Další pokuta za autorské poplatky v neobsazených pokojích. 20 milionů pro Intergram

Intergram, kolektivní správce výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů podle prvostupňového rozhodnutí ÚOHS také neoprávněně vybíral poplatky i neobsazených pokojích. Dělo se tak v létech 2009-2014. V prvostupňovém rozhodnutí jí udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 20 milionů korun.

V ubytovacích zařízeních, v nichž „prokazatelně nemohlo dojít k užití dotčených práv“ vybírala v letech 2009-2014 poplatky  společnost Intergram, která zastupuje část umělců.  Podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tak jednala v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. A vynucovala si na ubytovacích zařízeních nepřiměřenou obchodní podmínku.

„Soutěžitel Intergram se dopustil obdobného přestupku, kvůli němuž Úřad před nedávnou dobou pravomocně pokutoval kolektivního správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,“ uvedl ÚOHS ve svém prohlášení.

OSA také nezohledňovala obsazenost

Ochranný svaz autorský (OSA) podle pravomocného rozhodnutí z konce listopadu (ještě bývalého předsedy Petra Rafaje – pozn. red.) ve svých sazebnících nijak nezohledňoval obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních. Podle rozhodnutí Úřadu nelze požadavek platby autorské odměny i tehdy, kdy na pokoji ubytovacího zařízení prokazatelně nemohlo dojít k užití díla, tzn. když pokoj nebyl obsazen ubytovaným hostem a nebylo tak ze strany účastníka řízení za platbu autorských odměn poskytováno žádné protiplnění, považovat za přiměřenou obchodní podmínku, a tudíž nesplňuje podmínku proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění,“ uvedl antimonopolní úřad v tiskové zprávě.

OSA se bránila rozkladem k předsedovi ÚOHS neztotožňuje,  „Právní analýzy, kterými OSA disponuje, obsahují silné argumenty svědčící tomu, že ÚOHS dospěl k nesprávným právním i skutkovým závěrům. Ostatně, obsazenost pokojů ubytovacích zařízení nezohledňují ani zahraniční kolektivní správci,“ uvedl po prvostupňovém rozhodnutí předseda představenstva OSA Roman Strejček.

-chl-