Úterý, 9. března, 2021

Baby Direkt dostal maximální možnou pokutu od ÚOHS za diktování cen. 10 % z obratu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Maximální možnou pokutu, kterou je možné udělit, tedy 10 % z obratu, dostala společnost Baby Direkt, která distribuuje dětské zboží. Nový předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna potvrdil – co se výše pokuty – rozhodnutí I. stupně úřadu z listopadu 2019. V rozkladovém řízení však neshledal dopad na obchod mezi členskými státy EU. „Neposlušným“ firmám podle ÚOHS dokonce firma odmítala dodat zboží. Tuto praxi provozovala více než 7 let. Vzhledem k dlouhodobosti a závažnosti jednání by pokuta výrazně přesahovala 10 % z obratu, což je zákonné maximum. Proto se „zastavila“ na částce 40.793.000 Kč.

Neobvyklý krok musel učinit předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna v případu firmy Baby Direkt distribuující dětské zboží. Její více než sedmileté diktování prodejních cen dětského zboží, bylo natolik závažné, že součet pokut za jejich porušený výrazně převyšuje maximálně povolenou pokutu 10 % z obratu. Proto musel Mlsna zasáhnout a výši pokut „zastavit“ na maximální povolené hranici. Částka je proto 40 793 000 Kč. Tento krok, kdy je pokuta snížena na maximální hranici, nebyl v historii ÚOHS učiněn poprvé, ale jsou to jednotky případů.

Velkoobchod s dětským zbožím – firma Baby Direkt – i podle rozkladového řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže porušovala zákonná pravidla, když svým distributorům nařizovala prodejní ceny dětského zboží. Podle zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže firma systematicky uzavírala vertikální dohody o určování cen. V případu už bylo rozhodnuto v listopadu 2019 v I. stupni, proti kterému firma podala rozklad.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna na základě rozkladu společnosti BABY DIREKT napadené prvostupňové rozhodnutí částečně změnil, na výslednou pokutu však uvedené změny neměly dopad. „Protisoutěžní jednání bylo dlouhodobé a mělo negativní dopad nejen na maloobchodní prodejce, kteří si nemohli cenově konkurovat, ale v podobě vyšších cen dětského zboží také na rodiny a samoživitele s dětmi,“ uvedl k rozhodnutí Mlsna.

Firma nesouhlasí, chce se bránit žalobou

Firma s jeho rozkladem nesouhlasí. „Společnost Baby Direkt s rozhodnutím předsedy Úřadu zásadně nesouhlasí a považuje je za nesprávné. Bude se proti němu bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně a věří, že se svými argumenty u soudu uspěje. Rozhodnutí předsedy Úřadu je totiž po právní i skutkové stránce chybné. Úřad přitom chyboval nejen v právním posouzení domnělého deliktu, ale zejména také v hodnocení podkladů ve správním spisu. Například zcela opominul zohlednit to, že prakticky všichni zákazníci společnosti Baby Direkt podpořili argumentaci naší společnosti a popřeli, že by došlo k tvrzenému protiprávnímu jednání, jak dovozuje Úřad. Navíc Úřad v průběhu řízení porušoval i procesní předpisy, což je dalším důvodem nezákonnosti jeho rozhodnutí,“ uvádí mluvčí společnosti Michaela Čejková.

Podle ÚOHS firma léta diktovala prodejní ceny

Společnost BABY DIREKT, která je distributorem dětského zboží (zejména kočárků, autosedaček, dětského nábytku a vozítek apod.), podle ÚOHS uzavírala v letech 2011-2018 zejména prostřednictvím ústní či e-mailové komunikace s odběrateli jejího zboží dohody o navýšení cen pro prodej konečným spotřebitelům na úroveň jím stanovených minimálních maloobchodních cen. „Společnost BABY DIREKT hrozila odběratelům sankcemi či je dokonce formou nedodání zboží skutečně postihovala, pokud výrobky nabízeli za ceny nižší, než sama určila. Uzavíráním a plněním zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej došlo k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích prodeje kočárků, autosedaček, dětského nábytku a vozítek na území České republiky. Úřad svým rozhodnutím plnění výše uvedených dohod zakázal a uložil soutěžiteli BABY DIREKT, aby o neplatnosti těchto dohod informoval všechny své odběratele,“ uvedl antimonopolní úřad v tiskové zprávě.

Rozdíl proti I. stupni – nezjištěno porušení unijního práva

„Předseda ÚOHS v rámci řízení o rozkladu konstatoval, že v I. stupni nebyl dostatečně doložen dopad na obchod mezi členskými státy a tedy ani porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, jak bylo obsaženo v prvostupňovém rozhodnutí,“ uvádí se dále v tiskové zprávě.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter