Úterý, 17. května, 2022

Dáme šanci kombinované dopravě? Silničním dopravcům s rozhodnutím může pomoci e-learning

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nedostatečná kapacita železniční infrastruktury, zpoždění a výpadky spojů, upřednostňování osobní dopravy před tou nákladní nebo vysoká cena. Faktorů, které silniční dopravce od využívání kombinované dopravy, je nepočítaně. Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Bohemiakombi a Česmad Bohemia zpracovalo vzdělávací program na podporu kombinované dopravy. 

Přehledá grafická forma, právní předpisy a přepravní doklady, technika pro kombinovanou dopravu, terminály a linky, podmínky či postupy odbavení v terminálu, kódování přepravních tratí a jednotek nebo postup při vyhledávání v jízdních řádech vlaků a finanční aspekty kombinované dopravy. To vše silničním dopravcům nabízí e-learningový program o kombinované dopravě.

Věrohodné informace

„Motivací bylo zejména přiblížit dopravcům problematiku kontinentální kombinované, v návaznosti na dříve vyhlášené výzvy na pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy z Operačního programu Doprava 2. Tento operační program již není aktuální, ale připravuje se Operační program Doprava 3, kde budou další dotační možnosti podpory kombinované dopravy,“ říká Libor Krejčí z Centra dopravního výzkumu.

Podle něj je důležité, aby měli dopravci přístup k věrohodně podaným informacím o praktickém využití kombinované dopravy. Za nežádoucí naopak považuje přesvědčovat každého dopravce jen o výhodách kombinované dopravy zkreslenými marketingovými proklamacemi. 

„Jen ten dopravce, pro kterého je kombinovaná doprava vhodným řešením, bude spokojeným zákazníkem, který tuto službu bude využívat dlouhodobě, a tím přispěje ke společenským přínosům kombinované dopravy v podobě snížení emisí a energetické náročnosti dopravy, hluku, kongescí a vyšší bezpečnost silniční dopravy,“ dodává Libor Krejčí.

Pomalé zavádění ETCS i jazykové bariéry

Komplikací, které mohou od využití tohoto typu dopravy odrazovat, není málo. Mimo opakovaně a dlouhodobě zmiňované chybějící železniční infrastruktury, nespolehlivosti železnice, vysokých cen či absence elektrifikovaných odklonových tratí v přeshraničním provozu je třeba počítat i s dalšími negativními faktory.

Služba je určená pro silniční dopravce potýkající se s řadou problémů, jako je třeba nedostatek řidičů či ložných kapacit. Foto: Pixabay

„Jde o pomalé a nekoordinované zavádění ETCS, jazykové bariéry, přetrvávající rozdílnost národních předpisů a parametrů infrastruktury, obtíže při vybavování vozidel ETCS a chybějící informace pro dopravce o stavu implementace ETCS. Dále jsou to nedostatečné parametry infrastruktury pro nákladní vlaky nebo problém veřejného přístupu k podnikání v terminálech kombinované dopravy a cena za manipulaci v České republice s možností zapojení veřejného sektoru,“ vypočítává Vladimír Fišer z Bohemiakombi.

Doplňuje, že v České republice je také zatím nízká vybavenost silničních dopravců přepravními jednotkami vhodnými pro kombinovanou dopravu.

Alternativa k silnici

Vzdělávací program s tím vším počítá. Navíc odráží i podněty dopravců z prezenčních seminářů a následné diskuze.

„Doplnili jsme jej tak, aby silniční dopravce na jednom místě nalezl srozumitelně podané všechny důležité informace k tomu, aby se následně mohl kvalifikovaně posoudit, zda je v jeho případě kombinovaná doprava vhodnou alternativou ke klasické přímé silniční dopravě,“ říká Vladimír Fišer.

Oceňuje i to, že využití programu na některých středních školách pomohlo k osvětě mezi mladými lidmi, kteří se teprve budou dostávat do praxe. „Účastníci mimo jiné po prostudování e-learningu a úspěšném absolvování závěrečného testu získají certifikát o účasti, ale hlavně budou schopni racionálně posoudit výhody kombinované dopravy, při respektování dílčích omezení,“ dodává Libor Krejčí.

Větší pomoc státu chybí

Podle Česmad Bohemia má program sloužit především silničním dopravcům, kteří dosud neměli zkušenost s kombinovanou dopravou silnice-železnice a potřebují se seznámit s platnou legislativou, technickými podmínkami a základními východisky.

„K většímu využívání kombinované dopravy chybí výraznější státní podpora. Bez ní není kombinovaná doprava zejména na střední vzdálenosti konkurenceschopná. Dva důležité parametry, cena a flexibilita, kombinovanou dopravu stále znevýhodňují,“ podotýká Vladimír Kydlíček ze školicího střediska Česmad Bohemia.

Ministerstvo dopravy doplňuje, že jde o službu pro silniční dopravce potýkající se s řadou problémů, jako je třeba nedostatek řidičů či ložných kapacit.

„Projekt byl financován ministerstvem dopravy a zakázku realizovalo Centrum dopravního výzkumu Brno. Cílem programu je poskytnutí ucelených informací o současných možnostech využití kombinované dopravy,“ říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.

Vzdělávací program ve formě e-learningu je dostupný po jednoduché registraci na stránkách Centra dopravního výzkumu.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter