Čtvrtek, 15. dubna, 2021

Konec karuselových podvodů? Vzniká jednotný evropský prostor pro DPH

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Členské státy Evropské unie požádaly Evropskou komisi, aby urychlila reformu daně z přidané hodnoty. Hlavní změny mají nabýt účinnosti do roku 2019. DPH bude vybíraná taky při obchodech, které probíhají přes státní hranice, aby nedocházelo k takzvaných karuselovým podvodům. Komise odhaduje, že veřejné rozpočty potom získají zhruba o 40 miliard eur ročně více, což znamená přes 2 000 Kč na jednoho občana.

Daň z přidané hodnoty představuje významný zdroj veřejných rozpočtů: zhruba 7 % hrubého domácího produktu celé Evropské unie. Uvnitř českých hranic může peněžní tok vypadat například následovně:

  • Producent vyrobí nábytek za 10 000 Kč, připočte DPH 21 % (2 100 Kč) a za 12 100 Kč (10 000 + 2 100 Kč) prodá svoje dílo obchodníkovi.
  • Obchodník přidá svoji marži 1 000 Kč, připočte DPH 21 % (210 Kč) a za 13 310 Kč (12 100 + 1 000 + 210 Kč) prodá zboží konečnému zákazníkovi.
  • DPH odvádějí státu podnikatelé (producent 2 100 Kč, obchodník ve výsledku 210 Kč), ale jediným poplatníkem je konečný spotřebitel, například při rodinném nákupu.
  • Kdyby totiž obchodník koupil nezbytný nábytek do svojí kanceláře, může zaplacenou DPH (2 100 Kč) požadovat od státu zpátky, přesněji řečeno nárokovat odpočet, podle § 72 zákona č. 235/2004 Sb.

Daň z přidané hodnoty skýtá příležitosti k podvodům, zvláště když nepoctivá firma využije současnou legislativu Evropské unie.

Dosavadní směrnice o dani z přidané hodnoty Ve směrnici 2006/112/ES, o společném systému DPH, ve článku 138 stojí: “Členské státy osvobodí od daně dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo jejich území, avšak uvnitř Společenství, prodávajícím nebo pořizovatelem nebo na účet jednoho z nich, uskutečněné pro jinou osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, která jedná jako taková, v jiném členském státě než ve státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží.” Takže když například slovenský výrobce prodá nábytek českému obchodníkovi, nemusí žádnému státu odvádět DPH, což pomáhá volnému trhu. Ale právě proto podvodníci vytvářejí složité dodavatelské řetězce,…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Woff

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit