Dodavatel dětského zboží Baby Direkt diktoval ceny odběratelům, ÚOHS mu dal pokutu 40,7 milionů

Distributor dětského zboží Baby Direkt podle zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže diktoval svým odběratelům minimální prodejní ceny, které posléze kontroloval a v případě jejich porušení prodejce sankcionoval. Za tyto praktiky vyměřil antimonopolní úřad pokutu ve výši 40.793.000 Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Souhrn všech porušení by vydal na pokutu více 150 milionů korun, ale ta je zastropována 10 % obratu hříšníka.

Firma Baby Direkt uzavírala v letech 2011-2018 zejména ústně či e-mailovou komunikací s odběrateli dětského zboží dohody o navýšení cen pro prodej konečným spotřebitelům na úroveň, kterou sama stanovila. Odběratelé účastníka řízení na tyto dohody v uvedeném období přistupovali. Za nedodržení alespoň stanovených cen firma hrozila sankcemi či odběratele dokonce formou nedodání zboží skutečně postihovala. Zjistil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který firmě za toto jednání uložil pokutu 40.793.000 korun.

„Uzavíráním a plněním zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej došlo k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích prodeje kočárků, autosedaček, dětského nábytku a vozítek na území České republiky a ke skutečnému ovlivnění obchodu mezi členskými státy Evropské unie. Úřad svým rozhodnutím plnění výše uvedených dohod zakázal a uložil soutěžiteli, aby o neplatnosti těchto dohod informoval všechny své odběratele,“ uvádí antimonopolní úřad v tiskové zprávě.

Podle ní ÚOHS při ukládání pokuty zohlednil především dlouhodobost porušování zákona a také skutečnost, že již v roce 2014 firmu Baby Direkt upozorňoval na možný protisoutěžní charakter jejího jednání. „Účastník řízení ve svém nezákonném postupu však pokračoval. Výše pokuty by po zohlednění všech polehčujících i přitěžujících okolností dosáhla více než 150 milionů korun. Protože je však Úřad při ukládání pokut omezen maximální hranicí 10 % z obratu soutěžitele, činí výsledná pokuta 40.793.000 korun. Jedná se tak o jednu z nejvyšších pokut uloženou za zakázané vertikální cenové dohody,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Podle ÚOHS dohody o určení cen pro další prodej představují závažné formy protisoutěžního jednání. „Jedná se zpravidla o situace, kdy dodavatel stanovuje cenu, za niž má odběratel nejméně prodávat jeho zboží koncovým spotřebitelům. Prodejci pak nemohou prodávat levněji, tedy jít s cenou pod hranici, kterou stanovil dodavatel, a dochází mezi nimi k eliminaci soutěže. Vše je na úkor konečného zákazníka, který nemůže zboží dostat za výhodnější cenu. Zakázané je určování minimální prodejní ceny, ale problematické mohou být také ceny doporučené, pokud si jejich dodržování dodavatel vynucuje,“ dodává antimonopolní úřad.

-red-