Chystá se elektronický hlídač legislativy pro podnikatele. Účast bude povinná

Hospodářská komora vytvořila elektronický systém, který má za podnikatele hlídat dodržování všech zákonů a dalších předpisů včetně plnění administrativních a daňových povinností. Má být povinný a zpoplatněný.

Pomoci řešit nepřehlednou záplavu byrokracie, s níž se podnikatelé a živnostníci potýkají, by měl „PES pro podnikatele“ (Právní elektronický systém), který připravila Hospodářská komora (HK ČR). „PES“ by jednak zpřístupnil všechny zákony a předpisy ukládající podnikatelům nějaké povinnosti na jednom místě a současně umožnil firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu. „PES by mohl trvale přispívat k odstraňování nadměrné byrokratické zátěže podnikatelů. Chceme jím přispět k vytvoření předvídatelného klimatu pro podnikání,“ řekl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Podnikatel by si po přihlášení do systému a vyplnění svého profilu mohl nastavit přehled povinností vůči státu například podle svého oboru činnosti, nebo v přehledném kalendáři data, kdy mají být konkrétní povinnosti splněny. Systém by současně byl schopen na nutnost splnění takové povinnosti sám podnikatele předem a včas upozorňovat tak, aby nepromeškal zákonné lhůty. U každé povinnosti by byl uveden její popis, lhůta či termín, i odkaz na znění konkrétního paragrafu předpisu, kterým je stanovena. Navíc by zde byla také informace o případné sankci, která za nesplnění povinnosti, nebo nedodržení lhůty hrozí. PES by mohl být rovněž propojen s datovou schránkou firmy a u těch povinností, kde je to možné, by byl přímý odkaz na příslušný formulář, který by bylo možné přímo vyplnit a odeslat – například daňové přiznání apod.

Vše na jednom místě

„Cílem je, aby podnikatelé našli vše na jednom místě a z jednoho místa mohli plnění povinností vůči státu spravovat, aniž by se museli obávat, že na něco zapomenou,“ říká prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, který je v rámci HK ČR autorem připravovaného systému. Podle něj by v rámci jedné firmy zapojené do systému PES pro podnikatele bylo možné události a plnění povinností nejen hlídat a spravovat, ale rovněž splnění například rovnou delegovat na jednotlivé zaměstnance, jimž bude umožněn vstup do firemního profilu. V tomto profilu by také byla zaznamenána auditovatelná stopa veškerých kroků, bylo by tedy možné zpětně doložit, zda, kdy a kým konkrétně byla povinnost splněna, kdy byl ten který formulář na příslušný úřad odeslán. Přístup k profilu by bylo také možné povolit například právní kanceláři nebo daňovému poradci poskytujícímu firmě své služby. Ze systému by bylo také možné se přímo spojit s CzechPointem a využít všech jeho služeb.

Nenabízíme pomoc zadarmo

Podnikatelům by bezesporu nový systém pomohl, problematická je však představa HK ČR, že by za jeho zpřístupnění měl platit povinně každý podnikatel, ať již bude či nebude tuto službu využívat. Podle představ Hospodářské komory by právě ona na základě nově přijatého zákona systém spravovala a zajišťovala jeho provoz. V systému by byl již v okamžiku jeho spuštění evidován, každý podnikatel zapsaný v registru osob, tedy například každý držitel živnostenského oprávnění. Pro využití systému by se tedy stačilo přihlásit, zvolit si heslo, nastavit parametry profilu a uhradit zákonnou úpravou stanovený poplatek. Právě z poplatků uživatelů by měl být provoz systému financován. Hospodářská komora navrhuje, aby byl poplatek odstupňován podle velikosti firmy od například 1000 korun ročně u nejmenších, třeba malých živnostníků po 20 tisíc u největších podniků. Předpokládá se, že by poplatek přitom byl buď daňově uznatelným nákladem, nebo by jeho částka byla přímo odpočitatelná od daně.

Komora se pro přijetí příslušného zákona snaží získat podporu napříč politickým spektrem, aby mohl být spuštěn od roku 2018. Podporu projektu již na sněmu HK ČR přislíbil i premiér Bohuslav Sobotka. „Požádal jsem ministra průmyslu a obchodu, aby prověřil možnosti jeho implementace, legislativní i technickou. Požádal jsem ho, aby byla zřízena pracovní skupina na MPO, která by řešila jeho návaznosti na další informační systémy, které spravuje a provozuje stát,“ slíbil Sobotka.

Miloš Cihelka

Vyjádření HK ČR:

Hospodářská komora ČR se ohrazuje proti nepravdivému tvrzení o projektu PES pro podnikatele v článku s názvem „Chystá se elektronický hlídač legislativy pro podnikatele. Účast bude povinná“, který uveřejnil server Ekonomický-deník.cz.

V textu ze dne 15. 9. 2016 uveřejněném na serveru Ekonomický-deník.cz je nepravdivě uvedeno, že účast v připravovaném projektu HK ČR s názvem PES pro podnikatele (Právní elektronický systém pro podnikatele), který by měl jednak zpřístupnit všechny zákony a předpisy ukládající podnikatelům právní povinnosti na jednom místě a současně umožnit firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu, bude pro podnikatele povinná a že za zpřístupnění nového systému by měl platit povinně každý podnikatel, ať již bude či nebude tuto službu využívat.

Vlastní návrh na vytvoření a provozování tohoto systému, který HK ČR připravuje a projednává, však nikdy tuto podmínku neobsahoval. Bude na každém podnikateli, aby si svobodně zvolil, zda se do systému přihlásí či nikoli. Pokud se však podnikatel do systému přihlásí a jeho služeb bude využívat, měl by za tuto službu zaplatit stanovený poplatek.

Účast podnikatelů v projektu PES nebude tedy rozhodně povinná, bude na každém, zda se do projektu rozhodne zapojit či nikoliv.

Hospodářská komora: ERÚ představilo nefunkční návrh vyhlášky, hrozí zmatky

Hospodářská komora chce přispět k integraci cizinců v ČR

Hospodářská komora ČR: Odborář Středula neříká pravdu