Energostrojírenský gigant Noen dluží milióny. Věřitelé navrhují jeho insolvenci. „Slibovali, neplatili,“ tvrdí

Společnost Noen čelí insolvenčnímu řízení kvůli dluhům dodvatelům, kterým nezaplatila. Do problémů se dostal i majitel firmy Jaroslav Veverka. Repro: noen.cz

Známá česká strojírenská společnost Noen, soustředící se na byznys v energetice, se ocitla ve velkých problémech. Jeden z jejích dodavatelů, a zároveň věřitelů, totiž inicioval počátkem roku návrh na insolvenci Noenu a jeho konkurs. Návrh podala hned zkraje ledna ostravská společnost Ferrmon. Té podle jejího sdělení dluží téměř 5 miliónů korun plus penále. V insolvenčnímu návrhu jsou zmíněni ještě další dva věřitelé a další dva se připojili.

Významný dodavatel státních akciovek ČEZ, jím vlastěných Severočeských dolů, ČEPS, a velkých privátních společností – Sokolovská uhelná, Vršanská uhelná společnost, Škoda Praha Invest, Vítkovice a.s. – Noen, se dostal na sklonku roku do velmi nepříjemné situace. Ostravská společnost s ručením omezeným Ferrmon podala 4. ledna na Městský soud v Praze návrh na jeho insolvenci a na konkurz kvůli dluhům souvisejícím s kontraktem v elektrárně Dalkia Třebovice v Ostravě. Šlo výstavbu a montáž chladící věže.

Podle podkladů zaslaných k pražskému městskému soudu má Noen dlužit Ferrmonu 4 milióny 979 tisíc korun. Na díle měly být dle dokumentů k insolvenčnímu řízení vady, které Ferrmona dle svého tvrzení odstranila. „Vady díla byly odstraněny. Dlužník věřitelem řádně vyúčtované sjednané částky představující cenu díla ve sjednaném termínu splatnosti neuhradil… …Celkem tedy věřitel ke dni uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách evidoval za dlužníkem pohledávku ve výši 5.392.668,08 Kč, přičemž z této částky představovala jistina 4.979.920,- Kč a úroky z prodlení počítané v návaznosti na dlužníkem provedené platby 412.748,08 Kč,“ stojí v insolvenčním návrhu na Noen.

Dle dohody o uznání dluhu a dohody o splátkách měla být první splátka ve výši 500 tisíc korun uhrazena nejpozději k pátému listopadu uplynulého roku. Současně bylo prostřednictvím uznání dluhu a dohody o splátkách mezi dlužníkem a věřitelem sjednáno, že v případě prodlení dlužníka s úhradou kterékoliv ze splátek se dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro uhrazení dané splátky stává celý neuhrazený uznaný dluh splatným, jak se lze dočíst v insolvenčním rejstříku. „Dlužník uhradil částku ve výši 500.000,- Kč až ke dni 8. 11. 2018. Celý uznaný dluh se proto stal splatným ke dni 6. 11. 2018 a jako takový byl následně ponížen o částku ve výši 500.000,- Kč. Tato částka byla započtena v souladu se zavedenou praxí stran a ve spojení s ust. § 556 odst. 2 občanského zákoníku na jistinu,“ stojí v návrhu na insolvenci Noenu.

V insolvenčním dokumentu Ferrmonu jsou zmíněni ještě další dva věřitelé – pražská společnost K&L servis a Potrubí Seidler z Klimkovic. „K&L SERVIS eviduje z titulu neuhrazené části ceny dodávky a montáže vzduchotechniky za dlužníkem pohledávku ve výši jistiny 100.000,- Kč, kdy celá cena dodávky a montáže vzduchotechniky měla být uhrazena k 6. 10. 2017,“ lze se dále dočíst v návrhu na insolvenci Noenu. Společnost Potrubí Seidler pak má za Noenem evidovat pohledávku splatnou kloňskému 3. březnu 2018. Výše neuhrazeného dluhu činí milión a 970 tisíc korun. „A dále pohledávku splatnou ke dni 17. 5. 2018, kdy výše dluhu činí 3.450.000,- Kč,“ je napsáno v návrhu pro pražský Městský soud.

„Věřitel má za to, že dlužník je v úpadku, pročež navrhuje, aby nadepsaný insolvenční soud usnesením rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka Noen. Na majetek dlužníka Noen se prohlašuje konkurs,“ stojí v dokumentu podepsaném advokátem Milanem Vašíčkem z kanceláře VFH Vašíček a partneři.

Případ řeší soudní asistentka Michala Kožená. Ta vyzvala Noen, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil. „V insolvenčním řízení zahájeném dne 8. ledna 2019 se věřitel insolvenčním návrhem domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Soud dal dlužníku dle insolvenčního zákona možnost, aby se před rozhodnutím o úpadku k insolvenčnímu návrhu vyjádřil… …Nevyjádří-li se dlužník ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že návrhu neodporuje,“ zaznamenala Michala Kožená do spisu 16. ledna. V usnesení je ale nejspíš písařská chyba, bylo datováno do 16. ledna 2016.

