Pátek, 20. května, 2022

Chytré semafory či plynulejší provoz MHD. Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové bude městu možná i vydělávat

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Křižovatky s chytrou světelnou signalizací, která umožní rychlejší průjezd vozidel městské hromadné dopravy. V Hradci Králové pokračují práce na inteligentním dopravním systému za více než 229 milionů korun. Město nyní získalo dotaci z Operačního programu Doprava ve výši 157,8 milionů, a pokryje tak značnou část nákladů. Přestože samotný provoz systému přijde ročně na desítky milionů korun, přinese také úspory z údržby a díky penalizačními modulu, o kterém město nyní jedná, může v budoucnu městskou kasu i plnit. Chytrý dopravní systém má být hotový v roce 2023. 

Hradec Králové se netají inspirací v Brně či Zlíně, kde již chytré dopravní systémy úspěšně používají. Hlavním cílem bylo dát novou kvalitu řízení dopravy a město celkově modernizovat.

Úspory z chytré údržby

Kromě samotného zhotovitele bylo součástí výběrového řízení i zajištění provozu na šest let. „Na tuto dobu se náklady na provoz odhadují ve výši padesát až šedesát milionů korun. Tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně celého inteligentního dopravního systému,“ říká Kateřina Šmídová z královehradeckého magistrátu.

Město si však od nového systému slibuje zejména údržbové úspory, protože každé světlo na semaforu v sobě bude mít zabudované čidlo, které třeba při nefunkčnosti světelného zdroje ohlásí servisnímu technikovi barvu zdroje a lokalitu sloupu. Díky tomu bude zajištěna prakticky okamžitá náprava. 

Doplňkovou funkcí je pak takzvaný penalizační modul, který může generovat příjmy. „Jejich výše bude odvislá od případných přestupků řidičů v rámci porušení pravidel silničního provozu. Další podrobnosti v této věci jsou nyní předmětem jednání,“ upřesňuje Kateřina Šmídová.

Žádost o dotaci

Loni na podzim město podalo žádost o dotaci. Radní nyní schválili rámcovou smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), prostřednictvím které je možné dotaci až do výše 157,82 milionů korun včetně DPH přijmout.

„O získání dotace v takovém rozsahu město usilovalo více než rok, nyní jsme téměř u konce a mohli jsme přijetí dotace schválit. Ta by mohla pokrýt až dvě třetiny nákladů na vybudování IDS,“ uvedla zkraje října náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová. 

Skladování a vyhodnocování dat

Inteligentní dopravní systém se zaměřuje na řízení, informování a sběr dat pro optimalizaci dopravy. Konkrétně půjde o obnovu telematického systému a zařízení všech světelně řízených křižovatek a přechodů ve městě. Podle smlouvy se SFDI je výstupem projektu realizace moderního modulárního telematického systému umožňující následný rozvoj na celém základním komunikačním systému města. 

K jednotlivým funkcím řízení dopravy, dohledu a sběru informací. Další funkcí je vazba na MHD, kdy budou všechny křižovatky vybaveny technickými prostředky pro zabezpečení preference vozidel MHD. 

Vizualizace fungování systému. Foto: Hradec Králové

Další funkcí je dispečink systému. Funkce přenosová síť umožní vytvoření moderního telekomunikačního prostředí, které bude tvořeno sítí optických kabelů a rádiových prostředků propojující jednotlivé prvky v systému pro zajištění přenosu informací a umožňující následný rozvoj.

Funkce centrální prvek systému pak zajistí centrální sklad dat/serverů pro shromažďování všech informací o dopravě. To umožní následné zpracování pro zabezpečení schopnosti systému aktivně dopravu řídit, ale také poskytovat informace o jejím vývoji.

Chytré semafory

Detekci vozidel na křižovatce zajistí poslední generace radarových detektorů dopravy, které oproti ostatním poskytují řadu zásadních výhod. Radar dokáže pracovat v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách. Oproti kamerovým systémům se navíc nesnižuje úroveň detekce v případě východu či západu slunce nebo v noci. Radary jsou navíc velmi přesné i na velkou vzdálenosti.

Na každém řadiči světelné signalizace bude připojena C2X Road Side Unit jednotka. Tento systém bude použit v rámci priority městské hromadné dopravy.

Překvapení řidiči

Práce na inteligentním dopravním systému zahájilo město počátkem letních prázdnin. Aktuálně se pracuje na křižovatce na Pražské třídě v místě křížení s Kutnohorskou ulicí. Dále na dvou křižovatkách na vnějším městském okruhu ve Střelecké ulici. Poslední křižovatkou v rámci této etapy je ta v ulicích Antonína Dvořáka a Na Okrouhlíku u střední školy. 

Výměna světelné signalizace již byla na několika místech dokončena. V průběhu prací se mění také frekvence světelné signalizace, řidiči i chodci proto musí při průjezdů dotčenými křižovatkami dbát zvýšené opatrnosti. „Setkáváme se s tím, že řidiči v Hradci Králové jezdí často po paměti a jiná frekvence světelné signalizace je může překvapit,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. 

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter