Neděle, 9. května, 2021

Díky německo-rakouskému projektu vznikne nejdelší železniční tunel na světě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rakouské ÖBB a německé Deutsche Bahn společně představily trasu pro novou německo-rakouskou železniční trať vedoucí ze severu do Brennerského tunelu, který je v současnosti ve výstavbě. Brennerský tunel bude dlouhý 55 kilometrů a po dokončení, plánovaném na rok 2028, se připojí k údolnímu tunelu Inn. Vznikne tak světově nejdelší, 64 kilometrů dlouhý tunel. Hotový má být v roce 2038.

Trať je součástí důležité severojižní železniční trati mezi Berlínem a italským Palermem v rámci koridoru transevropské dopravní sítě TEN-T. Nová trať má dlouhodobě zajistit kapacitu na severním přístupu k tunelu. Očekává se, že po otevření tunelu dojde k navýšení zejména nákladní železniční dopravy.

Více než půlka trasy pod zemí

Většina trasy, tedy zhruba 47,5 kilometrů, bude na německém území. Rakouský úsek bude dlouhý asi 6,5 kilometru.

Vybraná 54 kilometrů dlouhá trasa vede z šedesáti procent pod zemí. Tunel zabírá méně místa a měl by minimalizovat dopad na zvířata, rostliny a biologickou rozmanitost.

Trasa vede z rakouského Schaftenau přes obce Kiefersfelden, Oberaudorf a Stephanskirchen na východ přes Rosenheim do Ostermünchenu. V rakouském úseku bude trasa spuštěna do dna údolí bezprostředně na východ od plánovaného spojovacího bodu Schaftenau a bude vedena jako tunel směrem ke státní hranici. Přeshraniční tunel Laiming a tunel Steinkirchen jsou dlouhé přibližně 13 kilometrů.

Další 5,5 kilometrů dlouhý tunel prochází pod obcí Stephanskirchen východně od Rosenheimu. Spojovací body se stávající železniční tratí jsou plánována také severně od Niederaudorfu a poblíž Ostermünchenu.

Spolupráce s regiony

Během celého dosavadního procesu vývoje tras věnovaly Deutsche Bahn a ÖBB zvláštní pozornost koordinaci se zástupci dotčených regionů.

V rámci přípravy železniční trasy se uskutečnilo 174 pracovních setkání a 33 regionálních výstav. Do projektu bylo začleněno 110 konkrétních návrhů od obcí, občanských iniciativ a soukromých osob. Do pracovních skupin bylo zapojeno celkem 155 lidí z projektových komunit v Německu a Rakousku.

Výběr trasy je prvním krokem v procesu plánování severního přístupu k Brenneru. Německou stranu nyní čeká předběžné plánování, na rakouské straně probíhá plánování zahájení posuzování vlivů na životní prostředí.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter