Petr Musil: Stát zahájí s Kapschem jednání o součinnosti

  Stát by měl zahájit s Kapschem jednání o konkrétní podobě součinnosti ohledně budoucnosti mýtného systému.

  V pondělí by měla začít jednání o konkrétní podobě součinnosti stávajícího dodavatele služeb elektronického mýta, Konsorcia společností Kapsch, se státem ohledně budoucnosti mýtného systému. Podle informace ministerstva dopravy pro vládu se tak děje v návaznosti na posun v jednáních 12. ledna, kdy byl dohodnut další postup pro jednání o zajištění součinnosti stávajícího dodavatele služeb.

  Došlo k tomu po několika zasedáních zainteresovaných stran v závěru loňského roku. „Výsledkem těchto jednání bylo nalezení konsenzu nad dvěma dokumenty, které byly požadovány Konsorciem společností Kapsch a které se bezprostředně týkají dokumentace Systému elektronického mýta a jejího zpřístupnění dalším subjektům,“ uvádí ministerstvo dopravy. Jedná se o následující dokumenty:

  • Souhlas se zpřístupněním dokumentace, který vydá Konsorcium společností Kapsch a
  • Prohlášení v souvislosti se zpřístupněním dokumentace, které společně vydá Česká republika – Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

  Ministerstvo dopravy tak učiní další krůček k přípravě zadávacího řízení na Systém elektronického mýta po roce 2016, kdy vyprší smlouva se současným dodavatelem, Konsorciem společností Kapsch. Výběrové řízení na nového provozovatele mýta má velké zpoždění, proto se bude současná, velmi kritizovaná, spolupráce s Kapschem pravděpodobně prodlužovat. Podmínky nového výběrového řízení ani spolupráce s Kapschem po roce 2016 nejsou doposud detailně známy. Mezi některými politiky a odborníky se přitom už delší dobu vedou spory o tom, zda jde o neschopnost ministerstva či o záměr. Ve hře je tak smlouva s Kapschem bez soutěže na další rok a čtvrt, možná i mnohem déle.

  Již na jaře loňského roku nabádal prezident NKÚ Miroslav Kala dopisem premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), že „je třeba, aby se Česká republika vyvarovala opakování chyb, na které NKÚ upozorňuje už od roku 2012, a byla učiněna veškerá opatření, která zabrání opětovnému selhání role státu při nakládání s prostředky veřejných rozpočtů.“ Podle zjištění NKÚ z roku 2012 bylo provozování elektronického mýta v ČR dražší než v sousedním Rakousku i Německu. Přitom v Rakousku firma Kapsch provozovala mikrovlnou technologii stejně jako v Česku. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodavatele mýtného systému navíc podle NKÚ diskriminovala uchazeče nabízející satelitní technologii.

  Ťokovi tečou nervy a kope kolem sebe

  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přitom na začátku ledna narazil na další pochybení ministerstva dopravy. Zakázal plnění smlouvy, kterou uzavřel ministr dopravy Dan Ťok (ANO) s Deloitte Advisory na poradenství ve věci mýtného systému. Ťok prosadil zakázku pro Deloitte Advisory bez průhledné soutěže a neobtěžoval se přitom ani informovat vládu. Ministr dopravy tak loni přiklepl firmě 52 miliónů korun za služby technickoorganizačního poradce pro elektronický systém výkonového zpoplatnění. Antimonopolní úřad v tom však našel zásadní problém. „Pro užití daného druhu řízení nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, tj. aby zadavatel svým jednáním krajně naléhavý případ nezpůsobil a ani jej nemohl předjímat,“ uvádí ke svému rozhodnutí ÚOHS. Ministerstvo dopravy se proti tomu odvolalo a čeká na druhoinstanční verdikt.

  Ťokovi již v prosinci loňského roku povolily nervy a zaútočil v rozhovoru pro MF DNES na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. ÚOHS tehdy v reakci na Ťokova vyjádření oficiálně na svých webových stránkách uvedl, že „ministerstvo dopravy opět svaluje vinu na druhé.“ Rafaj Ťokova obvinění důrazně odmítl. „Dle pana ministra stojí za chybami v zakázkách ministerstva, které byly ve správních řízeních zjištěny, především osobní antipatie mezi mnou a panem ministrem. Zdůrazňuji, že Úřad v každém z posuzovaných případů rozhodoval pouze na základě zákonných předpisů a judikatury soudů. Jakékoliv naznačované osobní důvody a motivace ve správních řízeních Úřadu nehrají a nemohou hrát žádnou roli.“

  Rafaj se také podivil nad tím, že „ministr Ťok dlouhodobě působil jako předseda Platformy pro transparentní veřejné zakázky, která zdůrazňuje nutnost zveřejňování dokumentace k zadávacím řízením. Z tohoto pohledu je o to více zarážející, když ministerstvo pod jeho vedením nezveřejnilo na počátku tohoto roku oznámení o zrušení zadávacího řízení na projektového manažera mýtného systému, za což bylo před několika týdny Úřadem opět pokutováno,“ uzavírá Rafaj. Úřad přitom uvedl několik dalších případů pochybení ministerstva dopravy (viz. INFO BOX dole).

  Na čem budou makat borci z ministerstva dopravy

  Zatímco bude antimonopolní úřad rozhodovat o tom, zda mohou poradci z Deloitte Advisory ministerstvu dopravy s výběrovým řízením na mýtný systém po roce 2016 nadále radit, práce budou snad pokračovat dál. Z důvodu přípravy a samotné realizace zadávacího řízení plánuje resort dopravy zajistit následující:

  • dohodu o součinnosti stávajícího dodavatele služeb (Konsorcia společností Kapsch) související s poskytnutím a zpřístupněním dokumentace Systému elektronického mýta pro předmětné zadávací řízení, související se součinností stávajícího dodavatele služeb v průběhu předmětného zadávacího řízení, související s ukončením poskytování služeb stávajícím dodavatelem a především související s předáváním Systému elektronického mýta nově vybranému dodavateli služeb provozu Systému elektronického mýta po roce 2016;
  • dohodu o podmíněném prodloužení Smlouvy o poskytování služeb spojených s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice uzavřené dne 29. března 2006 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Konsorciem společností Kapsch, a to na dobu nezbytně nutnou pro řádné dokončení užšího zadávacího řízení na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta a na dobu nezbytně nutnou pro předání provozu Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb nově vybranému dodavateli služeb.

  „V nejbližších dnech tak budou zahájeny další kroky potřebné k naplnění usnesení vlády České republiky,“ píše ministerstvo dopravy v informaci pro vládu. O těchto krocích a o dalším postupu bude ještě během měsíce ledna 2016 informován Řídící výbor pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016.

                                                                                                                                                                                                                       

  Co také ministerstvo dopravy podle ÚOHS pokazilo při zadávání zakázek:

  Zajištění zimní a běžné údržby pro silnice I. třídy na období po 1. 5. 2015 – zadavatel značně znevýhodnil potenciální uchazeče na danou veřejnou zakázku, tím, že změnil požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů. K vyjasnění požadavku na prokázání kvalifikace došlo až 19 dnů před lhůtou pro podání nabídek, přičemž lhůtu pro podání nabídek zadavatel neprodloužil, ačkoliv na základě změny, došlo ke zmírnění tohoto požadavku.

  Zajištění provozu a rozvoje Centrálního registru vozidel – ministerstvo nepostupovalo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů v souvislosti s členy realizačního týmu uchazečů nevymezilo dostatečně určitě. Ministerstvo tak postupovalo i přesto, že se k této nezákonné podmínce vyjádřil v minulém roce i Nejvyšší správní soud. Ve svém rozsudku jasně poukázal na zásadní problémy s ním spojené, což muselo být ministerstvu jistě známo již před zahájením zadávacího řízení. Přesto zadavatel v zadávací dokumentaci právě takový technický kvalifikační předpoklad požadoval, a to i poté, když jej – již v průběhu zadávacího řízení – na jeho nejednoznačnost upozorňoval i jeden z dodavatelů. Nic přitom ministerstvu nebránilo, aby vzdělání, které je pro zadavatele vzhledem k dané zakázce žádoucí, konkretizovalo, což by ostatně odpovídalo i prosté logice.

  Veřejné služby v přepravě cestujících v drážní dopravě na lince R16 Plzeň-Most – nastavení nabídkového řízení bylo diskriminační, neboť obsahovalo ustanovení, podle něhož není možno režijní jízdné promítnout do výše kompenzace. Navrhovatel, kterým byla společnost České dráhy, by byl při takto vypsané soutěži objektivně znevýhodněn, protože na rozdíl od ostatních uchazečů musí režijní jízdenky ze zákona uznávat, což by mělo dopad na jeho konkurenceschopnost vůči ostatním uchazečům.

                                                                                                                                                                                                                       

  Ivo Hartmann, napsáno pro Ekonomický deník a Českou justici

  FacebookTwitter