Čtvrtek, 27. ledna, 2022

e-Sbírka a e-Legislativa opět ožívá – vytvoří je vítěz tendru

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jeden z pilířů E-governmentu, jak byl projekt označen, by mohl být spuštěn v roce 2019.

Dosud pozastavený projekt e-Sbírka a e-Legislativa, který musel být pozastaven v dubnu 2014, protože bylo jasné, že stanovený termín pro předešlé programovací období se nestihne, by se mohl letos rozběhnout. Hotovo by mělo být v roce 2018.

Když v roce 2009 vláda Mirka Topolánka schválila projekt e-Sbírka a e-Legislativa, byly tyto projekty označovány za jedny z nejdůležitějších pilířů elektronizace státní správy. Původní plány počítaly s tím, že budou oba projekty spuštěny v roce 2013. S dubnu 2014 však musel tehdejší náměstek ministerstva spravedlnosti František Korbel přípravy zastavit, o celé záležitosti psala podrobně Česká justice v září 2014.Nyní to vypadá, že by se pozastavený projekt mohl znovu rozjet, jelikož začíná nové programovací období a tento záměr spadá do jedné z vypsaných výzev. „Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu byla vyhlášena dne 8. prosince 2015 pod číslem 17,“ uvádí se ve zprávě pro vládu.

Ministerstvo vnitra pro mnohé překvapivě rozhodlo, že implementátor informačního systému bude vybrán na základě otevřeného zadávacího řízení, nikoliv v rámci tzv. in-house zadání. Většina odborníků z branže předpokládala, že právě na základě „in-house“ výjimky dostane zakázku přiklepnutou Odštěpný závod ICT České pošty (OZ ČP). Velmi pravděpodobně rozhodnutí o otevřeném tendru ovlivnila nekvalitní práce OZ ČP na jiných zakázkách pro ministerstvo vnitra. Ekonomický deník informoval o řadě pokut a pochybení v minulém týdnu. Vyhlášení výběrového řízení je plánováno během roku 2016. V současné době (únor 2016) probíhají se zástupci sekce ICT jednání za účelem nastavení technických otázek spojených s informačním systémem (otázka provozovatele, umístění datových center, infrastruktura a zajištění kybernetické bezpečnosti), dále je připravována studie proveditelnosti a průzkum trhu, které jsou nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o přidělení dotace (předpoklad podání duben 2016).

Projekt vychází z obecné zastaralosti nástrojů a postupů publikace a tvorby práva a reaguje na absenci ověřeného oficiálního zdroje dat o platném i minulém právu. Projekt usiluje o dostupnou, srozumitelnou publikaci platného a účinného práva na území České republiky bez jakýchkoli bariér v elektronické podobě a o kvalitnější, efektivnější a transparentnější přípravu, tvorbu a projednávání právních předpisů. Realizace projektu je dále podmínkou pro snížení nákladů obcí a krajů na poskytování přístupu ke Sbírce zákonů a ke Sbírce mezinárodních smluv, pro plnou funkčnost systému „Registr práv a povinností“ i pro přístup osob zrakově postižených k pramenům práva. Obsahem projektu je zavedení nástrojů elektronického vyhlašování právních předpisů a vytvoření ověřené a bezplatně dostupné databáze minulých a aktuálních znění právních předpisů včetně vazeb na právo EU (systém e-Sbírka), nástrojů elektronické tvorby a projednávání právních předpisů v úplném znění (systém e-Legislativa) a přijetí nových postupů legislativní a publikační práce založených na využití těchto pokročilých nástrojů s promítnutím nezbytných souvisejících změn do právního řádu.

Odhadované maximální náklady na realizaci projektu e-Sbírka dosahují 396.000.000 Kč. Největší část prostředků bude třeba vynaložit na digitalizaci předpisů, vytvoření datového modelu právního předpisu, tvorbu slovníku CzechVoc a vytvoření úplných znění právních předpisů. Roční provoz systému v ostrém provozu si vyžádá náklady ve výši cca 9.600.000 Kč. Maximální náklady na realizaci projektu e-Legislativa včetně čtyř let jeho provozu činí 204.000.000 Kč, přičemž většina těchto prostředků bude investována do specializovaného software systému. Roční provoz systému v ostrém provozu si vyžádá stejně jako v případě e-Sbírky náklady ve výši cca 9.600.000 Kč. Celkovou výši nákladů na oba projekty by bylo možné podle odborných odhadů přibližně o 100.000.000 Kč snížit vytvořením jednotného datového centra státní správy České republiky, které by systémy e-Sbírky a e-Legislativy (například spolu se systémy e-Justice) pro své fungování využívaly. Vytvoření datového centra by vedlo k úsporám v oblasti hardwaru a systémového softwaru i provozních nákladů a nákladů na zabezpečení systému.

Systém e-Sbírka a e-Legislativa by měl být dokončen ke konci roku 2018 a plně funkční od počátku roku 2019. Pokud se tak stane, bude mít zpoždění oproti původním plánům šest let.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter