Lednová pokuta 10,67 milionu pro OSA platí. Ochranný svaz neoprávněně účtoval platby za prázdné pokoje

Ochranný svaz autorský (OSA) má zaplatit desetimilionovou pokutu za vynucování poplatků i v neobsazených pokojích. Proti rozhodnutí se odvolal. zdroj: https://www.osa.cz/

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad kolektivního správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, jímž byla tomuto soutěžiteli za zneužití dominantního postavení uložena pokuta ve výši 10 676 000 Kč.

Ochranný svaz autorský (OSA), který vybírá peníze za pouštění muziky na veřejnosti a ty pak přerozděluje jejich autorům, podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) porušil nejen české, ale i evropské soutěžní zákony, když si v letech 2008-14 vynucoval nepřiměřené platby v ubytovacích zařízeních. Za to má zaplatit pokutu 10.676.000 korun. Předseda ÚOHS Petr Rafaj potvrdil lednové rozhodnutí svých podřízených a zamítl rozklad, který OSA podala. O prvoinstančním rozhodnutí jsme informovali v lednu.

Hoteliéři a provozovatelé penzionů museli v letech 2008-14 platit autorské poplatky za pouštění hudby a televize i za pokoje, v nichž nikdo nebyl ubytován. Vynucoval si to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tím OSA porušila soutěžní zákon nejen na národní, ale i evropské úrovni. Za neužití dominantního postavení pokutu ÚOHS uložil pokutu ve výši 10.676.000 korun.

Máte rádio v pokoji? Plaťte. Že je neobsazený nás nazajímá

„Ochranný svaz autorský konkrétně v uvedeném období ve svých sazebnících nijak nezohledňoval obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních. Provozovatelé ubytovacích zařízení tak platili účastníku řízení autorské odměny i v případě, kdy v pokoji nebyl reálně ubytován žádný host. Podle rozhodnutí Úřadu nelze požadavek platby autorské odměny i tehdy, kdy na pokoji ubytovacího zařízení prokazatelně nemohlo dojít k užití díla, tzn. když pokoj nebyl obsazen ubytovaným hostem a nebylo tak ze strany účastníka řízení za platbu autorských odměn poskytováno žádné protiplnění, považovat za přiměřenou obchodní podmínku, a tudíž nesplňuje podmínku proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění,“ uvedl dnes antimonopolní úřad v tiskové zprávě.

Svaz podání rozkladu k předsedovi ÚOHS potvrdil. Se závěry prvostupňového rozhodnutí úřadu se OSA neztotožňuje, uvedl předseda představenstva svazu Roman Strejček. „Právní analýzy, kterými OSA disponuje, obsahují silné argumenty svědčící tomu, že ÚOHS dospěl k nesprávným právním i skutkovým závěrům. Ostatně, obsazenost pokojů ubytovacích zařízení nezohledňují ani zahraniční kolektivní správci,“ doplnil Strejček. Víc OSA do rozhodnutí o rozkladu nechce případ komentovat.

„Sám účastník řízení přitom v období do 18. 5. 2008 četnost využití pokojů ubytovacích zařízení zohledňoval jako relevantní kritérium pro výpočet autorské odměny. V souvislosti se zavedením zákonné regulace maximální výše autorských odměn za provozování rozhlasového a televizního vysílání na pokojích ubytovacích zařízení obsazenost přestal zohledňovat,“ uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda. Podle rozhodnutí ÚOHS je tak zjevné, že jediným důvodem, proč v posuzovaném období OSA upustila od zohledňování obsazenosti pokojů v sazebnících autorských odměn, byla snaha maximalizovat výši vybraných autorských odměn od ubytovacích zařízení.

„Požadavek platby autorské odměny i tehdy, kdy u nabyvatele licence prokazatelně nemohlo dojít k užití díla, tzn. když jeho pokoj nebyl obsazen ubytovaným hostem a nebylo mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku,“ konstatuje se v rozhodnutí ÚOHS.  Tento požadavek nesplňuje podmínku proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění.

Vzhledem k tomu, že OSA zastupuje i zahraniční autory, došlo také k ovlivnění obchodu mezi členskými státy.

-chl-