Co by vám nemělo uniknout – Monitor sněmovních tisků – 9. týden 2019

Monitor návrhů zákonů přicházejících do Sněmovny. Koláž: ED

Opět jako každý týden pro předplatitele Ekonomického deníku plus přinášíme monitor sněmovních tisků, kterými se budou zabývat poslanci. V minulých týdnech poslanci doslova chrlili jednu novelu za druhou, v minulém došlo k lehkému zvolnění a tentokrát nás čekají pouze tři novely a jedna ratifikace Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství. Nejzajímavějším tématem pro většinu však jistě budou dvě novely zákona o elektronických komunikacích, jež mají ambici rozhýbat oligopolní mobilní trh u nás. Hnutí STAN již po několikáté předkládá novelu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, která byla v minulosti již několikrát odmítnuta vládou a následně neschválena.

Změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství

Poslanci se budou zabývat udělením souhlasu vládě k ratifikaci změn v harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství. Změny v harmonogramu nebudou mít žádný dopad na veřejné rozpočty ČR ani na oblast podnikatelského sektoru, jelikož veškeré změny jsou v souladu s již platnými právními předpisy. Dokument počítá s navýšením kvóty pro počet vylovených plejtvákovců šedých z původních 744 na 980 v letech 2019 až 2025. V jednotlivých letech nesmí překročit počet zasažených plejtvákovců překročit 140, přitom doposud platný harmonogram pracoval s termínem „ulovených“, což značí zpřísnění v této oblasti. Jednotlivé státy navíc budou moci v budoucnu převádět pouze 50 % nevyčerpané kvóty pro daný rok.

Novela zákona o elektronických komunikacích

V minulém týdnu poslali pirátští poslanci do prvního čtení návrh novely zákona o elektronických komunikacích. V případě, že bude jejich návrh schválen, budou moci mobilní operátoři napříště účtovat svým zákazníkům v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou pouze dvacetinu zbylého závazku. Podle Pirátů by měla změna mohla přinést zlepšení konkurenčního prostředí v ČR. Současná výše pokut způsobuje, že je pro zákazníky nevýhodné měnit operátora v průběhu závazku, kterému se takřka nelze vyhnout v případě, že má zákazník zájem o paušální platby za služby. Důležitý benefit navrhované změny souvisí s možným příchodem nového operátora, na což je zaměřena Českým telekomunikačním úřadem chystaná aukce kmitočtů v druhé polovině letošního roku. Pro komunikaci Ministerstva průmyslu a obchodu s možnými zájemci bude jednoznačně výhodnější informovat je o výrazném usnadnění přechodu mezi operátory,“ píše v důvodové zprávě předložené novely.

Projde to? Již nyní se dá takřka s jistotou říct, že tato novela neprojde. Novelu zákona o elektronických komunikacích zároveň předkládá i vláda (o návrhu píšeme v tomto monitoru níže) a dá se předpokládat, že poslanci z vládních lavic raději podpoří svůj návrh, který oproti pirátskému návrhu řeší i další oblasti.

Novela zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Vír Rakušan spolu s dalšími kolegy z hnutí STAN předkládají dolní komoře Parlamentu ČR znovu návrh novely zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Zákon již nyní připouští, že stát a orgány veřejné moci mohou vymáhat po úřednících škodu, kterou způsobili nezákonným rozhodnutím. Novela však počítá s nahrazením slov „může požadovat“ za „je povinen požadovat. „Tato drobná změna právního řádu, kterou předkladatelé navrhují, sleduje plně legitimní cíl zvýšení vymáhání regresních nároků státem i územně samosprávnými celky, neboť nelze shledat za odůvodněné, že po uhrazení škody poškozeným občanům, firmám a dalším subjektům většinou jediným poškozeným zůstává stát a ani limitovaná odpovědnost úředníků vymáhána není, což sebou nese řadu negativních průvodních jevů takové nečinnosti státu a jeho složek,“ říkají k nutnosti svého návrhu předkládající poslanci. V případě, že bude novela schválena, bude úředníkům hrozit v případě neúmyslné chyby vymáhání škody až do výše 4,5 násobku platu, jako je tomu ve veřejném sektoru u běžných zaměstnanců. V případě úmyslné škody pak nebude výše vymáhané škody nijak omezena.

Projde to? Zákon již předchozí vlády opakovaně zamítly s argumentem, že stát již nyní musí jednat s péčí řádného hospodáře a způsobenou škodu případně vymáhat, ale existují i případy, kdy by to bylo kontraproduktivní a povinnost vymáhat škodu ze zákona, by mohla způsobit problémy. Dá se očekávat, že ani tentokrát návrh hnutí STAN neprojde.

Novela zákona o elektronických komunikacích – vládní návrh

Vláda předkládá poslancům ke schválení svůj návrh novely zákona o elektronických komunikacích, který vznikl v reakci na návrh předložený Piráty. Vláda jde ve svém návrhu mnohem dál než Piráti a její návrh počítá de facto počítá se zrušením všech aktuálních úvazků, které mají zákazníci se svými mobilními operátory uzavřeny. Nově budou moci operátoři vymáhat pokutu za nedodržení závazku pouze v případě, že dojde ke zrušení v prvních třech měsících platnosti smlouvy ve výši jedné dvacetiny zbývajícího závazku. Zákon také počítá se zrychlení přenosu čísla k novému operátorovi. Nově by mělo být číslo přenesené za pouhé dva dny a o vše by se měl místo zákazníka postarat nový operátor. „Hlavní principy nové právní úpravy jsou postaveny na zvýšení konkurence na trzích s omezeným počtem hráčů a podpory reziduální hospodářské soutěže, ať se to týká ustanovení snižujícího smluvní pokutu v případě předčasného skončení smlouvy na dobu určitou, zkrácení výpovědní doby na přenesení čísla nebo zavedení „one-stop shopu“ obdobně jako je v bankovním kodexu mobility,“ uvádí se v důvodové zprávě předložené novely.

Projde to? Rekordně rychle vypracovaný zákon, který byl zřejmě připraven až po předložení pirátského návrhu, již stihla schválit i celá vláda. Jelikož budou změny jistě velmi kladně přijaty většinou veřejnosti, dá se očekávat, že zákon bude hladce schválen napříč politickým spektrem. Pokud zákon projde i senátem a podepíše jej prezident platit by mohl již letos.

Michal Ožuch