Noen zatím zákonnou možnost vyjádření k insolvenčnímu návrhu nevyužil, požádal o prodloužení lhůty. „Právní zástupce dlužníka soudu sděluje, že se intenzivně seznamuje s problematikou insolvenčního řízení a z tohoto důvodu si insolvenční soud dovoluje zdvořile požádat o prodloužení lhůty ještě o 14 dnů, k předložení řádného procesního stanoviska,“ napsal za Noen 4. února jeho právní zástupce Jan Malý.

Zaplaceno dostali, dodavateli ale neposlali

K insolvenčnímu řízení vůči Noenu se připojili ještě další tři věřitelé – společnosti Výškové stavební práce z Chomutova, Giga z Liberce a Tespo engineering z Brna. Soudní asistentka Michala Kožená návrh firmy Výškové stavební práce nakonec vyřadila, společnost, která se k řízení připojila, se totiž z něj po pár dnech sama stáhla. „Insolvenční navrhovatel se podáním doručeným zdejšímu soudu dne 15. prosince 2016 domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 22. ledna 2019 domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka společně s přihláškou pohledávky ve výši 1 433 850,- Kč. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 23. ledna 2019 vzal navrhovatel svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zcela zpět,“ napsala soudní asistentka Michala Kožená.

Ekonomický deník proto oslovil jak dlužníka, společnost Noen, tak i insolvenčního navrhovatele – firmu Ferrmon. Ředitel ostravského Ferrmonu Milan Kurek insolvenční návrh i důvody k němu potvrdil. „Už dluží rok, pořád slibují. My jsme pro ně vyráběli jedno silo a jednu chladící věž pro Dalkii v Třebovicích. Noen, co vím, tak od investora Dalkie dostal za práci, kterou jsme provedli, zaplaceno. Ale uhradili nám jenom část a o zbytku jsme uzavřeli dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři. Tu nedodrželi,“ řekl Ekonomickému deníku Kurek.

V říjnu dal proto Ferrmon podle Kurka Noenu ještě jednu šanci, když spolu uzavřeli druhou dohodu. „Opět ji nedodrželi, zaplatili jen splátku 500 tisíc a přestali komunikovat, tak nám nic jiného nezbylo, než na ně podat insolvenční návrh. Jeden z věřitelů také dělal na Třebovicích, k druhému jsem se dostal náhodou. Ale věřitelů je mnohem více. Co se dozvídám, kde všude dluží, můj úsudek je třeba, že nemůžu vlastnit hokejový klub, nejprve bych měl uspokojit věřitele a ne takhle rozhazovat peníze. Jejich sliby, že mají uzavřený kontrakt se Severočeskými doly za jeden a půl miliardy, a že po podpisu nám to hned automaticky doplatí, taky neplatily. Popravdě řečeno, udělal jsem chybu, že jsem je neposlal do insolvence hned a dal jsem na slova pana Veverky, že to nebude problém,“ naráží na vlastnictví hokejového klubu z Chomutova Noenem a na vlastníka Noenu Jaroslava Veverku Milan Kurek.

„Jedná se o insolvenční návrh věřitele… …V tuto chvíli si dovolím to nekomentovat, neboť veškeré kroky připravujeme spolu s naším právním zástupcem Janem Malým,“ zareagoval generální ředitel Noenu Jaroslav Veverka na otázky ohledně insolvenčního návrhu a postupu vůči němu. Nerad by prý podle svých slov spekuloval o tom, zda jde o běžnou obchodní při či konkurenční boj. Ekonomický deník proto v této souvislosti požádal o hospodářské výsledky společnosti za poslední dobu. „Neposkytneme. Obchodní tajemství,“ uzavřel komunikaci s Ekonomickým deníkem Veverka.

Podle svých webových stránek akciová společnost Noen zaměstnává tým více než 100 odborných pracovníků, špičkových projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější výpočetní technice. „Hlavní činností společnosti je v současné době projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání i skladování nerostů. Jedná se o studie a projekty nových kolesových rýpadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství. Dále pak o vytváření projektové dokumentace včetně výpočtů, dílenských výkresů dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru i kompletních strojů,“ lze se dočíst na webu. Majitel NOENu Jaroslav Veverka se vyjma hokeje angažoval i v Nadačním fondu českých průmyslníků, který podporoval mimo jiné Ústav nezávislé žurnalistiky, jehož projektem je například známý server HlídacíPes.org.

Návrhu na insolvenční řízení Noen čelil už vloni v listopadu, kdy řízení inciovala společnost Credit One. Navrhovatel pak po dohodě s dlužníkem vzal svůj návrh zpět.

Jan Hrbáček