Středa, 25. května, 2022

Důležitý krok pro bezpečnou železnici: první lokomotiva zpětně vybavená ETCS může do provozu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

České dráhy za přítomnosti ministra dopravy Martina Kupky převzaly první stroj zpětně dovybavený palubní jednotkou ETCS, který může do ostrého komerčního provozu.  Česká železnice má tak za sebou další milník v zavádění evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Ten dokáže zastavit lokomotivu v případě selhání strojvedoucího a zachránit tak cestující.

Ministr dopravy Martin Kupka a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Foto: Ministerstvo dopravy

„Zavádění ETCS je jedním z důležitých kroků pro posílení bezpečnosti na železnici, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Touto jednotnou technologií jsme již vybavili několik stovek kilometrů našich tratí a pokračujeme dál tak, abychom mohli spustit výhradní provoz ETCS na koridorech v roce 2025,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Jsme si vědomi finanční náročnosti zavádění ETCS, a proto hodláme kromě národních zdrojů využít i nadále finanční pomoci od Evropské unie, která nám umožní implementaci systému lépe zvládnout,“ pokračuje ministr. 

První lokomotiva zpětně vybavená ETCS. Foto: České dráhy

Prototypové vozidlo řady 362 WTB Českých drah získalo od Drážního úřadu konečné povolení k tomu, že stroj je plně způsobilý k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti.
„Dnešní akce je svým způsobem symbolickým zhmotněním přelomového okamžiku české železniční dopravy,“ uvádí Tomáš Businský, člen představenstva a ředitel úseku telekomunikačních a infrastrukturních služeb ČD – Telematiky.

Retrofit

ETCS v praxi. Foto: Ministerstvo dopravy

Retrofit, tedy zpětné vybavení stávajících vozidel zabezpečovačem ETCS, je nejčastější cestou, jak tuzemští dopravci řeší nutnost zavádět tceloevropský zabezpečovací systém.

„Termín výhradního provozu pod dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS se kvapem blíží a České dráhy se na něj samozřejmě připravují. V současné době máme smluvně zajištěno dodání ETCS na více než čtyři sta vozidel, takzvaný retrofit, a dále máme uzavřené kontrakty a závazně objednáno dvě stě čtyřicet šest zcela nových vozidel, která budou dodána již z výroby s ETCS,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Sdružení dodavatelů ČD – Telematika a AŽD Praha na základě výsledku veřejné zakázky podepsalo v roce 2019 s Českými drahami rámcovou smlouvu na vybavení až 131 elektrických vozidel systémem ETCS.

Podepsána byla také závazná smlouva na vybavení 102 hnacích vozidel národního dopravce zabezpečovačem ETCS v celkové hodnotě téměř 1,4 miliardy korun. 

Školení strojvedoucích

Nezbytným předpokladem pro zaváděním vlakového zabezpečovače souvisí i školení všech strojvedoucích. Ti z toho původně měli obavy.

„Zahájili jsme také školení stovek strojvedoucích a ve druhé polovině letošního roku spustíme provoz prvních vlaků pod dohledem ETCS. V Českých drahách tak děláme všechny kroky pro to, abychom prvního ledna 2025 mohli na vybraných koridorech plynule přejít na výhradní provoz pod dohledem ETCS,“ uzavírá Krapinec.

Foto: Ministerstvo dopravy

European Train Control System (ETCS) je evropský vlakový zabezpečovací systém, díky kterému bude možné provozovat vlaky v rámci celé EU bez výměny vozidel na hranicích. V následujících letech by měl být povinně zaveden ve všech unijních zemích. V České republice budou do roku 2025 jezdit pouze vlaky vybavené tímto jednotným zabezpečovačem.

Jana Bartošová


 


DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter