních veřejných konzultací, jejichž důsledky pravděpodobně ovlivní obchodníky a spotřebitele, zdravotnická zařízení, ale taky obce a regiony, kde existují konflikty mezi většinovou a romskou populací.

Spotřebitelské právo do 8. října

O spotřebitelské a marketingové legislativě proběhla úvodní veřejná konzultace již vloni. Komise následně zhodnotila efektivitu následujících směrnic:

Komise nyní vyzývá k další veřejné konzultaci, o následujících návrzích:

  • častější finanční sankce za porušení spotřebitelského práva
  • individuální kompenzace pro spotřebitele, kteří byli poškozeni například “klamavým ekologickým tvrzením” nebo jinými “nekalými obchodními praktikami”
  • větší transparentnost při uzavírání smluv on-line, aby byla jasná identita prodejce a zákazník věděl, zdali platí unijní právo
  • širší spotřebitelská práva i při on-line službách, za které jako protihodnotu neplatíme peníze, ale poskytujeme údaje
  • zjednodušení pravidel a požadavků

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Woff