V Brně se diskutuje o případech veřejné podpory a problematice malých a středních podniků

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha (vlevo) a místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Solský na konferenci v Brně. 29. 5. 2019. Foto: ED - Jiří Reichl

Tradiční jarní termín odborné konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je tentokrát věnován tématice veřejné podpory a problematice definice malého a středního podnikání. Netradičně je konference třídenní a kromě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ji spoluorganizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, které připravilo tematiku malých a středních podniků.

Veřejná podpora a téma malých a středních podniků. To jsou hlavní témata o kterých se bude diskutovat na konferenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva průmyslu a obchodu v Brně.

Podle místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Solského, pod kterého téma veřejné podpory spadá, bylo v loňském roce dokončeno několik českých případů veřejné podpory u Evropské komise, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže koordinoval. „Jednak byla vydána dvě rozhodnutí ve věci podpory České pošty, kdy Evropská komise schválila státní podporu na úhradu čistých nákladů české pošty a podporu související s provozem datových schránek. Dále Komise rozhodnutím schválila program podpory přepravních jednotek kombinované dopravy. Účelem této podpory je pořízení vybavení pro kontinentální kombinovanou dopravu a zlepšení konkurenceschopnosti intermodálních dopravních služeb v ČR. Pozitivní rozhodnutí EK bylo vydáno rovněž ve věci prodloužení podpory periodických publikací o české kinematografii, které mají přispívat k šíření informací a odborných znalostí v oblasti filmu. Administrativně uzavřeno bylo řízení, které EK zahájila ex-offo ve věci poskytnutí úvěru a následného odkupu společnosti OKD státní společností PRISKO se závěrem, že transakce nepředstavovaly poskytnutí veřejné podpory. Pozitivní rozhodnutí EK vydala ve věci stížnosti na systém financování školního stravování v ČR, čímž uzavřela cca 3 roky trvající posuzování, se závěrem, že financování školních jídelen z větší části nepředstavuje veřejnou podporu a částečně představuje veřejnou podporu slučitelnou dle Rámce pro financování služeb obecného hospodářského zájmu,“ shrnul na úvod konference Petr Solský.

O tématu České pošty jsme s Petrem Solským hovořili loni v březnu, když bylo rozhodnutí Evropské komise velmi čerstvé. Přečtěte si detaily složitého vyjednávání s úředníky Evropské komise. 

Tématu PRISKO jsme se věnovali například v textech OKD uzavřelo smlouvu se státním podnikem Prisko o prodeji dolů či Profil společnosti Prisko, která koupí OKD.

Solského oddělení veřejní podpory v loňském roce především zabývalo zpracováním vyjádření k problematice veřejné podpory, které vydali poskytovatelům či příjemcům. Dalším významnou složkou byly konzultace opatření veřejné podpory, na něž mají být využity blokové výjimky. V loňském roce oddělení veřejné podpory koordinovalo celkem 14 notifikačních nebo prenotifikačních řízení před Evropskou komisí, do tohoto počtu nejsou zahrnuty neformální konzultace k některým dalším opatřením podpory.

 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha a Pietro Pantalissi z Evropské komise (DG Competition) se zabývali stavem budování vysokorychlostních sítí a případné státní podpory pro její budování. „Pro budování sítí je velice omezená možnost, jak využít státní podporu.

Pietro Pantalissi – European Commission – DG Competition. Foto: ED. Jiří Reichl

„První krok pro nás bude definovat, kde se bude intervence realizovat, můžeme označit bílé cílové oblasti, kde není žádná síť. Tam budeme investovat veřejné peníze. Pokud je tam jedna síť, nebo dokonce dvě sítě, je to jiná situace. Čili v bílých místech je to jasné, tam budeme podporovat jejich vybudování. Pokud tam sítě jsou, ale je potřeba zajistit vyšší výkony, aby byly uživatelsky přívětivější pro konečné uživatele, musí se posuzovat, zda je tam jen jedna síť, nebo je jich více. V případě, že jich bude více, tak tam nevidím moc reálnou šanci na veřejnou podporu. Je to otázka podnikatelů, aby zlepšili svou nabídku pro jejich zákazníky,“ řekl Pantalissi.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha  shrnul politiku resortu k rozvoji vysokorychlostních sítí internetu (NGA). Ta je stanovena Národním plánem rozvoje vysokorychlostního internetu. „Tam bylo stanoveno, že sítě nad 30 MB byly pod ochranou

Současný stav rozvoje vysokorychlostního internetu Foto: prezentace náměstka MPO Mariana Piechy na konferenci v Brně.

investic. Celý sektor každý rok investoval 1,5 miliardy do rozvoje sítí. Zároveň jsme ale z dnešního pohledu možná špatně komunikovali, že na stejný rozvoj máme z Komise 14 miliard, které se ale nepodařilo vyčerpat,“ řekl Piecha. Dodal však, že neustále vysvětluje, že i když se tyto finance nepodařilo využít, tak to neznamená, že se tyto sítě nebudují. „Je to stejné jako s dálnicemi. I když se nepodaří čerpat evropské peníze na dálnice, tak je staví stát. Sítě jsou ve vlastnictví soukromých operátorů a ti staví. My se teď s nimi chceme dohodnout, aby se stavělo, co je potřeba. Využijeme na to nástroj mapování dle blokové výjimky a poskytnutí veřejné podpory v oblastech do 30 MB v rámci České republiky,“ dodal Piecha.

Současný stav rozvoje vysokorychlostního internetu a plánovaný vývoj. Foto: prezentace náměstka MPO Mariana Piechy na konferenci v Brně.

Podle Piechy i Pantalissiho je nevyřešeným problémem, jak identifikovat komerční a nekomerční sítě. Protože například v České republice stát postavil sítě do úrovně krajských měst, protože požaduje bezpečnostní infrastrukturu, což je ale dnes možné zajistit i na soukromých sítích. Proto už stát není nucen tolik budovat „své sítě“, aby si kritickou bezpečnostní infrastrukturu pro nemocnice, školy a další zařízení zajistil. Tím se chce MPO v budoucnu zabývat.

Jiří Reichl

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here